Header Reklam
Header Reklam

İSKİD, Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Verilerini Açıkladı

28 Nisan 2022 Dergi: Mayıs-2022
İSKİD, Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Verilerini Açıkladı

İSKİD, Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Verilerini Açıkladı

İklimlendirme sektörünün 2021 yılı verileri, İSKİD’in gerçekleştirdiği “İSKİD,Türkiye İklimlendirme Sektörü 2021 Verilerini Değerlendiriyor” webinarında ele alındı. 26 Nisan Salı günü gerçekleşen dijital buluşmada, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, İSKİD İstatistik Komisyonu Başkanı Seda Olcan ve İSKİD Yönetim Kurulu ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan yer aldı.

Etkinlikte, “İSKİD faaliyetleri, Türkiye Pazar ve İhracat Verileri ve Sektörün Dünyadaki Durumu, İSKİD İstatistikleri Toplama Süreci ve Dijital Ortamda Verilerin Toplanması, Veri Toplama Periyodu, Veri Toplanan Ürün Grupları, İstatistiklere Nasıl Ulaşılabilir?, Ürün Grupları Bazında Veriler, Trendler ve Tahminler” konu başlıkları işlendi. Webinarda aynı zamanda Soru&Cevap oturumu da yapıldı.

Webinarın açılış konuşmasını yaparak katılımcılara “hoş geldiniz” diyen İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, sunumunda sektörün ihracat ve büyüme potansiyeline vurgu yaparak, 2021 yılında sektör ihracatının 6.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2022 yılı hedefinin ise 7,0 milyar dolar seviyelerinde olacağını söyledi. Sözlerine devam eden Didonyan, “Önümüzdeki 10 yıllık süreçte 25 milyar dolar ihracat hacmi ve 35 milyar dolarlık iç piyasa büyüklüğü ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün toplam 60 milyar dolarlık bir hacime ulaşacağı beklenmektedir.” dedi. Ayk Serdar Didonyan, sektör ihracat verilerini açıkladıktan sonra devam ettiği konuşmasında “Dernek olarak yüzde 90’ını temsil ettiğimiz iklimlendirme sektörünün, teknolojiye kolayca uyum sağlayarak, enerji verimliliği standartlarına uygun ürünler ürettiği ve Avrupa Birliği yönetmelikleriyle uyumlu, çevre dostu ürünlerini hızlıca pazara sunma kabiliyeti ile ülkemizin, iklimlendirme konusunda bir üretim üssü durumunda olduğunu” söyledi.

İSKİD İstatistik Komisyonu Başkanı Seda Olcan yaptığı sunumda İSKİD İstatistiklerinin toplanma ve yayınlanma yöntemlerini anlattı. “İSKİD Üyelerinden 92 firmanın ürün gruplarında toplam 27 kategoride istatistik verisi toplandığını belirten Seda Olcan, İSKİD Üyesi olmayan firmaların da bu kategorilerde istatistik çalışmasına veri verebileceğini belirtti. İstatistik verisi veren firmaların veri verdikleri ürün grubundaki raporlara ücretsiz sahip olabileceklerini ancak farklı kategoriler için istatistik raporunu ücreti karşılığı alabileceklerini söyledi. Yine verisi olmayan firmaların da istatistik raporunu ücreti karşılığı alabileceklerini sözlerine ekledi.

İSKİD İstatistiklerinin ilk yayınlandığı 1994 yılından itibaren sürekli geliştirilerek son 3 yıl verilerinin dijital platformda toplanmaya başlanmasıyla sonuçların daha hızlı ve doğru yayınlandığını söyleyen Olcan, istatistik toplanmasında en hassas konulardan birisinin de verilerin gizliliği olduğunu belirtti. Dijital yapı kurulurken gizliliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi.  Tüm istatistik verilerinin 4,8 ve 12 aylık periyodlarla dijital olarak toplandığını söyledi.

72 firmanın katılımı ile oluşturulan İSKİD İstatistikleri 2021 Ana Kategorilerinde yer alan bazı ürün gruplarına ait veriler, İSKİD İstatistik Komisyonu Başkanı Seda Olcan ve İSKİD Yönetim Kurulu ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan tarafından açıklandı.

Split, VRF ve Isı Pompası ürün gruplarındaki istatistik verilerini katılımcılarla paylaşan Seda Olcan, “Pandemiyle birlikte evlerinde ve yazlık evlerinde çalışan sayısının artması split klima pazarını perakende hem de toptan satışlarda büyüttü. Split klima üretimi 1.5 milyon, iç satışta 1 milyon adedi aşmış durumdadır.  2021 yılında iç pazarda split, multi split ve ticari multi split klimada, %42 oranında büyüme yaşandı. Yine 2021 yılı split klima ihracatında %120’lik artış ile rekor büyüme yaşandı. Kentsel dönüşüm ve yeni konutların 2022 yılı son çeyreğinden itibaren split ve multi split klima satışlarına ivme kazandırmasını bekliyoruz.” dedi. Sunumunda VRF/VRV klima pazarına da değinen Seda OLCAN, “VRF/VRV klima pazarına baktığımızda kamu yatırımlarındaki azalmaya rağmen, VRF sistemler krizden az etkilenen ürün gruplarıdır. Döviz kurlarında artış, komponent tedarikinde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2021 yılında VRF pazarının küçüleceği öngörülmüş olsa da pazar dış ünite bazında iç satışta %7, ihracatta %13 büyüme gösterdi. Yine kıyı bölgelerdeki konut artışına paralel, mini VRF pazarında %20 büyüme sağlandı.  VRF iç ünite pazarında ise ithalattaki %13’lük düşüşe karşı, imalatın artmasıyla VRF iç ünite pazarı 2021 yılını %14’lük bir büyüme ile kapattı. 2021 yılı ihracat artış oranının son 3 yıla kıyasla rekor seviyede olması, Türkiye’nin VRF sistemler özelinde bölgesel dağıtım üssü olma başarısının bir göstergesi niteliğindedir. Global istatistik verilerine baktığımızda, Türkiye Avrupa’nın en büyük VRF pazarıdır.” dedi.

Hava Kaynaklı (Havadan Suya) Isı Pompası pazarı İSKİD istatistik verilerini paylaşan Seda Olcan, “Yazlık mekanlarda çalışan sayısının artması, artan enerji maliyetleri ve konfor talebi ısı pompası sistemlerine ilgiyi arttırdı. Havadan suya ısı pompasında ithalatta %59 artış oldu. Artan bakır boru maliyetleri nedeniyle Monoblok tip ısı pompasına yönelim olmuş ve satış oranı 2018 yılında %26 olarak gerçekleşmişken, 2021 yılında %40’lara kadar yükselmiştir. Dünyadaki enerji krizi ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, önümüzdeki yıllarda ısı pompası pazarının büyüyeceğini ön görüyoruz.” dedi.

Çatı tipi klima (rooftop), fancoil, klima santrali ve soğutma grubu pazar verileri ile ilgili istatistik verilerini İSKİD Yönetim Kurulu ve İstatistik Komisyonu Üyesi Volkan Arslan, katılımcılarla paylaştı. Çatı tipi klima (rooftop) ürün gruplarında ithalat oranı 2018 – 2021 döneminde %90 daraldığını söyleyen Arslan, bunun sebebinin artan yerli üretici sayısı ve rekabetin artmasıyla pazarda ithal ürünlerin daha az yer bulması olduğunu söyledi. 2021 yılında ise pandemi nedeniyle kaybedilen pazarın bir kısmının geri kazanılarak, çatı tipi klima(rooftop) satışlarında iç pazarda %25 artış sağlandığını belirtti. İç pazar büyüklüğünü 600 satış adedi olarak ifade edebiliriz dedi. Sözlerine devam eden Arslan, “İç pazardaki dağılımda pazarın %37’si gazlı olarak çalışan çatı tipi klimalar, %6’sı ise su soğutmalı paket klimalardan oluşuyor. Önümüzdeki dönemde Eko-Tasarım kriterlerine uyumlu üretim ve gereklilikler sebebiyle, ürünlerin birim fiyatlarında artış olabilir.“ dedi. Sunumunda fancoil pazar verilerine de değinen Arslan” Fancoil cihazlarının ithalatında 2017 – 2021 yılları arasında %42 daralma yaşandı. 50 binli adetler seviyesinde olan ithalat, 30 binler seviyesine geriledi. İmalat miktarı da 5 yıl önceye göre azalmış olsada, 3 yıldır 90 binli adetler seviyesinde sabit olarak gidiyor. İç Pazarda 120 binler seviyesindeki satış adetleri, 70 binli satış adedi seviyesine gerilemiş durumda. Bunu nedeni oteller ve hastane yatırımlarının azalma trendinde olması yine bu tarz büyük projelerde fancoil soğutma grupları yerine, VRF çözümlerin tercih ediliyor olması. Ancak bu duruma pozitif bakarsak ihracatta yine aynı dönemde %43 artış yaşandı. Artan üretici sayısı ve yeni ihracat bölgeleri ile bu artışa katkı sağladı. “dedi.  İç pazar fancoil dağılımı ile ilgili verileri de paylaşan Arslan, “Adet olarak gizli tavan tipi %80, 2 borulu fancoil %55, kaset tipi %12, EC fancoil %5 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda EC fancoil kullanımı Türkiye pazarında artışta olacak.” bilgisini katılımcılar ile paylaştı. 

Klima santrali ürün grupları verilerine de sunumunda değinen Volkan Arslan; “2017 – 2021 yıllarında klima santrali ihracatında %95 artış sağlandı. Ürünlerin %99’u yerli üreticilerden, %1’i ise ithal ürünlerden sağlanıyor. Üretim kapasitesi olarak 2021 yılında 10 binli adetlerden 16 binli adetlere çıkarak %60’lık kapasite artışı sağlandı. Yerli üreticilerin yurt dışı pazar arayışlarına ağırlık vermeleriyle birkaç yıl içinde ihracat rakamları satış adedinin, iç pazar satış adetlerini geçeceğini ön görüyoruz. “açıklamasında bulundu.

Soğutma gruplarında iç pazar satış oranının 1.500 adet olarak gerçekleştiğini söyleyen Volkan Arslan, “5 yıllık periyod içinde soğutma grubu pazarında %33’lük bir daralma görüyoruz ancak 2021 yılında bir önceki yıla göre %20’lik bir büyüme yaşandı, bu da pozitif bir gelişmedir.” dedi.

Sektör temsilcileri ile ulusal ve sektörel medya temsilcilerinin katıldığı webinar, soru&cevap kısmı ile son buldu.