Header Reklam

Kentsel Estetik Çalıştayı Gerçekleştirildi

05 Aralık 2015 Dergi: Aralık-2015

Kentsel Estetik Çalıştayı, Türkiye İMSAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, kentsel mimarinin özgünleştirilmesi ve kentlerin yerel kimliklerinin öne çıkarılması amacıyla 22 Ekim’de Ankara İlbank Tesisleri’nde düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar “Kentsel estetik bütünlüğü olan şehirlerde yaşamak hepimizin arzusu. Bugünkü yapıların malzemelerini biz üretiyoruz, ama aynı zamanda bu yapılarda da yaşıyoruz. Bugün dünyadaki kentsel dönüşüm başarı hikâyelerini hepimiz görüyoruz. Buradan çıkacak çalışma sonrası belki dünyaya örnek olacak bir projeye imza atacağız. Buraya ‘kentsel mimarimizin özgünleştirilmesi, kentlerimizin yerel kimliklerinin öne çıkarılması, sürdürülebilir kentsel estetik bütünlüğe ulaşılması için neler yapmalıyız ve nasıl yapmalıyız’ bunları konuşmaya geldik. Çalıştayımızın başarılı olmasını diliyorum” dedi. Hinginar’ın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuşmasında “Nitelikli mimariden uzak, rant kaygısıyla üretilen her yapı ve her kentsel alan çözümü, kültürel ve estetik değerlerden yoksun, sağlıksız ve kimliksiz yaşam yerleri anlamına gelir. Hızlı kentleşmenin sonucu olarak ülkemizde de bu anlamda sıklıkla çarpık ve düzensiz yapılaşmalar oluşuyor. Bu itibarla yaşanabilir, sürdürülebilir, kaliteli kentsel mekânların belirli bir düzende veya planda gerçekleştirilmesi gün geçtikçe daha da önemli hale geliyor. Bu doğrultuda, doğal, kültürel ve yapılı çevresiyle kendine özgü estetik bir çekiciliğe ve kentsel imaja sahip yerleşmelerin oluşturulması, aynı zamanda kentin sosyo-kültürel kimliğinin sürekliliğinin sağlanması adına neler yapılabileceğini tartışmak, ortaya yeni fikirler koymak adına Kentsel Estetik Çalıştayı’nda bir araya geldik” dedi. Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez ise “Kentlerin bir kimlik kazanması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde aktarılması amaçlı kent dokusuna özgü, mimari ve şehircilik açısından değer taşıyan yapıların korunması önem arz ediyor. Bu şekilde tarihi ve kültürel değerler kentlerin kendine özgü kimliklerini kazanmasında önemli bir katkı sağlayacak. Tüm bu değerler korunurken yeni yapılacak yapıların kentsel estetik bütünlüğünü bozmayacak, fakat taklit gibi gözükmesini de engelleyecek yaklaşımlar doğrultusunda ele alınması gerekmektedir” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Türk Serbest Mimarlar Derneği 2. Başkanı Önder Kaya Kentsel Mimarinin Özgünleştirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Y. Mimar Hilal Tatar ise Kimlikli Şehirler ve Kadim Şehirler konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Çalıştay katılımcıları “Planlama ve Proje/Tasarım Kriterleri, Malzeme, Standartlar ve Mevzuat, Finans/Teşvik, Uygulama ve Proje Yönetimi, Sorumluluk/Denetim, Ülkemizdeki Yerel, Bölgesel, Mimari Kimliklerin Belirlenmesi” konularında çalışma gruplarına ayrılarak sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışma yürüttü. Çalışma gruplarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden, mimarlık ve müşavirlik ofislerinden, müteahhitlik firmalarından ve sektör paydaşı kurumlardan temsilciler yer aldı. Çalışma gruplarında, belirlenen konularda genel olarak bina cephelerinde yapılan hatalar tespit edilerek yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirildi. Çalıştayın sonunda ise en önemli sorunlar ve bunların çözüm önerileri konusunda çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.