Header Reklam
Header Reklam

İç Mekan Çevre Kalitesini Geliştirecek Kılavuz Yayımlandı

04 Temmuz 2023
İç Mekan Çevre Kalitesini Geliştirecek Kılavuz Yayımlandı

REHVA, Nordic Ventilation Group ve EUROVENT, EPBD (Binaların Enerji Performansı Direktifi) tarafından revize edilen İç Mekan Çevre Kalitesi (IEQ) gerekliliklerinin nasıl uygulanacağına dair ortak bir öneri kılavuzu sunuyor. Komisyonun ve Parlamentonun inisiyatifiyle eklenen bu yeni hükümler, binalarda sağlıklı ve konforlu IEQ sağlamak için önemli bir adımı temsil ediyor.
Bu belgede, IEQ maddesi ve gereklilikleri sadece birkaç sayfada açıklanmaktadır. Hangi maddelerin düzenleyici çaba gerektirdiği ve hangi hususların Avrupa standartları veya ulusal teknik kılavuzlar gibi belgelere bırakılabileceği gösterilmektedir. Yönergeler ve örnekler ile temel IEQ gereksinimlerinin ulusal düzeyde nasıl uygulanabileceği sunulmaktadır. Ayrıca, Madde 11a'nın uygulanmasını teknik ve ekonomik olarak mümkün kılmak için bazı küçük ama önemli değişiklikler önerilmektedir.

Kılavuz buradan indirilebilir.