Header Reklam
Header Reklam

İklim Eylemi Zirvesi’nde Avrupa Isıtma ve Soğutma Endüstrisinin Sürdürülebilir Soğutma Taahhütleri 

25 Eylül 2019 Dergi: Ekim-2019
İklim Eylemi Zirvesi’nde Avrupa Isıtma ve Soğutma Endüstrisinin Sürdürülebilir Soğutma Taahhütleri 

23 Eylül 2019’da, Birleşmiş Milletler, New York’ta Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını uygulama çabasını hızlandırmak için 2019 İklim Eylemi Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda, Avrupa ısıtma ve soğutma endüstrisini temsil eden EPEE, karbon nötr Avrupa yolunda sürdürülebilir soğutma çözümleri sağlamak ve desteklemek için sektörün aktif ve destekleyici bir endüstri oyuncusu olma konusundaki taahhütlerini vurgulayan bir bildiri yayımladı. Soğutma, hayatımızın temel bir parçasıdır ve sayılamayacak kadar çok fayda sağlar: Şehirlerimizi yaşanabilir kılar, yiyeceğimizi güvende ve taze tutar, insanların en iyi sağlık hizmetlerini alabilmelerine yardımcı olur ve dijitalleşmeye ayak uydurmamıza katkı sağlar. Küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki on yılda soğutma talebinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Sadece Avrupa’da, klima ve buzdolabı sayısının 2030 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir. Küresel düzeyde, soğutmanın 2050 yılına kadar binalarda en büyük elektrik kullanıcısı olacağı tahmin edilmektedir. Soğutma talebinin artması, enerji tüketimini ve doğru olmayan uygulamalar neticesinde karbon salımlarını da artıracaktır. BM’nin sera gazı salımlarını önümüzdeki on yılda %45 azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır salıma kadar azaltma hedefi doğrultusunda, EPEE üyeleri AB Üye Devletlerini AB’nin Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirmelerine destek olacak girişimlerde bulunuyor. EPEE Genel Müdürü Andrea Voigt, “EPEE, Kigali Değişikliği’nin uygulanması, gelişmiş Ulusal Kararlıkta Destekler (NDC’ler) ve emisyonları ekonomik açıdan uygun ve makul bir şekilde ele almak için tahsis edilmiş ulusal ısıtma ve soğutma planları gibi küresel eylemlere inanıyor. Yüksek güvenlik standartlarına uymak ve enerji verimliliğini enerji geçişinin temel dayanağı olarak desteklemek için insanlarda farkındalık yaratılabilir. Bu doğrultuda somut eylemler şunlardır: EPEE, AB F-Gaz Yönetmeliği’nin tam ve uyumlu bir şekilde anlaşılmasını desteklemeye devam edecektir. Kigali Değişikliği bağlamında küresel eylemin yanı sıra Avrupa çapında uygulanması, özel araçlar ve ortaklıklar yoluyla desteklenmesi devam edecektir. EPEE, AB Üye Devletlerine, Ulusal Enerji ve İklim Planlarını (NECP’ler) geliştirmeleri ve uygulamaları, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerjilere geçmek ve karbon nötrlüğünü sağlamak için sürdürülebilir soğutma potansiyeli konusunda farkındalık yaratmaya destek vermeye devam edecektir. EPEE, sürdürülebilir soğutma çözümlerinin seçimini ve ısıtma ile entegrasyonunu önleyen engelleri vurgulamak ve irdelenmesini sağlamak için yetkililere ve diğer paydaşlara ulaşacak, gerekli iletişim kanallarını kullanacaktır. EPEE üyeleri, sürdürülebilir karbon çözümleri konusunda farkındalık yaratmak için somut, proaktif adımlar atmaya devam edecek, çünkü bu adımlar, karbon nötrlüğüne ulaştıracak yolun en başında geliyor” dedi.