Header Reklam

İklimlendirme Meclisi İstanbul’da Toplandı

29 Aralık 2016 Dergi: Ocak-2017
İklimlendirme Meclisi İstanbul’da Toplandı

Türkiye İklimlendirme Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanı Zeki Poyraz başkanlığında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirildi. ​

Toplantıda, meclis üyeleri, bölgesel ısı değerlerine ilişkin farklı kaynaklarca yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölgesel ısı değerlerindeki değişiklik ile birlikte sektörde tasarıma esas olan TSE 2164 ve TSE 3419 sayılı standartların revize edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile yürütülmesinin ve sonrasında da standartların revize edilmesinin büyük önem arz ettiği üzerinde görüş birliğine vardı.  

TOBB İklimlendirme Meclisi önderliği’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TTMD, MTMD, MMO ve Gazi Üniversitesi ve sektör duayenlerinin katılımı ile bir yıldan bu yana çalışmaları sürdürülen şartnamenin önemli bir kısmı hazırlandı. Son aşamaya gelen çalışanın 2017’nin ilk çeyreğinde tamamlanarak ilgili kurma iletilmesi planlanıyor.

İklimlendirme Meclisinin Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

2011 yılında Meclis tarafından hazırlanan “İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesinin” yenilenmesi kararı alan Meclis, bünyesinde yer alan derneklerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bu kapsamda ulusal mesleki ve teknik eğitimin her boyutuyla incelenmesi amacı ile İSEDA tarafından yapılacak çalıştay sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesinin faydalı olacağı yönünde görüş birliğine varıldı. 

Diğer yandan ISKAV tarafından yürütülen Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifika Programı, MTMD’nin Türkiye Müteahhitler Birliği ile görüşmesi ve Çin’de 11 farklı ülkeden 45 üniversite ve 22 takım ile “Teamİstanbul” adı Solar Decatlon’da yarışacak proje hakkında bilgi alan Meclis üyeleri bir sonraki toplantıyı Mart ayında yapma kararı aldı.

Kaynak: tobb.org.trSlider Altına