Header Reklam

Karbon Nötrlüğüne Giden Yolda Soğutma, Dünyanın ve AB’nin Çözümlerinin Ön Saflarında Yer Alıyor

30 Eylül 2019 Dergi: Ekim-2019
Karbon Nötrlüğüne Giden Yolda Soğutma, Dünyanın ve AB’nin Çözümlerinin Ön Saflarında Yer Alıyor

#Count on Cooling

Avrupa ve dünyadaki son gelişmeler, soğutmanın artık karbon nötrlüğü konusunda göz ardı edilebilecek bir sektör olmadığını göstermektedir. Gelecek yıllarda büyümeye olan taleple beraber, sağlık, taze ve güvenli yiyecekler gibi gerekli olan sağlık ve refah gerekleri için soğutma, birçok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine hizmet ediyor. Avrupa’daki ısıtma ve soğutma endüstrisinin sesi olan EPEE, geleceğe uygun sürdürülebilir çözümler sağlamayı, endüstrinin karbon nötrlüğüne katkıda bulunmayı taahhüt etmektedir.
BM İklim Eylemi Zirvesi’nde EPEE - yakın zamanda başlatılan BM Çevre Programı’nın Soğuk Koalisyon (Cool Coalition) faaliyetleri ile birlikte - soğutma endüstrisinin sürdürülebilir soğutma konusundaki yükümlülüklerine dair bir taahhütte bulundu. Birkaç gün sonra, AB’nin Brüksel’deki Araştırma ve İnovasyon Günleri’nde dernek, bir kez daha mesajını vurgulama fırsatı buldu. EPEE Genel Müdürü Andrea Voigt, “Soğutma, inovasyondan veya sürdürülebilir teknolojilerden yoksun değil. Ölçeklendirilmeyi ve yapılandırılmayı bekleyen çok sayıda verimli ve sürdürülebilir çözüm bulunmaktadır. Bu çözümler, sadece ürünlerin teknolojik düzeyleri ile sınırlı değil, aynı zamanda tüm binaların soğutulmaları ve ısıtılmaları için entegre bir yaklaşıma dayanıyor. Araçlar listemiz, yenilenebilir enerjiye geçişle beraber, ısı geri kazanımı, termal enerji ve ısı pompaları, şebekeye stabilite sağlayan ve esneklik getirebilen birçok çözümü ve hatta daha fazlasını içermektedir.”
Voigt, sözlerine şunları ekledi: “İster New York’taki İklim Zirvesi’nde, ister Brüksel’deki AB Ar-Ge Günlerinde, mesajımızın net olarak anlaşıldığı konusunda hiçbir şüphe yok. Endüstriler arasında bariz bir fikir birliği var. Küresel ısınmanın 1.5 °C’de tutulabilmesi hedefine ulaşmak için çözümler ve teknolojiler mevcuttur. Sorunun çözümü, teknolojik yenilik geliştirebilmekte değil, insanlara ulaşabilmekte, farkındalık oluşturabilmektedir. Bilim, politika ve insanlar arasındaki kopukluk ve boşluk çok önemli bir sorundur ve acil bir durum olarak çözüme kavuşturulması gerekmektedir.”
EPEE, üyelerinin bu boşluğu kapatacak bir köprü olarak gerçekleştireceği etkinliklerin bir parçası olan #CountOnCooling adlı bir kampanya başlatacak. Bu kampanya, sürdürülebilir soğutmanın adımlarını tanımlayan Beyaz Kitap’ı da (White Paper) kapsıyor. Beyaz Kitap, Roma’da Kasım ayı başında yapılacak 31. Montreal Protokolü Taraflar Toplantısı’nda takdim edilecek. Beyaz Kitap, söz konusu yaklaşımları beş adımda ele alıyor: Soğutma için ihtiyacın optimize edilmesi, soğutma ekipmanlarının enerji ve kaynak verimliliğini iyileştirmek, soğutucu akışkanların iklim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, yüksek verimliliğe sahip çözümler için yatırım maliyetlerini irdelemek ve entegre bir yaklaşımla yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş.

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE) 2000 yılında kuruldu, Brüksel merkezli ve Avrupa'daki soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası sektörünün sesi olup şu anda üç kıtadan 48 üyeyi temsil etmektedir: EPEE üyeleri Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da doğrudan 200.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve AB'de yıllık ciroda 30 milyar Euro'nun üzerinde ciroya sahip. EPEE üyesi şirketler, küresel pazarda inovasyon çabalarına öncülük eden, AB genelinde üretim tesisleri, araştırma ve geliştirme tesisleri işletmektedir.