Header Reklam

Kadir Has Üniversitesi’nin Projesiyle Firmalar “Temiz Üretim”i Öğreniyor

26 Şubat 2018 Dergi: Şubat-2018

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal’ın yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı hibe programı ile hayata geçirilen “Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasitesinin Oluşturulması Yoluyla Kamu Anlayışı Farkındalığının Arttırılması” projesi kapsamında firmalar “temiz üretim”i öğreniyor. İstanbul Sanayi Odası işbirliğiyle 20 firmaya verilecek eğitimlerin ilki gerçekleştirildi. Dört kez düzenlenecek eğitimlerin ikincisi Nisan ayında yapılacak.

“Firmalar, büyürken çevreye verdikleri zararı küçültmeyi öğrenecek”

İstanbul Sanayi Odası ile yapılan işbirliği sayesinde 20 firmaya Kadir Has Üniversitesi’nde eğitimler verileceğini belirten Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal, “Projemiz kapsamında firmaların ticari faaliyetleri sırasında çevre üzerinde baskı oluşturup oluşturmadıkları ya da ticari faaliyetlerine bu baskıyı oluşturmadan ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ne şekilde devam etmeleri gerektiği konusunda görüşmeler sağlanacak. 4 kez düzenlemeyi planladığımız temiz üretim eğitimlerinin ilkini gerçekleştirdik. Eğitimde öncelikle iklim değişikliğinin ülkemize ve dünyaya etkileri hakkında bilgi verdik. En önemli amacımız ‘ayrıklaştırma’ kavramının firmalar nezdinde uygulayıcı nitelikte anlaşılması. Bu amacımız doğrultusunda katılımcı firmalara son 40 yılda önemi gittikçe artan bu kavram hakkında bir sunum gerçekleştirdik. Ticari faaliyetlerin çevre ile dost şekilde yürütülebilmesi için öncelikle ayrıklaştırmanın ne olduğunun anlaşılması ve bunun fiilen nasıl uygulanabileceği yönünde bilgi sahibi olunması gerekiyor. Eğitimlerde edinilen bilgilerin pratiğe nasıl dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek vereceğiz. Böylelikle üretici firmalarla sürdürülebilir çalışmalar yürütme kapsamında, üniversite olarak ciddi ve oldukça mühim bir adım atmış olacağız. Projedeki en önemli amaç; ekonomik büyüme devam etsin, çevreye verilen zarar en aza indirgensin. Firmalar büyümelerini devam ettirirken, çevreye verdikleri zararı küçültmeyi öğrensin” açıklamasında bulundu.

Maksimum kâr, minimum çevresel baskı

“Ulusal İklim Değişikliği Eylemlerinde Ticari Menfaat Sahiplerinin Kapasitesinin Geliştirilmesiyle Kamu Anlayışı Farkındalığının Arttırılması Projesi”nin üretici firmalar tarafından uygulayıcı nitelikte anlaşılabilmesine yönelik hazırlandığının altını çizen Doç. Dr. Ucal, “Hedefimiz, üretici firmaların ekonomik faaliyetleri sırasında ayrıklaştırma stratejisine göre hareket etmelerini ve bu sayede kar maksimizasyonu elde etmelerini sağlamak. Bu kar maksimizasyonu sağlanırken çevresel baskınının en aza indirgenmesinin nasıl mümkün olabileceğine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasının yolu eğitimden geçiyor” dedi.