Header Reklam
Header Reklam

İSKİD Webinarları Hız Kesmiyor

25 Haziran 2021 Dergi: Temmuz-2021
İSKİD Webinarları Hız Kesmiyor

İSKİD, 26 Mayıs Çarşamba günü, “Isı Pompası Teknolojileri, Uygulama Örnekleri, Türkiye ve Avrupa’daki Güncel Gelişmeler” konulu webinar serisinin ikincisini gerçekleştirdi.  İSKİD üye firmaları olan Atlantik Grup, Daikin, Emas Klima, Form, Friterm, TLC, Üntes, ve Viessmann firmalarının katkılarıyla gerçekleşen webinar etkinliği, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Webinarda, ısı pompaları ve yeni teknolojiler, Türkiye ve Avrupa’daki ısı pompası uygulamaları ve devlet destekleri konularında güncel teknik bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

İSKİD Isı Pompası Komisyonu Üyesi Arslan Çağlayan Gürel’in moderatörlüğünde gerçekleşen webinara, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkanı Dr. Andaç Yakut, İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkan Yrd. Pınar Gürler, Isı Pompası Komisyonu Üyeleri Türker Pekgüç ve Utkan Gerek ile Mekanik Proje firmasından Hamit Mutlu sunumları ile katıldılar.  Webinar, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan’ın katılımcılara “hoş geldiniz” açılış konuşması ile başladı. 

İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkanı Dr. Andaç Yakut yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na göre Avrupa Birliği Komisyonu’nun kıta genelinde 2050 yılına kadar sera gazı emisyon oranlarını %55, 2050 yılına kadar da net sıfırlamayı amaçladığını, bu kapsamda düşük emisyonlu ve çevre dostu ısı pompası sistemlerinin bu hedeflerin tutturulması için cazip sistemler haline geldiğini söyledi. Isı pompası sistemlerinin enerji verimli, ekonomik, teknolojik gelişime açık, güvenli, konforlu ve işletme giderleri düşük sistemler olarak, yatırımcı için cazip sistemler olduğunun altını çizdi. Dr. Andaç Yakut sunumunda 2008-2018 döneminde AB’de ısı pompası pazarının %52 büyüdüğünü söyledi. Türkiye’de ise 2020 yılı içerisinde pazarda büyüme gözlendiğini bunun nedeninin, pandemi etkisiyle yazlık evlerinde daha uzun süreli vakit geçiren ve evlerindeki sistemleri verimli ısı pompası sistemine dönüştüren kullanıcılar kaynaklı olduğunu ifade etti. Sunumunda 2019 yılından itibaren ısı pompaları için geçerli olan örnek enerji etiketlemesi, Avrupa Birliği ve Türkiye ısı pompası pazarları hakkında da detaylı bilgileri katılımcılarla paylaştı. İSKİD olarak iklimlendirme ürünleri bazında yıllık istatistikler yapıldığını, bu kapsamda ısı pompaları ile ilgili Türkiye pazarı konusunda verilerin toplandığı bilgisini paylaştı. İSKİD Üyesi veya üye olmayan tüm firmalardan verilerini paylaşarak, istatistiklere katkı koymalarını rica etti.

iskid-isi-pompasi-teknolojileri-webinarİSKİD Isı Pompası Komisyonu Üyesi Türker Pekgüç sunumunda, yakıt karşılaştırmaları ve Avrupa Birliği’nin ısı pompaları için verdiği teşvikler ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin sahip olduğu iklim kuşağı düşünüldüğünde ısı pompalarının Türkiye için tercih edilmesi gereken verimli sistemler olduğunun altını çizdi.

İSKİD Isı Pompası Komisyonu Üyesi Utkan Gerek, “Hava kaynaklı ısı pompaları özelinde iç tesisatta dikkat edilmesi gereken noktalar” konusunda katılımcılarla bilgiler paylaştı. Türkiye’de hava kaynaklı ısı pompalarının kolay kurulumları sebebiyle popüler olduğunu söyledi. Hava kaynaklı ısı pompalarının mümkünse dış alanlarda konumlandırılması gerektiğinin önemini vurguladı. Avrupa’da güneş panelleri ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin, ısı pompası gibi enerjiyi verimli kullanan sistemlerle tüketilmesinin trend kazandığını belirtti.

Webinarda İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkan Yrd. Pınar Gürler, Su ve Toprak kaynaklı ısı pompaları ve uygulama örnekleri konularında bilgileri katılımcılarla paylaştı. Gürler sunumunda ısıtma-soğutma kaynağı olarak toprak, ısı pompası cihazlarının en verimli çalışabileceği ideal sıcaklık değerlerine sahip doğal bir kaynaktır dedi. Su Kaynaklı Isı Pompaları, Açık ve Kapalı Sistemler ile ilgili teknik bilgileri katılımcılarla paylaştı. Mevcutta bir su kaynağı varsa bu kaynağın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ve su kaynağını direk kullanılan uygulamaların ilk yatırım farkını 1 yıl hatta 1 yıldan az sürede amorti ettiğini belirtti. Kullanılabilecek bir su/toprak kaynağının olmadığı durumlarda, kule&kazan desteği ile su kaynaklı ısı pompası uygulamalarının yapılabildiğini ve bu uygulamaların daha çok ticari binalar ve alış-veriş merkezlerinde kullanıldığını ve ifade etti.

Webinar akışında son sunumu gerçekleştiren Mekanik Proje firmasından Hamit Mutlu, termal atık su, termal su, atık su ve fore kazıkların, ısı pompaları uygulamalarında kullanılabilecek çok bilinmeyen kaynaklar olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Mutlu, Türkiye’de 1990’lı ve 2000 yıllarda deniz kenarında yapılan otel ve benzeri yapılarda, soğutma grupları kondenser soğutmasında deniz suyu kullanılması söz konusuydu. Soğutma kulesi yerine deniz suyunun kullanılmasının enerji verimliliği açısından değerli bir çalışma olmakla beraber, deniz suyunu direkt olarak denizden alma yolu seçildiğinde, sistemin kirlilik kontrolünün önüne geçilememiş ve kısa  sürede soğutma kuleleri ile çalışmaya dönülmüştür dedi. Denizden direk su almak yerine, jeoloji mühendisleri ile beraber çalışılarak keson kuyular vasıtası ile deniz suyunun alınması durumunda çok değerli enerji verimlilikleri elde etmenin mümkün olacağını söyledi. Hamit Mutlu sunumunda ısı pompası uygulama örnekleri ve analizlerini katılımcılar ile paylaştı.

Isı pompalarının kullanımın yaygınlaşmasında devlet politikaları çok önemli!

Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ısı pompalarının yaygınlaştırılması için enerji verimliliği ile ilgili AB fonlarının Türkiye’de ısı pompalarına yönelik kullanımın arttırılması, vergi indirim desteği, son kullanıcıya yönelik doğrudan teşvik, düşük faizli banka kredisi ve ısı pompası üretimini geliştirmeye yönelik teşviklerin önemi konusunda webinarda ortak talepler dile getirildi.

Webinar, takipçilerin merak ettikleri soruları sorduğu soru-cevap etkinliği ile sona erdi. 

Webinar videosu için tıklayın.