Header Reklam

İSKİD Ar-Ge Destekleri Semineri, Türkiye İklimlendirme Sektöründe Bir Vizyon Turu Oldu

25 Eylül 2017 Dergi: Ekim-2017

İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu’nun düzenlediği “Ar-Ge Destekleri Semineri” 21 Eylül’de Point Hotel Barbaros’ta yapıldı. Aldağ, Arçelik, Doğu İklimlendirme ve Friterm’in sponsor oldukları seminer, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet’in açılış konuşmasıyla başladı. Yönet, özetle şunları söyledi: “İSKİD olarak, son zamanlarda yürürlüğe giren AR-GE yönetmelikleri ve buna bağlı olarak devlet destekleri konusunda sektör firmalarını bilgilendirmek amacıyla bir araya geldik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi, Ar-Ge ve inovasyon alt yapısının güçlenmesine bağlıdır. Bilgi ve deneyimlerini paylaşan değerli konuşmacılarımıza ve katılımları için değerli konuklarımıza İSKİD olarak teşekkür ederiz.” ÜSİB Komisyon Başkanı Dr.Hüseyin Onbaşıoğlu Türkiye’de GSMH içinde Ar-Ge’ye ayrılan payın %1.06 olduğunun, bu oranın OECD ülkeleri ortalamasının ise %2.4 olduğunun altını çizdi. Dr.Onbaşıoğlu, bu oranın %3-4 seviyelerine gelmesi gerektiğini, bunun için sadece paranın yeterli olmayacağı, Ar-Ge’yi, proje üretimini çok iyi seviyede bilmenin de gerektiğini vurguladı, bunun için de üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

ARGEDEM’den Emrah Karabıyık, “Ar-Ge Proje Geliştirme ve Yönetim Stratejileri” başlıklı sunumunda öncelikle Ar-Ge ile inovasyon arasındaki ilişkiyi tanımladı, “Ar-Ge parayı bilgiye, inovasyon bilgiyi paraya dönüştüren süreçtir” dedi. Karabıyık, Ar_Ge destek programları, teşvikler ve hibeler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Prof.Dr. İsmail Ekmekçi, “Ar-Ge Proje Yönetimi” başlıklı sunumunda patent alanında tarihsel süreci, ana kilometre taşları ile özetledi. Ekmekçi, üç temel Ar-Ge çalışması; Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma ve Deneysel Geliştirme’yi tanımladıktan sonra Ar-Ge ve inovasyonun rotasını ve detaylarını belirleyen Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzlarından bahsetti.

Teknolojik Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için Önerilen İlkeler’i tanımlayan Oslo Kılavuzu’na göre yenilik kabul edilen ve edilmeyen durumları örnekleri ile anlatan Prof. Ekmekçi, geçtiğimiz Temmuz ayında yenilenen, TÜBİTAK TEYDEB 2.0 olarak anılan destek sistemi dönüşümündeki temel farklardan bahsederek şunları söyledi: “Projede akademisyenlerle çalışılması zorunlu hale getirildi. Projeler artık firma odaklı değil işbirliği odaklı olacak. Ar-Ge yenilik odaklı değil değer odaklı yapılacak.”

Arçelik Ar-Ge Teşvik Takım Lideri Evrim Özgü, “Ar-Ge Merkezi Deneyim Paylaşımı” başlıklı sunumunda Arçelik Ar-Ge çalışmaları hakkında şunları aktardı: “Arçelik Ar-Ge 1991’de kuruldu. 1997-2000 yılları arasında uzmanlıklar oluşmaya başladı. 2000’lerle birlikte Arçelik ‘en’leri ‘ilk’leri birbiri ardına çıkmaya başladı. ‘En verimli buzdolabı kompresörü’, ‘AutoDosing teknolojili bulaşık makinesi’ gibi… Arçelik, dünya geneli için de önemli bir küresel oyuncu haline geldi. Türkiye’de on, yurt dışında; Cambridge, ABD, Portekiz ve Tayvan’da dört, toplamda on dört Ar-Ge merkezinde 1.300’ün üzerinde Ar-Ge çalışanı, 3.000’in üzerinde patent başvurusu bulunuyor. Sanayi Bakanlığı’nın 1.000 Ar-Ge merkezi hedefi var, bu sayı şimdilik 610 civarında. Ar-Ge merkezi teşviki için en az 15 tam zamanlı Ar-Ge çalışanınızın olması, güvenlik için tüm giriş ve çıkışlarda RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Ar-Ge harcamalarınızın üçte birini vergi indirimi olarak alıyorsunuz. Ar-Ge merkezi sertifikası 2.5-3 ay içinde alınabiliyor. Ar-Ge için bir proje yönetim sisteminiz olmalı. Biz, Primavera isimli bir yazılım kullanıyoruz. Teknolojiyi değil, müşteriyi projenin odağına koyan sisteme geçtik. Ar-Ge merkezi açmak, işin en kolay tarafı. Zira sizden mütemadiyen Ar-Ge harcamalarınızı, doktoralı çalışan sayınızı vb artırmanız bekleniyor. 2008-2016 döneminde 200 projemiz var. Geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin En Başarılı Ar-Ge Merkezi seçildik. Dahil olduğunuz AB projesi sayınızı artırıyorsanız vergi desteği de artıyor. 2008’de 530’dan fazla proje içinde bulunmuşken bu sayıyı 2.5 kat artırdık, 1.300’ün üzerine çıkardık. WIPO patent başvurularında, Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne Türkiye’den yapılan başvuruların üçte biri Arçelik’e ait, bu alanda da dünya 74.üncüsü. Son açılan Ar-Ge merkezimiz Arçelik Garage, gerçek ürün kalitesinde prototip üretimine olanak tanıyan yüksek nitelikli imalat makinalar ve yeni fikirler üzerinde çalışacak. Garage’da bir yıl içinde 20 bin fikir ve 200 prototip geliştirilmesi planlanıyor. Uluslararası Çerçeve Programı’na 5.Çerçeve’de katıldık, Türkiye 6.Çerçeve’de katıldı. 7.Çerçeve Programı’nda 12 projede yer aldık. 400’ün üzerinde Çerçeve Programı proje ortağımız bulunuyor. Örnek vermek gerekirse; Bugworkers, on farklı ülkeden 16 ortağı bulunan, 4.5 millyon Euro bütçesi olan ‘nano kompozit malzemelerin geliştirilmesine yönelik bir projedir. Bu projelerin bir önemi de çok güçlü proje ortakları ile tanışma, birlikte çalışma fırsatı buluyorsunuz. Bu ilişkiler gelecekte farklı işbirliklerine dönüşebiliyor.

AB HORIZON 2020 Programı-Bilimsel Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Hibe Programı için ayrıntılı bilgi; www.h2020.org.tr veya www.ufuk2020.com web adreslerinde mevcut.”

Doğu İklimlendirme firması İş Geliştirme Müdürü Süleyman Kavas, Doğu İklimlendirme’nin Ar-Ge Merkezi başvurusunu tamamladığını, çok yakında Ar-Ge merkezlerinin açılacağını duyurarak, gerçekleştirdikleri üç farklı Ar-Ge projesi sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Kavas “Bu çalışmaların neticesinde ürün yelpazemize yeni ürünler kazandırıldı. Tam teşekküllü bir test odası kurduk. Ar-Ge ekibimiz gelişti. Yeni ürünlerle birlikte bir milyon Euro tutarında bütçe artışı gerçekleştirdik” dedi.

Aldağ A.Ş. Proje ve İş Geliştirme Şefi Hamza Sonkur, Aldağ’in iki Ar-Ge projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Sonkur, “Yeni Nesil Fan Coil” ile “Yüksek Verimli, Küçük Hacimli, Isı Transfer Yüzeyi Artırılmış Klima Santrali” projeleri konusunda özetle şunları söyledi: “Ar-Ge projemiz kapsamında geliştirdiğimiz yeni nesil klima santralimizde basınç kaybı ve enerji tüketimi azaltıldı. Boyutsal-hacimsel kazanım %37, maliyet kazancı ise %18.8 oranında gerçekleşti. Yeni nesil fan coil tasarımımızla %40 oranında enerji tasarrufu sağlandı, ses, minimum 30 dbA seviyesine düşürüldü. Oransal kontrollü EC motorların kullanımı, projenin en yenilikçi yönü oldu. Her iki proje için; 500+500 bin TL olmak üzere toplamda bir milyon TL tutarında TÜBİTAK TEYDEB desteği alındı.”

Seminer programı ÜSİB Komisyon Başkanı Dr.Hüseyin Onbaşıoğlu’nun kapanış konuşmasıyla son buldu.