Header Reklam

İSİB, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Sonbahar Konferansına Sponsor Oldu

27 Ekim 2017 Dergi: Kasım-2017

Avrupa inşaat sanayinin en yüksek temsil organı olan European International Contractors-Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin yılda iki defa düzenlediği konferanslara İSİB sponsor olmaya devam ediyor.

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin (EIC-European International Contractors) Genel Kurulu ve Sonbahar Konferansı 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde “Küresel Altyapı Yatırımlarında Finansman Açığı” temasıyla Paris/Fransa’da gerçekleştirildi. Konferansta, farklı dünya bölgelerine göre altyapı açığını ana hatlarıyla çizen üst düzey konuşmacılar bir araya geldi ve 2030’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni başarmak için finansman açığının giderilmesinin olası yolları tartışıldı. Konferansta, OECD tahminlerine göre 2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacının en az 70 trilyon USD olmasının öngörüldüğü, sadece Asya ülkelerinde söz konusu ihtiyacın 8 trilyon USD olarak hesaplandığı, gelişmiş ülkelerde sürdürebilir kalınma için 1,5 trilyon USD altyapı yatırımının gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara ulaşacağı hatırlatılarak, kısa ve orta vadeli tahmini istatistiklerin, gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımına ne kadar çok ihtiyaç olduğunu kanıtladığı ifade edildi. Bununla birlikte mega projelerin finansmanı konusunda finansörler devletlerin yanı sıra alternatif finansman çözümlerine gidilmesi zorunluluğuna dikkat çekildi. Projelerin ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi ve maliyetlerin daha kabul edilebilir düzeye indirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Konferansın sunumlarına http://www.eic-federation.eu/assembly/workshop_speakers/ adresinden ulaşmak mümkün. Her yıl Nisan ve Ekim aylarında gerçekleştirilen konferanslar serisinde, aralarında Türkiye Müteahhitler Birliği’nin de yer aldığı 15 farklı ülkenin müteahhitler birlikleri temsilcileri ile firma temsilcileri, yapı sektörüne ilişkin güncel sorunlar ve fırsatları ele almakta. İSİB, Paris’te gerçekleştirilen konferanstan daha önce de Berlin, Brüksel ve Kopenhag’daki konferanslarda da yerini almış ve Türkiye iklimlendirme sektörünün tanıtımını gerçekleştirmişti.