Header Reklam

ISIDEM Yalıtım Üretim Kapasitesini Yüzde 50 Artırıyor

26 Temmuz 2018 Dergi: Ağustos-2018

Yurt içi ve yurt dışı teknik yalıtım sektörünün önde gelen üreticilerinden olan ISIDEM Yalıtım’ın üretimini yüzde 50 artıracak üretim verimliliği projesine bölgesel kalkınma ajansından destek geldi.

Proje, bölgesel kalkınma ajansı tarafından oluşturulan “sektörel rekabetçiliğin arttırılması mali destek programı” kapsamında yapıldı. Programın amacı Bursa – Eskişehir – Bilecik bölgesinde ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip havacılık, savunma, raylı sistemler, teknik tekstil ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır. Programa toplam 36 proje başvuru yaparken bunlardan sadece 12 proje desteklenmeye değer görüldü.

ISIDEM Yalıtım “Fırın modifikasyonu ile elastomerik kauçuk köpük üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik kapasite artışı” projesi ile teşvik almaya hak kazandı. ISIDEM Yalıtım’ın fırınlarında yapacağı konstrüktif değişiklikler ile üretim kapasitesinin yüzde 50 artırılması hedefleniyor. Artacak kapasite ile hem istihdama hem de ihracat hacmimizin artmasına olanak sağlanacak.