Header Reklam

ISKAV Olağan Genel Kurulu Yapıldı

05 Nisan 2013 Dergi: Nisan-2013
ISKAV Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Olağan Genel Kurulu, 28 Mart tarihinde İTÜ Makine Fakültesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde yapıldı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, Başkan Yardımcılığını Metin Selçuk Ercan ve Divan Sekreterliğini Asrin Bakır Gerçek üstlendi. ISKAV İktisadi İşletmesi sermayesinin 5.000 TL'den 100.000 TL'ye çıkarılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oybirliği ile gündem maddelerine eklendi. 2012 Yılı Faaliyet Raporu, ISKAV Başkanı Cafer Ünlü tarafından sunuldu. Raporda meslek eğitimine katkı, üniversiteler ve meslek liseleri ile ortak yapılan çalışmalar, teknik eğitim ve seminerler, FTK Fonksiyon Test, Ayar ve Kontrol, danışmanlık, belgelendirme ve kalibrasyon, ISK Sodeks 2012 Fuarı'na yönelik çalışmalar, TOBB İklimlendirme Meclisi, İSİB, MTMD gibi diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar, yarışmalar, teknik yayınlar, sektör iş etik ilkeleri ve bilgi bankası web sitesi başlıkları altında yapılan çalışmaların detaylarına yer verildi. Genel Kurula katılanların dile getirdiği görüş ve öneriler arasında; AB'de alınan ve sektörü ilgilendiren kararların, tercüme edilerek ISKAV bilgi bankasında yer almasının sağlanması, ISKAV'ın misyon ve vizyonunu yeniden gözden geçirmeye yönelik bir çalıştayın yapılması öne çıktı.


Etiketler


Slider Altına