Header Reklam
Header Reklam

İklimlendirme Devinden Sektöre Özel Webinarlar

02 Temmuz 2020 Dergi: Temmuz-2020
İklimlendirme Devinden Sektöre Özel Webinarlar

İş ortaklarına özel geliştirdiği çözümler ve sistemlerle sektörde her zaman bir adım önde olan Avrupa’nın en büyük klima santrali üreticilerinden Systemair, pandemi döneminde de paydaşlarıyla iletişime dünya çapında devam ediyor. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, endüstriyel tesisler gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan ve klima santralleri sektöründe yaklaşık son 10 yıldır Türkiye pazar lideri olan Systemair HSK da hem iç hava kalitesi konusunda paydaşlarını bilgilendirmek hem de iş ortaklarının öncelik verdiği konulara dikkat çekmek için webinarlar düzenleniyor.
Systemair HSK; Türkiye’de akademi-sektör iş birliğiyle mühendislere destek olmak, bireylerin ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında kurulan Vural Eroğlu Akademi kapsamındaki eğitimlerini pandemi döneminde online olarak gerçekleştiriyor. Uzmanlık alanı olan havalandırma sistemlerinin tasarımı ve üretimini, her tesisin kendine özel ihtiyaçları çerçevesinde “terzi usulü” olarak ihtiyaca yönelik hazırlayan Systemair HSK, mart ayından bugüne kadar 20’ye yakın webinar düzenledi. Marka, söz konusu webinarlarla hem değişen gündem hem de duyulan endişeler nedeniyle iş ortaklarının ihtiyaçlarını hızla anlayabilmeyi ve onlara cevap verebilmeyi hedefliyor.

En çok merak edilen konular ve alanının öncü isimleriyle sektöre öncülük ediyor
Systemair HSK; Türkiye genelinde evden çalışmanın başladığı mart ayının ilk haftasında webinar çalışmalarının testlerini başlatarak kullanıcılara “Hangi konularda eğitim almak istersiniz, ilginizi hangi konular çeker?” sorusunu yöneltti. İş ortaklarının önceliklerini belirleyerek yoğun ve teknik bilgilendirme ağırlıklı webinar programı hazırlayan Systemair HSK, alanının öncü isimlerini ilgi çeken konularla katılımcılarla buluşturuyor. Bu süreçte, öncelikle hastaneler ve alışveriş merkezlerinin pandemiye yönelik yeni havalandırma çözümlerine en çok ihtiyaç duyan alanlar olması nedeniyle “Covid-19 Sonrası Hastane İklimlendirmesinde Alınması Gereken Önlemler” ve “Normalleşme Döneminde AVM’lerde Havalandırma Sistemleri” başlıklı webinarlar düzenlendi. Havalandırma konusunda alınması gereken önlemler ve salgın sonrası yaşanacak kalıcı değişikliklerin sektör temsilcilerine anlatıldığı bu webinarlar katılımcılardan büyük ilgi gördü. 

Pandeminin ekonomiye etkilerinden teknoloji ve inovasyona uzanan farklı konular 
Bir diğer ilgi çekici webinar da Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu moderatörlüğünde ekonomik büyüme, üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, firma dinamikleri, beşerî sermaye ve inovasyon ekonomisi konularına odaklanan, birçok saygın ödülün de sahibi olan Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik oldu. “Covid-19'un Makro ve Mikro Ekonomi Üzerindeki Etkileri” başlıklı seminerde Prof. Dr. Akçiğit, pandemi dönemine dair gerçekleştirdiği çalışmaları ve analizleri katılımcılarla paylaştı.

Son olarak ise Systemair HSK Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu’nun moderatörlüğünde, Stratejist, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in konuşmacı olarak yer aldığı “Teknoloji ve İnovasyon Perspektifinden Geleceğe Bakış” webinarı gerçekleşti.

Öncü teknolojilerini ve vaka analizlerini teknik eğitimlerle paylaşıyor
Systemair HSK’nın büyük ilgi gören teknik eğitim konuları arasında şu ana kadar endüstriyel mutfaklarda egzoz sistemlerinin öneminin anlatıldığı “Ekoloji Üniteleri ve Endüstriyel Mutfak Egzoz Sistemleri”, soğutma kulelerinin nasıl çalıştığı ve gerekliliğinin anlatıldığı “Su Soğutma Kuleleri”, havalandırmada akustiğin prensipleri, uygulama alanı ve yöntemlerinin incelenip anlatıldığı “Havalandırmada Akustik”, jet fanlı otopark sistemlerinin temellerinin anlatıldığı “Jet Fanlı Otopark Sistemleri”, veri merkezleriyle ilgili bilgi birikiminin ve ilgi çekici istatistiklerin paylaşıldığı “Veri Merkezi Soğutma Çözümleri”, enerji tasarrufuna yönelik çalışmaların vaka çalışmalarıyla anlatıldığı “Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği” ve patlayıcı ortam çözümleri ve uygulamaların anlatıldığı “ATEX Fanlar ve Klima Santralleri” yer aldı.