Header

IIR, Küresel Ekonomide Soğutmanın Rolü Konulu Yeni Bir Bilgilendirme Notu Yayınladı

22 Temmuz 2019 Dergi:

Bu yıl ilk kez kutlanan 26 Haziran Dünya Soğutma Gününü vesilesiyle IIR (Uluslararası Soğutma Enstitüsü) , “Küresel Ekonomideki Soğutmanın Rolü” konulu yeni bir IIR Bilgilendirme Notu yayınladı.
Bu Bilgilendirme Notu’nda IIR, dünya genelinde faaliyet gösteren toplam soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası sistemlerinin sayısının yaklaşık 5 milyar olduğu ve bu tür ekipmanların yıllık küresel satışlarının yaklaşık 500 milyar USD olduğu tahminine yer veriyor. Dünya çapında kullanılan toplam elektriğin yaklaşık %20'sini tüketen soğutma sektöründe dünya genelinde 15 milyondan fazla insan çalışıyor.
Bu yeni Bilgilendirme Notu’nda sunulan istatistiksel veriler, birçok alanda artan soğutma ihtiyacının ve küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi beklenen soğutma sektörünün önemini vurguluyor.
Bilgilendirme Notu’nun ilk versiyonu, IIR tarafından Kasım 2015'te yayınlandı. Bu Bilgilendirme Notu’nun ilk versiyonun bir güncellemesi olan 38. IIR Bilgilendirme Notu, soğutma sektörünün büyüklüğünü, erişimini ve insanlık için önemini gösteren temel verileri özetliyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde politika belirleyiciler, ülkelerinin sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını teşvik etmek için, buzdolabının artan önemi konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor. Soğutma insanlık için çok büyük önem taşıyor ve politika belirleyiciler için de öncelik olmalı.
Bu not, Jean-Luc Dupont (Bilimsel ve Teknik Bilgi Bölüm Başkanı) tarafından hazırlanmış ve Piotr Domanski (Bilim ve Teknoloji Konseyi Başkanı), Philippe Lebrun (Genel Konferans Başkanı) ve Felix Ziegler (Genel Konferans Yürütme Komitesi Başkanı) tarafından incelenmiştir. 

IIR Bilgilendirme Notunun bir özeti IIR web sitesinden indirilebilir. 

http://www.iifiir.org/userfiles/file/publications/notes/NoteTech_38_EN.pdf

IIR üyeleri 38. IIR Bilgilendirme Notunun tam sürümünü siteye üyelik girişi yaparak indirebilir.
Jean-Luc Dupont (Head of the Scientific and Technical Information Department) and reviewed by Piotr Domanski (President of the Science and Technology Council), Philippe Lebrun (President of the General Conference) and Felix Ziegler (President of the Executive Committee).