Header Reklam

İSKİD' in İlk Genel Kurulu,17 Mayıs 1993 Tarihinde Yapıldı

05 Haziran 1993 Dergi: Haziran-1993

1992 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Isıtma Soğutma ve Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), 1993 yılının Ocak ayında faaliyete geçti. Derneğin ilk genel kurulu 17 Mayıs 1993 tarihinde yapıldı.

SEÇİLEN YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI
Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu, 9.6.1993 tarihinde ilk toplantısını yaptı. Seçilmiş Yönetim Kurulu'nun kendi arasındaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Başkan : Mustafa BAYGAN (Teba)Mustafa Baygan,1993
Başkan Vekili : Yüksel KOKSAL (Selnikel)
Başkan Vekili : Günay BOLAZAR (Alarko)
Sekreter : Vural EROĞLU (HSK)

Sayman : Mehmet Bedi KORUN (Form)
Üye : Celi HARSA (Arçelik)
Üye : Metin DURUK (Frigo)

YÖNETİM KURULUNUN 9 HAZİRAN TARİHLİ İLK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Vural Eroğlu ,1993Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında dernek tüzüğü gözden geçirilerek, kuruluş gayesine uygun bir çalışma programı yapılmasına karar verildi. Çalışma programının kısa ve uzun vadeli olarak yapılması da ana ilkeler arasında yeraldı. Dernek çalışma programının tanzim edilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Metin Duruk ve Sn. Gülay Bolazar görev aldılar. Ayrıca Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği'ne katılmak için başvuruda bulunan firmalara gerekli formaliteleri tamamlamaları konusunda çağrıda bulunmaya karar verdi. Türkiye'nin klima sanayi envanterinin çıkarılması ve de önemli boyutlarda olan ithal cihazların da bu envantere dahil edilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle sektörün yıllık üretim ve ithal hacmi ile Türkiye sanayi endeksindeki katma değeri de tespit edilmiş olacak. Sektörün Dünya konjektörü ve gelişmesi içindeki yerinin fiziksel olarak tespiti için bu çalışmanın çok önemli olduğuna inanılıyor. Isıtma Soğutma Klima sanayicilerinin birarada bulunduğu İSKİD, sektörün sorunlarını tartışmak üzere resmi ve özel kuruluşlar ile en kısa zamanda biraraya gelinmesinde fayda olduğu da yönetim kurulunun ilk toplantısında kararlaştırıldı.

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI
Derneğin amacı, ısıtma soğutma klima cihazları imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik ve imalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşübbüslerde bulunmak.
Türkiye'de ısıtma soğutma klima imalatını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çevreye ısıtma soğutma klima ihtiyacı nın yurt içinde sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
• Isıtma soğutma klima imalatının bilinçli ve başarılı bir şekilde yapılmasının temini, bu konuda çalışanların dernek içinde biraraya gelmesinin sağlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi.Bedii Korun, 1993
• Üyelerine her türlü adli, hukuki ve mesleki yardımlar için hukuk ve bilimsel teşekkül ve kuruluşlardan görüş alınması.
• Diğer dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmaların yapılması. 
• Üyelere ham-yarı mamul ve her türlü teçhizatın temini ve tedariki konusunda yol göstermek. Kaliteye işçi, teknisyen ve uzman yönetici yetiştirilmesi, bu sektörde sevk ve idare prodüktvite, beşeri münasebetler ile iş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunulması.
• Ülkede imal edilen ısıtma soğutma klima cihazları kalite kontrolü ve standart mal imali için lüzumlu yönetmelik, tasarı ve teklifnamelerin hazırlanması suretiyle gerek kullanıcıya, gerekse ihracata elverişli üretimi temin edici tedbirleri ve satış ve sürüm sağlayıcı bunların modern usullerle teşkilatlanmasına ışık tutucu faaliyetlerinin yapılması.
• Üyeler arasında ticari ve diğer konulardan çıkacak ihtilaflarda uzlaştırıcı olunması. 
• Yabancı bilim ve teknolojinin izlenmesi ve yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması. 
• Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile ilişkilerin kurulması.
• Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, yarışma ve sergilerin düzenlenmesi. 
• İç ve dış piyasa teknolojisini ve konjöktürü izleyerek üyelere duyurulması. Yurt içinde imalat oranının ve kalitenin en üst seviyeye getirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulması.

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI
Isıtma soğutma klima ürünlerinden merkezi klima santrali, fancoil soğutma grubu, soğutma kulesi, pencere tipi, split cihazlı sistemleri imal eden, TSE belgesine sahip, Sanayi Odası'na kayıtlı kurum ve kuruluşların mensubu olmak şartı ile gerçek kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğin fahri ve asil olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Ayrıca dernek üyelerinden iki kişinin önerdiği kişi de derneğe üye olabilir.