Header Reklam
Header Reklam

İZODER Genel Kurulu yapıldı

05 Haziran 1994 Dergi: Haziran-1994

Isı Ses Su İzolasyoncuları Derneği  İZODER'in 1. Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 1994 tarihinde TİMDER Lokalinde yapıldı. Kurulun açılış konuşmasını Kurucu Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Orhan Turan yaptı. Turan, konuşmasında  derneğin kuruluşu esnasında karşılaştıkları güçlüklerden bahsederek böylesi bir yapılanmanın sağlayacağı faydaları dile getirdi.

Bunun ardından yine Turan tarafından okunan faaliyet raporunda derneğin kuruluşundan buyana kısa bir süre geçmesine rağmen derneğin sektör için çok önemli faaliyet ve etkinliklerde bulunduğu dile getirildi. Konuşmasının son bölümünde üyelerin daha etkin ve destekçi olmasını isteyen Turan, ayrıca derneğe üyelik konusunun bugüne kadar çok ince bir anlayışla kalite ve hizmet esasına ve bugünden sonra da aynı prensibin uygulanması zorunluluğunu dile getirirken bu anlayışın gerek kaliteli mal ve hizmet üreten üyelerin gerekse bunları kullanacak alıcıların yani halkın korunmasında çok önemli bir fayda sağlanacağını anlattı.

Oldukça yapıcı ve üretken bir hava içinde geçen Genel Kurul sonucunda İZODER'in gerek sektörün gelişimi gerekse halkın bilinçlenmesi için çok önemli bir adım olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Genel kurul sonucunda bütün üyelerin ittifakla göreve getirdiği yeni yönetim kurulunda her biri kendi konusunda uzman ve bilgili bir kadro işbaşına getirildi.

Yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı aşağıda bildirilmiştir.

M. Ecvet Binyıldız - Başkan

Orhan Turan - Genel Sekreter

M. Dinçer Erdoğan - Sayman

Korhan Işıkel - Üye

Metin Yılmazer - Üye

Zekai Kurtbeyoğlu - Üye

Engin Tataroğlu - Üye

Genel   kurul esnasında üyelerin ençok üzerinde durdukları konu derneğin gelecek dönemde de geçmiş dönemde olduğu gibi etkin ve kamuoyunu bilgilendirici bir çizgide olması idi. Divan Başkanı Tevfik Arıburnu tarafından yürütülen genel kurulda birbirini tanımayan üyeler birbirlerini tanıma ve ürettikleri mal ve hizmetleri birbirlerine anlatma imkanını da buldular.

Yeni yönetim kurulu adına Orhan Turan konuşmasında gerek ülkemizin gerekse sektörümüzün sorunlar içerisinde olduğunu belirterek bunları en az zararla atlatmak için İZODER bünyesinde sektöre yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiğini belirtti ve sektörü Dernek çatısında altında bütünleşmeye çağırdı. Divan başkanının genel kurulu bitiren mahiyette bir konuşma yapmasından sonra 1. Olağan Genel Kurul izolasyon sektörü için büyük bir hevesle çalışmalar yürüten İZODER'in yeni döneminde daha da etkin ve ses getiren bir yapıda olması temennisiyle kapandı.