Header Reklam
Header Reklam

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, “Dünya için Bir Şey Yap” Programına Konuk Oldu

27 Kasım 2021 Dergi: Aralık-2021
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, “Dünya için Bir Şey Yap” Programına Konuk Oldu

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan ve Başkan Yardımcısı Ozan Atasoy, Bloomberg HT televizyon kanalında yayınlanan “Dünya için Bir Şey Yap” Programının altıncısının konukları oldu. Sunuculuğunu İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Topakoğlu’nun yaptığı, 27 Kasım Cumartesi günü yayınlanan programda pandeminin iklimlendirme sektörünü ne yönde etkilediği konuşuldu, iç hava kalitesinin önemi üzerinde duruldu.
Programın başında “pandemi iklimlendirmesi” en basit ve net bir ifadeyle, “iç hava kalitesinin pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi” olarak tanımlandı. Programda özetle şu bilgiler verildi: Başta İSKİD olmak üzere, İç Hava Kalitesi uzun bir süredir iklimlendirme sektörünün gündemindeydi ve bu konunun önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzere, MMO ve diğer sektör dernekleri ile işbirliği içinde pek çok etkinlik yapıldı, ilgili otoritelerle bilgi paylaşıldı. Ancak pandemi, bu süreci ivmelendirdi ve belki de onlarca yıldır farkındalık konusunda yeterince elde edilemeyen başarıyı, bir virüs getirdi. Artık herkes, taze hava, filtrasyon hatta Hepa filtre sözcüklerini ve önemini biliyor. 

İç hava kalitesinin yeterli düzeyde olabilmesi için ortam havasında saatte 5, mümkünse daha fazla değişim sağlanmalıdır. Bu, saatte 5 kez iç ortam havasının taze hava ile değişimi ya da saatte 5 kez filtre edilmesi anlamına gelmektedir.
Nasıl ki depremin ardından binalar, deprem güvenliği açısından, yangının ardından yangın güvenliği açısından sorgulanmaya başladıysa, pandemi ile birlikte binaların tasarımında sağlıklı hava kalitesi de önemli bir parametre haline geldi, binalar bu açıdan da sorgulanmaya başladı. Covid 19’un yarattığı güçlü farkındalık, binaların bu parametreye göre tasarımı için adeta bir fırsat sundu. Pandemi öncesinde de gözetilmesi, uyulması gereken bir takım standartlar vardı ama pandemi ile birlikte bu standartlar, yönetmelikler gözden geçirilmeye, revize edilmeye başladı. Bu yeni düzenlemeler de tasarımlara yansıyacak. Mevcut yapı stoğumuz içinde özellikle AVM’ler gibi büyük ölçekli yapılarda, son 5-6 yıldır tasarımda İHK, gözetilen bir parametre olmuştu. Ancak restoran, kafeterya gibi daha küçük ölçekli yapılara eğilmemiz ve bir denetim mekanizması tesis etmemiz gerekiyor. Denetim yetkisi yerel yönetimlerde olduğu için İSKİD, ilgili Bakanlıklarla beraber bazı belediyelerin Ruhsat Daire Başkanlıkları ile temasa geçti ve bilgilendirmelerde bulundu. Belediyelerin denetim sürecine İSKİD’in teknik destek verebileceği bildirildi. Bu konuda denetimin, sadece yapıların işletmeye alınması esnasında kalmaması, periyodik olarak devamlılığının önemi vurgulandı.

Taze havalı sistemler, ilk yatırım maliyeti açısından yüksek olarak görülüyorsa da gerek sağlık, gerek işletme maliyetleri açısından getirilerini de göz önüne almak gerekiyor. Örneğin İstanbul’da bir AVM’nin yetkilileri, yılın sadece bir ayı ısıtmaya, 11 ay soğutmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. 11 ay boyunca soğutmayı sağlamak üzere yüksek kapasiteli kompresörler çalışıyor. Halbuki dış hava sıcaklığının yüksek olmadığı aylarda, sadece dış ortam havası ile içeriyi serinletmek mümkün. Ayrıca iyi bir iç ortam hava kalitesi ile elde edilecek diğer kazanımlar da göz ardı edilmemeli. Örneğin yapılan bazı araştırmalar, okullarda iyi bir iç hava kalitesi ile öğrenme yetisinin %15’e varan oranda arttığını gösteriyor. Benzer şekilde işyerlerinde insanların verimliliğinin arttığını da söylemek mümkün. Buna bir de sağlık harcamalarının ve işgücü kayıplarının da azaltılması eklenmeli. Sorun şu ki, iç ortam hava kalitesinin veya kalitesizliğinin sonuçlarını anında görebilmek kolay olmayabiliyor, bunun sonuçları zaman içinde kendisini gösterebiliyor. Bir insanın saatte 25 metreküp havaya ihtiyacı var. Bu, yaklaşık olarak 25 adet çamaşır makinasının toplam hacmi demek. İç ortamlara bu hacimde sağlıklı havayı temin etmeniz gerekiyor. Pandeminin getirdiği farkındalık neticesinde bazı ofislerde iç hava kalitesi sensörü kullanımının başladığına şahit olduk.
Bu farkındalığı daha da artırmak, bu alanda kişilerin sorularına uzman yanıtlar getirebilmek için İSKİD, web sitesinin altında ichavakalitesi.org adresli mikro sitesini yayına aldı. Burada bu konuda yapılan önceki webinarların podcast’lerini izlemek, hazırlanan teknik dökümanlara ulaşmak mümkün.”