Slider Altına

ISKAV Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu Yapıldı

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu, 8 Nisan 2019 tarihinde, Vakfın Gümüşsuyu’ndaki yeni adresinde yapıldı. Mali Genel Kurul; ISKAV Mütevelli Heyeti Başkanı Ersin Gökbudak’ın Divan Başkanlığına, Turgay Yay’ın Başkan Yardımcılığına ve Asrin Bakır Gerçek’in Sekreterlik görevine oybirliği ile seçimiyle başladı. Toplantıda Yönetim, Çalışma Komisyonları ve Denetleme Kurulu Faaliyetleri görüşüldü. Aralık 2018’de göreve başlayan 8. Dönem Yönetim Kurulu’nun Başkanı Taner Yönet açılış konuşmasına yeni dönem yönetim kurulu üyelerini tanıtarak başladı ve yeni ofis ile çalışma verimliliğinin artacağı beklentisini dile getirdi. Yönet konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yeni ofisimiz, 30 kişilik eğitimlerin verilmesine olanak tanıyor. Laboratuvar için Beşiktaş’ta YTÜ bünyesinde yer temin edildi. TAD eğitimlerimizi yaptık, laboratuvarı kullanarak bu eğitimlerimizi tamamlayacağız. Bunun için YTÜ’ye teşekkür ediyoruz. Aralık (2018) ayında İSKİD ile birlikte BIM Çalıştayı düzenledik. BIM eğitimi, danışmanlık hizmeti ve geniş kapsamlı BIM Kütüphanesi oluşturulması konularında ISKAV önemli görevler üstlendi. Bu konuda faaliyet gösterecek BIM Komisyonu için tüm derneklerden temsilci istedik. Bu komisyon ilk toplantısını yarın (9 Nisan 2019) ISKAV’ın yeni ofisinde yapacak. Birkaç hafta süren satış ve pazarlama eğitimlerimizi çeşitlendirecek, eğitim faaliyetlerimizi artıracağız. Mali yapımızda sıkıntıların yaşanmaması için yıllık bağışların zamanında ödenmesinin önemini hatırlatmak isterim.”

Yönet’in ardından çalışma komisyonlarının faaliyetleri komisyon başkanları tarafından aktarıldı. Turgay Yay, başkanı olduğu Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu’nun faaliyetlerini şu sözlerle özetledi: “Aralık ayında devraldığımız göreve Ocak ve Şubat aylarında düzenlediğimiz iki toplantı ile başladık. İlk olarak komisyon üyelerine katılım çağrısında bulunduk. Çalışmalarımıza Systemair HSK, Alarko Carrier ve MTMD de dahil oldu. 8 Mart 2019’da TAD eğitimlerimiz başladı ve 9 katılımcısı ile devam ediyor. Ocak ayındaki Üst Düzey Yönetici Eğitimi’mizin katılımcı sayısı 25’ti. Uzun dönemli staj ve iş bulma konusunda 9 YTÜ öğrencisine destek verdik. Kurumlara özel eğitimlerimiz devam etti. F Gaz Sınavına Hazırlık Eğitimi’ne 5 Nisan 2019 tarihinde sınavın pilot uygulamasını yaparak başladık. TÜRKAK’ın 17204 sayılı Akreditasyon Yeterliliği’ne başvuruyoruz. BIM çalışmaları için gereken eğitimler de Vakfımız bünyesinde yapılacak.”

Etik Değerler Komisyonu çalışmaları, başkanı Ozan Atasoy’un katılamaması nedeniyle Vakif Başkanı Taner Yönet tarafından sunuldu. Yönet, konuşmasında özetle “İklimlendirme Sektörü İş Etik Kodları”nın hazırlandığını, yakın zaman içinde kitapçık formatında basılarak şirketlere, çalışanlarına dağıtması için gönderileceğini söyledi.

FTK Komisyonu Başkanı İsmet Mura, konuşmasında özetle TAD çalışmalarında kullanılan kitap ve ders notları konusunda takip edilen NEBB (The National Environmental Balancing Bureau) prosedürleri yerine, ISKAV TAD Prosedürleri’nin hazırlanacağını ve sektöre sunulacağını söyledi. Mura, haksız rekabetin engellenmesinin yegane koşulunun şartnamelerde TAD prosedürlerinin gereklilik olarak yer almasının önemini vurgulayarak konuya ilişkin bir toplantının düzenleneceğini bildirdi.

Yayın Komisyonu Başkanı Muammer Akgün; Endüstriyel Soğutma kitabının basıma hazır olduğunu, Sıcak Su Kazanları kitabının TESKON kongresi sonrasında basıma hazırlanacağını ve NEBB’in kitabının Türkçeleştirilerek yayına hazırlanması sürecinin devam ettiğini söyledi. Yeni Projeler Komisyonu Başkanı Çağdan Yılmaz, iklimlendirme sektörünün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; rekabetçilik ve teknolojik gelişim, sertifikasyon üretimi, hakemlik ve arabuluculuk, iç hava kalitesi ölçümü başlıklarında konular belirlenerek çalışmaların sürdürülmekte olduğunu söyledi. Yılmaz, Fabrikalarda ve Şantiyelerde Dijitalleşme konulu çalıştay hazırlıklarının da sürmekte olduğunu belirtti. ISKAV Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu görüş, öneri ve temennilerin dile getirildiği bölümle son buldu.Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Sempozyum