Header Reklam

KBSB'nin kazan test ünitesi 6.9.1994'de Yenibosna'da hizmete girdi

05 Eylül 1994 Dergi: Eylül-1994
KBSB'nin kazan test ünitesi 6.9.1994'de Yenibosna'da hizmete girdi

KBSB'nin Yenibosna'daki deney düzeni 06.09.1994 günü işletmeye açıldı. Açılışa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il Müdürlüğü, TSE istanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile IGDAŞ Genel Müdür Yardımcıları, KBSB Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. TSE tarafından hazırlanan TSE 430-497 ve 377 Nolu standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mecburi standart olarak kabul edilip resmi gazetede yayınlanmıştı. Konuya çok önem veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kazanların kapasiteleri ve ısıl verim değerlerini milli servetin en iyi şekilde korunması, yatırımların ve işletme giderlerinin optimumda olması ve tüketicinin korunması için 28.07.1993 resmi gazetede 93/80-81 sayılı tebliğini yayınlamıştı. Bu tebliğe göre üretilen her kaza (hazırlanan projesine göre üretilen bir kazan) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği bir kuruluş yetkilisi nezaretinde denenecektir. Bu deneyde kapasitesi ve ısıl verimi tespit edilecektir. Deneyler TS 4040'a göre yapılacak TS 4041'deki değerleri sağlayacaktır. TS 4041'e uygun kazanların projelerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylayacaktır. 28.07.1994'ten sonra bütün kamu kuruluşları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kapasite ve ısıl deneyi yapılıp onaylanmış kazanları kullanacaklardır. Belediyeler de bakanlıkça onaylanmamış kazan kullanan bina, yapı ve sanayi kuruluşlarına iskan ve kullanma ruhsatı vermeyecektir.


Etiketler


Slider Altına