Isı Paylaşımında Yeni PBC Isıtma Sistemi

05 Mayıs 2004 Dergi: Mayıs-2004

Binalarda ısı paylaşımı ile ilgili, tüm merkezi ısıtma sistemleri için; Danimarka Danfoss firması ile Temass A.Ş.'nin birlikte geliştirdikleri cihaz, enerji ödemelerine büyük kolaylık getiriyor. Cihaz kazan dairesi, jeotermal veya herhangi bir ısı merkezinden gelen enerjiden her dairenin dilediği kadar ısınıp, ısındığı kadar -ön ödemeli olarak- ödemesini sağlıyor. Patenti Termass A.Ş.'ye ait olan cihazda, kullanılan kalorimetre ve elemanlar Danfoss firması tarafından üretilmektedir.  Her dairenin girişine konulan cihaz, bina yönetimine önceden bedeli ödenerek, akıllı karta yüklenilen enerjinin (kredinin), bitimine kadar kullanılıp, enerji (kredi) bittiğinde ısıtmayı kesmektedir. Kredi yüklendiğinde tekrar ısıtma işlemi devam etmektedir. Ancak kredi bittiğinde, yönetimin önceden uygun göreceği bir miktar kredi borç olarak verilebilmekte ve kredi alındığında borç alınan krediden otomatik olarak düşülmektedir.

Kullanma ve tüketim bilgileri 4 ayrı hafızada saklanmakta olup, her zaman kullanıcılarla ilgili istatistiksel  bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. İsteğe bağlı olarak daireye konulan, kullanma sıcak su ünitesi sayesinde kazan dairesine kullanma sıcak suyu ile ilgili boyler, sıcak su boruları,sıcak su sayacı ve sıcak su pompasına gerek kalmadan, sadece ısıtma borularından yararlanılarak sıcak su üretimi de yapılmakta ve bunun için kullanılan ısı da krediden düşülmektedir.