Header Reklam
Header Reklam

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: “Etkin Bir Enerji Tasarrufu Ancak Yalıtımla Mümkün”

22 Ocak 2024 Dergi: Şubat-2024
İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: “Etkin Bir Enerji Tasarrufu Ancak Yalıtımla Mümkün”

Ürettikleri yalıtım ürünleriyle 780 milyon ton CO₂’in atmosfere salımını önlediklerini kaydeden İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, etkin bir enerji tasarrufunun ancak yalıtımla mümkün olduğunu vurguladı. 

İzocam, 59 yıl önce doğal kaynaklara zarar vermeden, can ve mal güvenliğini dikkate alarak, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan çevreci ve sürdürülebilir yalıtım çözümleri geliştirmek amacıyla kuruldu. Ülkemizde yalıtım sektörünün oluşması ve gelişmesinde öncü rol üstlenen bir firma olarak; yalıtım, enerji tasarrufu ve çevreyi koruma ilişkisinde toplumun farkındalığını artırmaya öncelik verdiklerini belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Dünyadaki enerji kaynakları giderek tükenmekte, gün geçtikçe artış gösteren sera gazı, küresel ısınmayı tetikleyerek doğanın dengesini bozmaktadır. Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için enerji kullanımının azaltılması ve var olan kaynakların çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Etkin bir enerji tasarrufu ise ancak yalıtım ile mümkün olabilmektedir. Doğru yalıtım uygulamaları sayesinde enerji giderlerinin azalacağını, buna bağlı olarak da karbon salımlarının önemli ölçüde düşeceğini her platformda belirtmekteyiz. Yaptığımız hesaplara göre, kurulduğumuz günden bu yana ürettiğimiz yalıtım ürünleriyle 780 milyon ton CO₂’in atmosfere salımını önlemiş bulunmaktayız” dedi. 

İzocam olarak sürdürülebilirliği dünyanın korunması için çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Savcı, “Şirket politikalarımızı da bu doğrultuda ve en doğru şekilde uygulamaya özen göstermekteyiz. Sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde; çevre ve insan sağlığını gözeterek geliştirdiğimiz ürünlerin yanında, tesislerimizin de çevresel koşullar ile uyumlu olmasını önemsemekte ve tesislerimizin minimum çevresel etki ile çalışmalarını sağlayacak şekilde yatırımlarımıza yön vermekteyiz” diye konuştu.  

“Çevre dostu ürünler geliştirmek tek başına yeterli değil”

Üretimden, ürünlerinin içeriğine, ambalajlarından satışına kadar olan tüm süreçlerde sürdürülebilirlik konusunu merkeze aldıklarını ifade eden İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Bu kapsamda farkındalık yaratıcı projelere imza atmaya özen göstermekteyiz. Çevre dostu ürünler geliştirmek sürdürülebilirlik açısından çok önemli olsa da tek başına yeterli değil. Ürünlerin katkısını kullanıcı ile buluşturmak ve farkındalık yaratmak önemli. Biz de çevre dostu yatırımlarımızda bu bilinçle hareket etmekteyiz.  

İzocam olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz var. Uzun vadedeki bu hedefimizi hayata geçirecek şekilde çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Seragazı emisyonlarımızın azaltılması, su tüketimlerinin ve atıksu oluşumlarının sınırlandırılması, alternatif hammadde kaynaklarının üretim süreçlerine adapte edilmesi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak birçok projeyi 2030 ve 2050 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere detaylı olarak ele almaktayız. Bu kapsamda İzocam olarak 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az %33 azaltmayı hedefleyen yatırım planlarımızı devreye aldık ve çalışmalarımız güncellenerek devam etmektedir” dedi. Savcı, bu kapsamda hayata geçirdikleri yatırım ve projeleri şu sözlerle anlattı: 

“Geçtiğimiz dönemlerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği projeleri kapsamında Tarsus Tesisi’nde baca filtresi yatırımı yaptık. Tesisimizin çevresel koşullarla en uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere yaptığımız bu çevre dostu teknolojik yatırımla, dünya standartlarında hava emisyon değerlerine ulaşmayı hedefledik. Bu yatırımımız ile otoritelerce 150 mg/Nm3 olarak istenen sınır değerin yaklaşık 3’te 1’i seviyelerine ulaştık. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni de tüm tesislerimize kazandırarak çevre dostu tesis hedefimize de büyük katkı sağladık. Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi; tesislerde, temel seviyede israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya asgariye indirilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir dizi süreci tamamlamış olduğunu ifade etmektedir. 

Hem karbon salımı azaltımı hem de enerji maliyetlerinin azaltımı hedefimiz çerçevesinde Taşyünü ve camyünü üretim tesislerimizde enerji izleme sistemleri kurarak geri kazanım verimlilik projeleri uyguladık. Yine enerji kullanım azaltımı çerçevesinde tüm tesislerimizde aydınlatma tiplerini çevreci uygulamalarla yeniledik. Fırın üreticileri için tasarladığımız iğneli tip camyünü ürünlerimizdeki geliştirmelerle ise emisyon seviyelerimizi Avrupa standartlarının çok altına indirdik. 

Sürdürülebilirlik alanında verdiğimiz taahhütlere uygun olarak, atık azaltımı ve enerji tasarrufuna yönelik projelerimize bu yıl da devam etmekteyiz. Bunların içinde yüksek sıcaklıkta fırınlarla çalıştığımız için fırın enerji kullanımını azaltıcı projeler ve kompresör verimlerinin artırılması projeleri de yer almaktadır. Bunların dışında toplama alanına giden atıkları tamamen sıfırlamaya yönelik projemizde çok iyi değerlere ulaştık. 2030 yılı için belirlediğimiz %72 azaltım hedefinin çok üstünde bir başarı göstererek %92 seviyesine ulaştık. 

Sürdürülebilirlik hedefimiz kapsamında tesislerimizde kullanılan su miktarının azaltılması için de pek çok proje yürütmekteyiz. En son Tarsus tesisimizde gerçekleştirdiğimiz Ters Osmos’dan çıkan atık suyun geri kazanımı projesi ile deşarj edilen su kullanımında yıllık 34 bin metreküp tasarruf elde etmeyi hedefledik. Su kaynağı yönetiminin verimli kullanılması ve operasyonel mükemmellik projeleriyle birlikte tesislerimizde sürdürülebilirlik çalışmalarına başladığımız günden bugüne kadar %23 su kullanımında tasarruf sağladık.” 

“Ambalajlarımız en az yüzde 50 geri dönüştürülebilir malzeme içeriyor”

Ürün ambalajlarının tasarımını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği küresel hedeflere olan katkısını vurgulayacak şekilde yenilediklerini hatırlatan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Ayrıca daha az boya ve plastik kullanarak, ambalaj boyları ve kullanılan paketleme miktarlarını yeniden düzenleyerek çevre dostu bir ambalajlama elde etmiştik. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıdık ve içeriğinde en az %50 geri dönüştürülebilir malzeme içeren yeni ambalajlarımız ile ürünlerimizi sevk etmeye başladık. Gelecekte de gerek çevreci yatırımlarımız gerekse sürdürülebilir ve çevreci ürünlerimiz ile örnek ve öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.