Header Reklam

KBSB Sektör Buluşması Gerçekleştirildi

25 Nisan 2018 Dergi: Nisan-2018
KBSB Sektör Buluşması Gerçekleştirildi

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Sektör Buluşması, 9 Mart 2018’de Elite Otel İstanbul’da Derneğin 28 üye firmasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikle, KBSB Yönetim Kurulu Başkanı seçilen A. Cevat Akkaya, yeni yönetimin yapmayı düşündüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi.  Akkaya, “Ülkemizde maalesef bakımı yapılmamış ve ehil operatörler tarafından işletilmeyen cihazlarda patlamalar meydana gelmekte ve bu patlamalar can kayıplarına sebep olmaktadır. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine yakışmayan bu durumun önüne geçilmesi için KBSB, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Isı Cihazlarının Periyodik Muayenesi Yönetmeliği” çalışması yürütmektedir” dedi. Akkaya, üzerinde çalışılan yönetmelik taslağını madde madde sunarak katılımcılardan görüş talep etti. Toplantıda, söz konusu yönetmelik taslağı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve tüm teknik çalışmaları yürütmek üzere, 4 teknik komite kurulmasına karar verildi. Buna göre; Sıcak Su Kazanları Teknik Komitesi, Buhar Kazanı Teknik Komitesi, Kızgın Yağ Kazanı Teknik Komitesi, Sıcak Hava ve Radyant Isıtıcılar Teknik Komitesi oluşturuldu. Daha sonra KBSB Genel Sekreteri Cemalettin Kutluca, sanayide uygulanan teşvikler ve ErP Direktifi ile ilgili bilgiler verdi. Son olarak KBSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Selnikel Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Kuzugüdenlioğlu, özellikle yurtdışına açılmak isteyen firmalarımızın üst düzey yöneticilerine tecrübelerini aktarmak üzere eğitim verebileceğini belirten bir konuşma yaptı. Düzenlenecek programlarla eğitim faaliyetine başlanılması görüşüldü.Slider Altına