Header Reklam
Header Reklam

“İSKİD, BIM gibi yenilikçi konulara zaman ve bütçe ayıran vizyoner bir dernek”

25 Ekim 2021
“İSKİD, BIM gibi yenilikçi konulara zaman ve bütçe ayıran vizyoner bir dernek”

ST Endüstri Radyo’da Can Karadut’un hazırlayıp sunduğu Eve İş Götürme programının 25 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, Türkiye İklimlendirme Sektörü ve İSKİD’in çalışmaları hakkında değerli bilgiler verdi.
İSKİD 15.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, 114 üyesi bulunan derneğin kuruluşu, misyonu ve vizyonu hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında Türkiye iklimlendirme sektörünün en büyük fuarı ISK SODEX’in 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılan 2021 organizasyonunun başarısının altını çizdi. Türkiye iklimlendirme endüstrisinde yer alan kuruluşların, bir başka deyişle pazarın %90’ını temsil eden İSKİD’in, özellikle komisyon çalışmaları ile enerji ve çevre dostu iklimlendirme sistemlerinin geliştirilmesi sürecine değerli katkılar sağladığına dikkat çeken Didonyan, konuşmasında şu konulara değindi: “Türkiye iklimlendirme sektörü ihracatının ortalama kilogram değeri 4.7 $’dır. Bu değer, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Hedefimiz bu değeri yükseltmektir. Ancak ihracatta rekabetçiliğimizi fiyat odaklı değil, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme açısından ele almalıyız. Bu süreçte devlet destekleri de çok önemli. Özünde kümelenme olan UR-GE projeleri, buna iyi bir örnektir. İSKİD olarak 3. UR-GE projemizi alım heyetleri, eğitimler ve BIM konularımızla başarıyla sürdürüyoruz. İSKİD, BIM gibi yenilikçi konulara zaman ve bütçe ayıran vizyoner bir dernek.
Dünya iklimlendirme sektörü pazarı 530 milyar $ seviyesinden Covid-19 pandemi sürecinde her ne kadar 480 milyar $ mertebelerine gerilemiş olsa da, 2022 yılında 550 milyar $’a yükselmesi bekleniyor. Türkiye’nin bu pazardan hali hazırda aldığı %1.1 payı, %1.5 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu, küçük bir hedef gibi görülmemeli, bu; 2020’de 5 milyar $ olan ihracatımızın 8.5 hatta 10 milyar $ mertebelerine çıkması demektir. 2021 yılı ise iklimlendirme sektörümüz açısından oldukça başarılı bir yıl. Bu yıl ihracatımızın 6 milyar $ olacağını öngörmekteyiz. Bu büyük başarı, özellikle son 4-5 yıllık çalışmalarımızın, çabamızın bir neticesidir.
Türkiye, klimada Avrupa’nın üretim üssüdür. Klima ürün grubunda da en büyük ihracat pazarımız AB ülkeleridir. Ancak şunun altını çizmeliyiz ki dünyanın tüm coğrafyalarına ihracat yapıyoruz. Çin’e klima, Avustralya’ya endüstriyel soğutma komponentleri satabiliyoruz. Uzakdoğu pazarına ürün satabilmek için ürününüzün hem kaliteli hem de rekabetçi fiyata sahip olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye iklimlendirme sektörünün başarısı daha iyi görülebilecektir.
İSKİD olarak iç hava kalitesinin önemi konusunda farkındalığı artırmak, halkın bu konuda uzmanlarından sağlıklı bilgi alma kolaylığına kavuşabilmesi için www.ichavakalitesi.org sitemizi kurduk. Pandemi, iç hava kalitesi konusundaki farkındalığı ve hassasiyeti artırdı. Bu dönemde, uzmanların tavsiye kararlarını ve konuya yönelik toplantılarımızı bu sitede yayınladık. Okullarımız açıldı, yüz yüze eğitim başladı. Veliler, okullarda iç ortam hava kalitesini sorgulamaya başladı. Okullarımızda görülen durum şu ki, zamanında bu okul binalarına yatırım yapılırken iç hava kalitesi ne yazık ki gözetilmemiş. Bu durumun değişmesi gerekiyor ancak bu değişim için motivasyon kaynaklarının da sağlanması büyük önem taşıyor. Örneğin iç hava kalitesinin sağlanabilmesine hizmet edecek klima sistemlerine, market soğutma dolaplarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanması kaldırılarak ilave maliyet getirilmeyebilir.
İş yerleri, ofis binalarında da iç hava kalitesi için benzer şeyleri söylemek mümkün. Her ne kadar makine mühendisleri olarak cebri sistemleri tasarlayan, kurgulayan kişiler olsak da, doğal havalandırma, önceliğimizdir. Ancak öncelikle mimariyi buna hazırlamamız gerekiyor. Doğal havalandırmayı başarıyla kullanan, sağlıklı ve düşük enerji tüketen yapılar, mimari tasarımda başlıyor. Ayrıca iç hava kalitesi ve düşük enerji tüketimi, yapının sahibi ve kullanıcıları tarafından talep edilen bir şey haline gelmeli. Belediyeler, ticari mekanlarda iç hava kalitesi açısından yaptıkları denetimleri artırmalı. Bu konuda yerel yönetimler de merkezi yönetim de bizlere destek olmalı.
Yakın bir geçmişte TBMM, Paris İklim Anlaşmasını imzaladı. Bu, iklim değişikliği ile mücadelemizde iyi bir motivasyon kaynağı. Enerji verimli sistemlere doğru gerçekleşmesi gereken dönüşümü sağlayacak bizleriz. Eski bir split klima ile A++ sınıfı bir split klima arasındaki enerji tüketimi farkı %40 seviyesindedir. Enerji verimlilik sınıfı düşük bir cihazın her ne kadar satın alma maliyeti düşük görünse de giderek artan enerji fiyatları ile birlikte giderek daha kısa sürede, enerji verimli cihaz ekonomik hale gelmektedir. 
İSKİD olarak iklim krizi ile mücadelede sektörümüzü Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) düşük olan soğutucu akışkan gaz kullanımına yöneltmeye çalışıyoruz. Bu dönüşüm hiç de kolay değil. Her yıl yeni soğutucu akışkanlar geliştiriliyor, test ve analiz ediliyor. Bunların ticari alana geçebilmesi, önce fabrikalarda ardından servislerde kullanımını sağlamak gerekiyor. Gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de bu süreçte devlet desteğinin olması önem taşıyor.
Covid-19 pandemi sürecinde iklimlendirme sektör ve İSKİD olarak AVM’ler gibi kalabalık insan topluluklarının bulunabileceği yapılara büyük destek verdik. HEPA filtreler, UV-C cihazları gibi, havanın filtrelenmesi ve temizlenmesi sürecinde kullanılan cihaz ve ürünlerin yaygın biçimde tanınabilmesine yardımcı olduk. 
Sektörümüzün başarısını artırabilmemiz için; İSİB Strateji Belgesinde vurgulandığı gibi; ‘kurumsal ol, Ar-Ge yap, İhracat yap’ mottosunu benimsememiz gerekiyor.”