Header Reklam

ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi

19 Kasım 2019 Dergi: Aralık-2019

ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Kasım 2019 tarihinde, ISKAV’ın Gümüşsuyu’ndaki yeni adresinde gerçekleşti. Ersin Gökbudak’ın başkanlığını yaptığı Divan Kurulu’nda İbrahim Biner Başkan Yardımcısı, Asrin Bakır Gerçek Sekreter olarak görev aldı. 
ISKAV Başkanı Taner Yönet, açılış konuşmasında 15 Kasım tarihinde Eurovent ile imzalanan anlaşmadan bahsederek vakfın geleceği için öneminin altını çizdi. Yönet, ISKAV’ın, Eurovent’in PRODBIM adını verdiği BIM Kütüphanesinin Türkiye partner kurumu olarak, pazarlama, eğitim, atölye çalışmaları gerçekleştireceğini, konuya ilişkin ilgili Bakanlıkla görüşmelerin planlandığını, bu projenin vakfa önemli bir gelir sağlayacağını, İSKİD’in 3. Ur-Ge’sinin de bir parçası olacağını söyledi. Yönet'in konuşmasının ardından ISKAV faaliyetlerinin Mütevelli Heyetine takdimi, komisyon başkanları tarafından gerçekleştirildi. BIM Komisyonu faaliyetlerinden bahseden Komisyon Başkanı Cem Savcı, Ozan Atasoy’un önerisi ile dört yıl önce başlayan BIM konusundaki çalışmaların İSKİD’in 2. Ur-Ge projesi kapsamında beş öncü firma ile ivme kazandığını belirterek özetle şunları söyledi: “ISKAV’ın BIM Kütüphanesi oluşturmak için kurduğu komisyonun düzenlediği toplantılara ISKAV üyelerinin yanı sıra MMO gibi meslek örgütleri de katılım gösterdi. BIM konusunda Eurovent ile imzalanan anlaşma, ISKAV için büyük önem taşıyacak. PRODBIM, yaklaşık 700 bin Euro’luk bir yatırımla geçen yıl hayata geçirilen bulut tabanlı bir yazılım. Yönetim Kurulumuzun verdiği yetki ile Eurovent ile görüşmeleri gerçekleştirdim. Komisyonumuz BIM çalışmalarına PRODBIM ile devam etme kararı aldı. AB ülkeleri arasında BIM kullanımı %50’yi geçen ülkeler bulunuyor. Bu alanda geri kalmamız, ihracatta ülkemizi geride bırakır.%64’ünün Eurovent Service Company’e ait olan, REHVA tarafından da desteklenen projeye ISKAV, 6. paydaş olarak dahil oldu. Bu konu ile ilgili ISKAV olarak bir istihdam sağlayacağız ve sorumlularımızı yurtdışına eğitim için göndereceğiz, ayrıca online eğitimler de olacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tedarikçilerin (üreticiler, ithalatçılar veya yetkili temsilciler), Avrupa pazarında satış yapabilmesi için Avrupa Enerji Etiketlemesi Ürün veri tabanında (EPREL) enerji etiketi alması gereken cihazlarını kaydetmeleri gerekiyor. Tüketiciler, 2020 yılının başlarından itibaren, enerji etiketleri ve ürün bilgi formları için bu ürün veri tabanında arama yapabilecekler. EPREL web sayfalarında tüm kayıt sürecinin nasıl yönetileceğiyle ilgili yönergeler mevcut. ISKAV bu konuda da yetki alacak, rehberlik edecek. Bu projemiz, ileride ISKAV’ın ana gelir kalemlerinden biri olacak.”
Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu faaliyetleri hakkında, Komisyon Başkanı Turgay Yay, şu bilgileri verdi: “5. Dönem TAD Sertifikalı Mühendisler Programını gerçekleştirdik. ISKAV ve TOBB İklimlendirme Meclisi, 15.Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansını, 1-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenledi. İklimlendirme temalı konferansa Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 36 meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve fakülte teknik öğretmenleri, öğretim görevlileri katıldı. Konferans programı çerçevesinde endüstriyel tesis ziyaretleri gerçekleştirildi. Konferansın Meslek Yüksek Okulu Eğitmenlerine yönelik uygulama ağırlıklı versiyonu, 27-29 Ocak 2020 tarihleri arasında İSMEK İklimlendirme Uzmanlık Okulu’nda düzenlenecek. Konferansın 16.’sı ise 29 Haziran-2 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. YTÜ Makine Mühendisliği İklimlendirme Dalı öğrencileri için teknik gezi, bitirme projelerine destek ve staj olanakları sağlandı. KZN İnşaat, Timfog gibi özel sektör kuruluşlarına talep ettikleri konularda özel eğitim programı düzenlendi. Soğutucu akışkanlar, akustik, ısı pompaları, hijyen, dijitalleşme gibi çok çeşitli başlıklarda, maliyetleri yüksek olmayan eğitimler planlıyoruz. Antalya’da düzenlenecek olan Eurovent Summit 2020’ye 3. ve 4. sınıf bursiyer öğrencilerimizden başarılı olan bir grubu götürmeyi düşünüyoruz. ISKAV’ın Eurovent Summit’te düzenlenecek eğitimlerden belirli bir yüzdede gelir elde etmesi söz konusu olabilecek.” 
Etik Değerler Komisyonu Başkanı Ozan Atasoy, komisyonun İklimlendirme Sektörü Etik Kodlarını kaleme aldığını, çalışmanın hem basılı kitapçık formunda hem de dijital ortamda sektöre sunulacağını söyledi.
Fonksiyon Test Ayar Kontrol (FTK) Komisyonu Başkanı İsmet Mura, komisyon olarak sektördeki “commissioning” çalışmalarına katkı sağladıklarını belirterek özetle şunları söyledi: “15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen TTMD’nin Commissioning Çalıştayında konuşan Maija Virta, Hindistan’da kendi ulusal kodların kaleme alındığını, 10 USD karşılığında edinilebildiğini söylemişti. Bizim de böyle bir çalışmamız bulunuyor. NEBB’den 250 USD yerine çok daha düşük maliyet ile elde edebileceğiz. Adam-saat çalışmaları da kitapta yer alacak. Yaklaşık 80 sayfa hacminde bir kitap olacak. Çalışmalarımız neticesinde halihazırda 26 mühendis, TAD sertifikalı olarak hizmet vermektedir. Yeni laboratuvarımız da Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde çalışmalarına devam ediyor.”
Cafer Ünlü, başkanı olduğu Sanayide Enerji Verimliliği Komisyonu faaliyetleri ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Bu komisyon, ISKAV Danışma Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla, sektördeki bu konudaki yetersizliğe karşı, farklı disiplinleri bir araya getirerek sanayide enerji verimliliği analizlerinin yapılması, iyileştirme önerilerinin raporlanması amacı ile kuruldu. İşbirliği yapmak üzere sektörde faaliyet gösteren 8000 civarındaki kuruluştan, ilk etapta seçtiğimiz 100 tanesine davet gönderdik, sadece biri ilgilendi ve onunla da anlaşmaya varmak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde daha çok firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. 8000 firmanın %1’inin katılımını sağlasak 80 kuruluş demektir.”
Toplantıya katılamayan Muammer Akgün’ün başkanı olduğu Yayın Komisyonu’nun faaliyetlerini Metin Duruk özetledi. Duruk konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sıcak Su Kazanları kitabımız baskıya hazır hale geldi. Muammer Bey’in editörlüğünde hazırlanan kitap oldukça ilgi görecek. Endüstriyel Soğutma kitabımızın baskısı yapıldı. Büyük beğeni topluyor. FTK Komisyonunun hazırladığı ISKAV Standartlarının da basıma hazırlanması söz konusu.”
Yeni Projeler Komisyonunun faaliyetleri hakkında, başkanı Çağdan Yılmaz şu bilgileri verdi: “Geçen yıl başladığımız, sektörümüzün Şantiyelerdeki Dijitalleşme Endeksi çalışmasını tamamlamak üzereyiz. 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Dijital Dönüşüm başlıklı çalıştayımızın sponsorluk çalışmaları devam ediyor.”
Fuar (ISK SODEX) Yürütme Kurulu adına konuşan Metin Duruk, özellikle son iki yıldır fuarın uluslararası boyutunda belirgin bir gelişme olduğuna dikkat çekerek fuarın bu yılki son organizasyonunda 45 bin metrekarede ürün ve hizmetlerini sergileyen kuruluşların 10 bini yurtdışından gelen 85 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Bu başarıda fuar organizatörü Hannover Messe kuruluşunun yanı sıra İSİB’in de büyük desteği olduğunu vurgulayan Duruk, gelecek fuar için derneklerin ziyaretçi çekebilecek desteklerini artırmalarını beklediğini sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Hasan Heperkan, Almanya Çevre, Tabiatı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan “Ortadoğu Bölgesinde Sürdürülebilir Soğutmanın Geliştirilmesi Projesi COOL_ME” ile ilgili kısa bilgi vererek projenin ilk elemesini kazandıklarını ve projenin 8 yıl süreceğini söyledi.
Vakfın tahmini bütçesi, bütçe yönetmeliği ve personel yönetmeliği, E-faturaya geçilmesi ile ilgili yönetmelik düzenlemesi görüşülerek onaya sunuldu ve her biri oybirliği ile onaylandı. Toplantı dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile son buldu.