Header Reklam

Hava Temizleyicileri Eurovent Tarafından İlk Kez Sertifikalandırıldı

14 Ekim 2021

Hava Temizleyicileri için ilk Eurovent sertifikaları, Eylül 2021'de Eurovent Certita Sertifikasyonu tarafından partiküller, gaz halindeki kirleticiler, mikroorganizmalar ve alerjenler için temiz hava verimliliğine sahip üç ayrı hava temizleyiciye verildi.
Bu sertifika programının kapsamı, konut ve konut dışı uygulamalar için tüm bağımsız hava temizleyicilerini içeriyor. Sertifikasyon süreci, hava temizleme performansları için NF B44-200:2016 ve akustik performanslar için ISO 3741:2012'ye göre fabrika denetimlerine, rastgele ürün örnekleme ve testlerine dayanmaktadır. Tüm testler bağımsız test laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.
Bu sertifika programının bir parçası olarak Temiz Hava Verimliliği Sınıfları sertifikalandırılmıştır. Bu sınıflar, son kullanıcıların farklı bağımsız hava temizleyicileri arasında kolayca karşılaştırma yapmasına olanak sağlamak için özel bir Verimlilik Etiketinde temsil gösterilmektedir.


Aşağıdaki diğer performanslar sertifikalandırılmıştır:
• Aşağıdaki kirleticiler için arıtılmış hava akış oranları:
   o Partiküller
   o Gaz kirleticiler
   o Mikroorganizmalar
   o Alerjenler
• Önerilen oda alanı
• Ses gücü seviyesi
• Enerji tüketimi
• Hava akış hızı

İlgili ürünlerin listesi ve ürün performans raporlarına şu adresten ulaşılabilir:
www.eurovent-certification.com