Header Reklam
Header Reklam

İşte Türkiye İklimlendirme Sektörünün 2020 Verileri

29 Mart 2021 Dergi: Nisan-2021
İşte Türkiye İklimlendirme Sektörünün 2020 Verileri

İklimlendirme sektörünün 2020 yılı verileri İSKİD’in gerçekleştirdiği “İSKİD, Türkiye İklimlendirme Sektörü 2020 Verilerini Değerlendiriyor” webinarında ele alındı. 23 Mart Salı günü gerçekleşen dijital buluşmada, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, İSKİD İstatistik Komisyonu Başkan Yardımcısı Tunç Korun ve İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan yer aldı.

Etkinlikte, 

  • “İSKİD İstatistikleri Toplama Metodu, Sisteme Girişi, Gizlilik İlkeleri, Veri Toplanan Ürün Grupları, İstatistiklere Nasıl Ulaşılabilir?”, 
  • “Türkiye Pazar ve İhracat Verileri, COVID-19 Salgınının HVAC&R Sektörüne Etkileri ve Mevcut Durum” 

konu başlıkları işlendi. Webinarda aynı zamanda Soru&Cevap oturumu da yapıldı.

İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan, yaptığı konuşmada İSKİD İstatistiklerinin toplanma ve yayımlanma yöntemlerini anlattı. İSKİD üyelerinden 97 firmanın ürün gruplarında toplam 27 kategoride istatistik verisi toplandığını belirten Volkan Arslan, İSKİD üyesi olmayan firmaların da bu kategorilerde istatistik çalışmasına veri verebileceğini belirtti. İstatistik verisi veren firmaların veri verdikleri ürün grubundaki raporlara sahip olabileceklerini ancak bu kategoride verisi olmayan firmaların istatistik raporunu ücreti karşılığı alabileceklerini ekledi.

iskid-turkiye-iklimlendirme-sektoru-2020-verilerini-degerlendiriyorArslan, İSKİD İstatistiklerinin ilk yayımlandığı 1994 yılından itibaren sürekli geliştirilerek son 3 yıl verilerinin de dijital platformdan toplanmaya başlanması ile sonuçların daha hızlı, doğru yayımlandığını sözlerine ekledi. İstatistik toplanmasında en hassas konulardan birinin de verilerin gizliliği olduğunu belirten Arslan, dijital yapı kurulurken gizliliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda istatistiğe katılacak firma sayısının artırılması ve istatistik raporlarının gelecek yıllara ilişkin tahmin niteliğinde raporlarla birlikte yayımlanması yönünde çalışmalar yapılacağını belirtti.

73 firmanın katılımı ile oluşturulan İstatistik 2020 verileri ana kategorilerde yer alan bazı ürün grupları verileri ile Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy tarafından açıklandı. 

Buna göre;

Split Klima Pazarı son 5 yıllık değişim verilerinde 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de inşaat sektörünün popüler olduğu ve satışların en fazla olduğu dönem olarak değerlendirebiliriz. 2018 yılı Ağustos ayında yaşanan kur dalgalanması ile perakende pazarının ciddi şekilde etkilendiğini ve bu nedenle dağıtım kanalı stoklarında bulunan ürünlerin satılamayarak, önemli bir bölümünün 2019 yılına düşüş olarak yansıdığını gördük.

2020 yılında pazarda 1.5 milyon adet üzerinde üretim - satış hareketi saptanmış ve sektör, 2019 kriz öncesi seviyelerinin de ilerisinde %10’luk bir büyüme göstermiştir.

Pandemi sürecinde, evine kapanan, evden çalışan ve eğitim gören aile bireylerinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek evdeki konforlarını artırmaya yönelik alışveriş yapmaları, ev tipi klima cihazı satın aldığını ve bu alımların da perakende ve toptan pazarını büyüttüğünü söyleyebiliriz. 

VRF pazarı; pandemi ile birlikte özellikle sahil kesimindeki bireysel projelere yönelim ve son yıllardaki Mini VRF cihazlarının kullanımındaki artış ile geçen yıla oranla %9’luk büyüme sağladı. 

Çatı Tipi Paket Klima (rooftop); AVM’ler ve büyük marketlerde yaygın olarak kullanılan çatı tipi klimalar ile ilgili, AVM sektörünün belirli bir doygunluğa ulaşması ve pandemi nedeniyle yatırım yapılamadığından iç satışlar düşük seviyede kaldı. Ancak pazardaki talebin yerli ürünlere kaymasıyla ithalat rakamlarında düşüş görülürken ihracat rakamları arttı.

Fancoil pazarı da çatı tipi paket klima pazarı verilerine benzer nedenlerle son 5 yılda kademeli olarak neredeyse yarıya yakın bir oranla daraldı. 2019 yılında yaşanan durgunluğun yansıması ihracatta net olarak görülse de, 2020 yılında pandemiye rağmen imalatta %10 artış, ithalatta ise %40 azalma kaydedildi. Bu kapsamda değerlendirildiğinde fancoiller, sektörde ithalatı düşen ve ihracatı artan üretimde başarılı olduğumuz ürünler arasında yer aldı.

Klima Santralleri; Türkiye’de klima santralleri satış adetleri her yıl yükselmeye devam ediyor. Son yıllarda havalimanı, şehir hastaneleri gibi yatırımlar, artıştaki ana sebepleri teşkil ediyor. Ayrıca pandemi sürecinde taze hava beslemenin öneminin artması, yenileme çalışmalarının daha çok yapılması, bu ürünlerdeki artışın süreceğini işaret ediyor.

Yurt içi satışlarda son 5 yılda %42, 2019 yılına göre %14 artış göstermiş ve 12 bin adet üzerine çıktı. 

Yurt dışı satışlarında ise 2017 yılından beri güzel bir tırmanış sergilemiş ve genel olarak son 5 yılda %20, 2019 yılına göre % 3,6 artış göstererek 5 bin adet üzerine çıkmıştır. Bu pazarda 50’ye yakın üreticinin olduğu düşünüldüğünde, üretimin iç pazarın %70-75’ini karşıladığı düşünülüyor.

İmalat verilerinde toplamda 17 bin adedin üzerinde klima santrali üretilmiş ve buna karşılık sadece çok az adet ithalat yapılarak, üretimin iç pazarı karşılaması ve ihracatın artması olarak tablolara yansıyor.

Soğutma Grupları; inşaat sektöründeki gerileme ile son yıllarda %50 gibi ciddi oranda daralma eğilimine girdi. İhracat ayağının çok güçlü olmadığı soğutma gruplarında imalat genel olarak iç pazara yönelik gerçekleşiyor. 2021 yılında ertelenen projelerin hayata geçmesi ile soğutma grubunda artış olabileceği düşünülüyor. 

Isı Değiştirici-Bataryalar; batarya verilerine baktığımızda üretimde %9’luk bir artış mevcut. İhracat rakamları son 5 yılda %50’ye yakın, geçen yıla oranla %10 gibi kuvvetli bir artış gösteriyor. 2020 yılında Türkiye batarya üretimi sektörü metrekare verileri dikkate alındığında %8,9 büyüdü. Batarya üretim sektörü Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık 3,5 katı büyüme gösterdi.”

Ozan Atasoy, sektör verilerini açıkladıktan sonra devam ettiği konuşmasında “Dernek olarak yüzde 90’ını temsil ettiğimiz iklimlendirme sektörünün, teknolojiye kolayca adapte olarak, enerji verimliliği standartlarına uygun ürünler ürettiği ve Avrupa Birliği yönetmelikleriyle uyumlu, çevre dostu ürünlerini hızlıca pazara sunma kabiliyeti ile ülkemizin, iklimlendirme konusunda bir üretim üssü durumunda olduğunu” söyledi.

Atasoy, “Bu kazanımlar çerçevesinde sektör, pandemiyle gelişen şartlara çok hızlı uyum sağladı. Birçok toplu yaşam alanında %100 taze hava ile iklimlendirme, UV filtre teknolojisi, HEPA filtre kullanımı ve İç Hava Kalitesi konusunda önemli çalışmalar yapıldı” açıklamalarıyla sunumunu tamamladı.