Header Reklam

ISKAV Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

25 Kasım 2020 Dergi: Aralık-2020

ISKAV Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Mütevelli Heyeti Başkanı Ersin Gökbudak’ın toplantıyı açmasına istinaden, Başkan Yardımcılığına Mustafa Arslancan, Sekreterliğine Ayça Eroğlu, oybirliği ile seçildi. 2020 yılı faaliyetleri, 2021 yılına ait çalışma programı ve bütçe oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bütçe yönetmeliği ve Personel Yönetmeliğinin de görüşülerek kabulünün ardından komisyon faaliyetlerine dair sunumlar yapıldı.
Başkanlık görevini üstlendiği BIM Komisyonu faaliyetlerini sunan Cem Savcı, konuşmasında özellikle şu detayların altını çizdi: “BIM Kütüphanesi kurulması konusunda ProdBIM firmasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde ISKAV-ProdBIM ortaklığı, ISKAV’ın ProdBIM Türkiye operatörü olması kararıyla imzalandı. ProdBIM Türkçe arayüzünün hazırlanması ile ilgili çalışmalara başladık. PIM (Product Information Management) kısmı için de Türkçe arayüz hazırlanması, bir sonraki adım olarak gündemimizde. ProdBIM için ayrıca Türkiye lansmanı planlıyoruz. Oluşturduğumuz danışman havuzunu genişletmemiz gerekiyor. Süreç içinde BIM farkındalığının artması ile birlikte bu havuz da gelişecektir.
2021 Haziran’ında İzmir’de gerçekleşmesi planlanan TESKON+SODEX 15.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde BIM oturumu yapılacak.”
Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu faaliyetlerini sunan Komisyon Başkanı Turgay Yay, 15. ve çevrimiçi gerçekleştirilen 16. Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı hakkında bilgi verdi, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği İklimlendirme Dalı öğrencilerine yönelik burs programı kapsamında 2018-2019 öğrenim döneminde 9 öğrenciye burs verildiğini söyledi. Yay, 2020-2021 döneminde de bu bursa başvuruda bulunan 10 öğrenciye, altı firma tarafından burs verileceğini sözlerine ekleyerek, gerçekleştirilen eğitim çalışmaları hakkında bazı detayları aktardı, konuşmasında planlanan eğitimler hakkında şu başlıklara yer verdi: “4 Aralık’ta F-Gaz Sınavına Hazırlık Eğitimi ve 9 Aralıkta TAD Teknisyenlerine Yönelik 2.Dönem Eğitimi çevrimiçi olarak yapılacak. HAVARYUM İç Hava Kalitesi Sertifika Programıı için Denetçi Eğitimi çalışmaları başladı, eğitimin Ocak ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.”
Etik Değerler Komisyonu çalışmalarını Başkanı Ozan Atasoy sundu. İklimlendirme Sektörü Etik Kodları ile ilgili çalışmanın tamamlandığını, sektöre 4 Kasım’da çevrimiçi bir toplantıyla sunulduğunu, yaygınlaşmasını, benimsenmesini sağlayacak çalışmaların planlandığını söyleyen Atasoy, yenilenen Etik Değerler Logosunu katılımcılara takdim etti.
Başkanı olduğu Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyonu’nun çalışmalarını özetleyen İsmet Mura, TAD Mühendis ve Teknisyen Sertifika Programının devam ettiğini, şu ana dek 29 mühendis ve bir teknisyenin sertifikalı olarak faaliyet göstermekte olduğunu söyledi. TAD Tanıtım Web Seminerlerinin devam edeceğini ve yakın zamanda TAD El Kitabının, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayına hazır olacağını hatırlatan Mura, FTK Komisyonu’nun stratejik hedefleri üzerinde durdu.
Sanayide Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanı Cafer Ünlü, “Sanayide enerji verimliliği analizleri yaparak iyileştirme önerileri içeren rapor hazırlama” misyonunu taşıyan Komisyon’un Pharmavision firmasından gelen talebi değerlendirerek gereken çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve neticesinde firmadan oldukça olumlu geri dönüşler alındığını belirtti. 
Yayın Komisyonu Faaliyetlerini, Başkanı Metin Duruk sundu. ISKAV Yayınlarından Sıcak Su Kazanları ve Bireysel ve Değişken Debili (VRF) Klima Sistemleri kitaplarının güncellenerek yenilenen baskılarının hazırlık aşamalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Duruk, FTK Komisyonu tarafından hazırlanan Test Ayar ve Dengeleme Prosedürleri El Kitabı’nın da Türkçe versiyonunun basıma hazır hale geldiğini, İngilizce versiyonunun İSİB sponsorluğunda basılacağını belirtti.
Yeni Projeler Komisyonu Başkanı Çağdan Yılmaz, Komisyon faaliyetlerinde; AB/Bakanlık/Kalkınma Ajansı hibe programlarının takibi, Vakfın ulusal ve uluslararası tanıtımı çalışmaları ve Vakfın dijitalleşmesi başlıkları üzerinde durdu. Yılmaz, “ISKAV’ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları dijital ortamda bir araya getirmek istiyoruz. Bunun için bir bütçe çalışması yaparak Yönetim Kurulu’na sunduk. Komisyon çalışmalarımızın tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak PR Çalışma Grubu kurduk. Sarven Çilingiroğlu Başkanlığında çalışmalarına başlayan Grubumuz, web site İngilizce dil seçeneği kurgulanması, kurumsal tanıtım filminin hazırlanması, 25.kuruluş yılımızla ilgili lansman kapsamındaki çalışmaların belirlenmesi ve icrası, Vakfımız ve Komisyonlarımızın faaliyetleri hakkında etkin farkındalık yaratacak basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütmesini üstlenecek.
KAİSDK Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerini Denetleme Komitesi çalışmalarını sunan Komisyon Başkanı Sarven Çilingiroğlu, HAVARYUM Kapalı Alanların iklimlendirme sistemlerinde alınması gereken tedbirlerin uygulamasını denetleyerek uygunluğunu belgelendirecek sertifikasyon programını tanıttı. Çilingiroğlu HAVARYUM Sertifika Programının üç fazdan oluştuğunu söyledi, fazları şöyle tanıtladı: “Faz 1: Pandemi dönemi kapalı alanlar iklimlendirme sistemleri denetlenmesi, kontrolü, sertifikalandırılması, Faz 2: Normalleşen dönemde, kapalı alanlar iklimlendirme sistemleri denetlenmesi, kontrolü, sertifikalandırılması, Faz 3: İç hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme sonuçlarının dijital platformda ve uygulamalarda (app) kamuya açık erişilebilirliğinin sağlanması.”
ISK-SODEX 2021 Fuarı konusunda bilgi veren ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, fuara katılım kayıtlarının başarılı bir grafikle ilerlediğini, ISKAV’ın fuara yönelik toplantılarda koordinatör görevine devam ettiğini ve gereken desteğin sağlandığını belirtti.
ISKAV Olağan Genel Kurulu, yeni dönem için görüş, katkı ve temennilerin dile getirilmesiyle son buldu.