Header Reklam
Header Reklam

IEA SHC, IEA ECES ve IEA EBC Teknoloji İşbirliği Programlarına Katılmak için TTMD’ye Başvurular Başladı

24 Temmuz 2020
IEA SHC, IEA ECES ve IEA EBC Teknoloji İşbirliği Programlarına Katılmak için TTMD’ye Başvurular Başladı

IEA SHC (Solar Heating Cooling) Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma, IEA ECES (Energy Conservation and Energy Storage) Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu ve IEA EBC (Energy in Buildings and Communities) Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji Teknoloji İşbirliği Programlarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere atanmış olan TTMD; söz konusu Teknoloji İşbirliği Programlarının devam eden ve/veya yeni başlayan Teknik Görev ve Ek (Task, Annex) çalışma gruplarında görev almak isteyen uzmanların belirlenmesi yükümlülüğünü de üstlendi. 

Çalışma gruplarına katılmak isteyen uzmanların; farklı ülkelerde fiziki veya online gerçekleştirilebilecek toplantılara katılmaları, çalışma gruplarında aktif görev alarak teknolojik gelişime katkı koymaları, toplantı notlarını düzenli TTMD IEA TCP Sekreterliğine iletmeleri, yılda iki kez Türkiye’de düzenlenecek eşgüdüm toplantısına katılmaları gerekiyor.  

Bu doğrultuda aşağıda belirtilen ve www.iea-shc.org, https://iea-eces.org/ ve https://www.iea-ebc.org/ sitelerinde de detaylı tariflenen teknik görev çalışma gruplarında görev almak isteyen uzmanların, TTMD IEA TCP Sekreterliğine niyetlerini özgeçmişleri ile birlikte e-posta aracılığıyla bildirmeleri gerekiyor.

IEA SHC (Solar Heating Cooling) Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma Teknoloji İşbirliği Programı

 • Task 64 - Solar Process Heat
 • Task 63 - Solar Neighborhood Planning
 • Task 62 - Solar Energy in Industrial Water & Wastewater Management
 • Task 61 - Integrated Solutions for Daylighting and Electric Lighting
 • Task 60 - Application of PVT Collectors and New Solutions in HVAC Systems
 • Task 59 - Deep Renovation of Historic Buildings Towards Lowest Possible Energy Demand and CO2 Emission (NZEB)
 • Task 55 - Towards the Integration of Large SHC Systems into District Heating and Cooling (DHC) Network


Büyük Ölçekli Güneşle Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bölgesel Isıtma Soğutma Ağları ile Bütünleşmesine Doğru (Task 55), Düşük Enerji Talebine ve CO2 Salımına (Sıfıra Yakın Enerjili Bina) Doğru Tarihi Binaların Yenilenmesi (Task 59), PVT Kolektörlerinin Uygulaması ve İklimlendirme Sistemlerinde Yeni Çözümler (Task 60), Doğal ve Elektrikli Aydınlatma için Bütünleşik Çözümler (Task 61), Endüstriyel Su ve Atıksu Yönetiminde Güneş Enerjisi (Task 62), Güneş Mahalleleri Planlaması (Task 63), Güneş Proses Isısı (Task 64)

IEA ECES (Energy Conservation and Energy Storage) Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu Teknoloji İşbirliği Programı

 • Annex 32 - Modelling of Energy Storage for Simulation/ Optimization of Energy Systems
 • Annex 34 - Comfort & Climate Box 
 • Annex 35 - Flexible Sector Coupling
 • Annex 36 - Carnot Batteries
 • Annex 37 - Artificial Intelligence and Energy Storage
 • Annex 38 - Ground-Source De-icing for Infrastructures
 • Annex 39 - District Heating and Storage


Enerji Sistemlerinin Simülasyonu / Optimizasyonu için Enerji Depolamasının Modellenmesi (Annex 32), Konfor ve İklim Kutusu (Annex 34), Esnek Sektör Eşleşmesi (Annex 35), carnot Pilleri (Annex 36), Yapay Zeka ve Enerji Depolama (Annex 37), Altyapı için Toprak Kaynaklı Buz Çözme (Annex 38), Bölgesel Isıtma ve Depolama (Annex 39) 

IEA EBC (Energy in Buildings and Communities) Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji Teknoloji İşbirliği Programı

 • Annex 83- Positive Energy Districts
 • Annex 82-Energy Flexible Buildings Towards Resilient Low Carbon Energy Systems
 • Annex 81-Data-Driven Smart Buildings
 • Annex 80-Resilient Cooling
 • Annex 79-Occupant-Centric Building Design and Operation
 • Annex 78-Supplementing Ventilation with Gas-phase Air Cleaning, Implementation and Energy Implications
 • Annex 77-EBC Annex 77 / SHC Task 61 Integrated Solutions for Daylight and Electric Lighting
 • Annex 76-EBC Annex 76 / SHC Task 59 Deep Renovation of Historic Buildings Towards Lowest Possible Energy Demand and CO2 Emissions
 • Annex 75-Cost-effective Building Renovation at District Level Combining Energy Efficiency & Renewables
 • Annex 74-Competition and Living Lab Platform
 • Annex 73-Towards Net Zero Energy Public Resilient Communities
 • Annex 72-Assessing Life Cycle Related Environmental Impacts Caused by Buildings
 • Annex 71-Building Energy Performance Assessment Based on In-situ Measurements
 • Annex 70-Building Energy Epidemiology: Analysis of Real Building Energy Use at Scale
 • Annex 69-Strategy and Practice of Adaptive Thermal Comfort in Low Energy Buildings
 • Annex 68-Design and Operational Strategies for High IAQ in Low Energy Buildings
 • Annex 05-Air Infiltration and Ventilation Centre


Hava Sızdırma ve Havalandırma Merkezi (Annex 05), Düşük Enerji Binalarında Yüksek İç Hava Kalitesi için Tasarım ve İşletim Stratejileri (Annex 68), Düşük Enerjili Binalarda Uyarlanabilir Isıl Konfor Stratejisi ve Uygulaması (Annex 69), Bina Enerjisi Epidemiyolojisi: Gerçek Bina Enerji Kullanımının Ölçekli Analizi (Annex 70), Yerinde Ölçümlere Dayalı Bina Enerji Performans Değerlendirmesi (Annex 71), Binaların Neden Olduğu Yaşam Döngüsüne Bağlı Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi (Annex 72), Net Sıfır Enerjili Esnek Topluluklara Doğru (Annex 73), Rekabet ve Yaşam Laboratuvarı Platformu (Annex 74), Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Bölge Düzeyinde Birleştiren Maliyet Etkin Bina Yenileme (Annex 75), Düşük Enerji Talebine ve CO2 Salımına (Sıfıra Yakın Enerjili Bina) Doğru Tarihi Binaların Yenilenmesi (Annex 76), Doğal ve Elektrikli Aydınlatma için Bütünleşik Çözümler (Annex 77), Gaz Fazlı Hava Temizleme ile Takviye Havalandırma, Uygulama ve Enerji Etkileri (Annex 78), Kullanıcı Merkezli Bina Tasarım ve İşletmesi (Annex 79), Değişken Soğutma (Annex 80), Veri Tabanlı Akıllı Binalar (Annex 81), Değişken Düşük Karbonlu Enerji Sistemlerine Yönelik Enerji Esnek Binalar (Annex 82), Pozitif Enerji Bölgeleri (Annex 83)

İletişim ve detaylı bilgi içinBengüsu Gürçay, Tel: +90 553 225 98 07
E-posta: ieatcp@ttmd.org.tr ve www.ttmd.org.tr aracılığıyla TTMD’ye ulaşılabilir.