Header Reklam
Header Reklam

 ‘Hastane Havalandırmasında Hijyen’ Projesi Başladı

05 Temmuz 2015 Dergi: Temmuz-2015
 ‘Hastane Havalandırmasında Hijyen’ Projesi Başladı

İSKİD Basın Yayın Komisyonu, Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu’nun da desteği ile ‘Hastane Havalandırılmasında Hijyen’ konulu projenin çalışmalarına başladı. 4 Haziran’da Esentepe’de bulunan TOBB binasında gerçekleştirilen Arama Konferansı, İSKİD üyesi firmaları ve sektörün diğer paydaşlarını bir araya getirdi. Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un oturum başkanlığını yürüttüğü konferansın Değerlendirme Kurulu’nda ise; İSKİD Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu Üyesi Vural Eroğlu, İnşel’den Metin Kenter, Demta’dan Ersin Gökbudak ve Acıbadem Proje Yönetim’den Bora Atay yer aldı. İSKİD Basın Yayın Komisyonu Başkanı Ezgi Temoçin yaptığı açılış konuşmasında, Arama Konferansı ile toplumumuzun yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren hijyen konusuyla ilgili sorunları tespit edip ortak akıl oluşturmayı hedeflediklerini ve bu nedenle konferansta sektördeki tasarımcıları, uygulamacıları, hijyenik klima santrali üreticilerini, işletmecileri ve validasyon şirketlerini dinleyerek mevcut durum hakkında sorunların çözümü için projenin yol haritasını çıkarmayı planladıklarını belirtti. İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Üyesi Ozan Atasoy ise, hastanelerde iklimlendirme konusunda sektör olarak nerede olunduğuna dair kısa bir sunum yaptı. Konferansta;  Türkiye’deki hastanelerin havalandırma sistemleri, sistemlerin yeterliliği, bu konuda yaşanan aksaklıklar ve normlar görüşüldü. Konunun tüm paydaşları, mevcut durumu kendi perspektiflerinden değerlendirme ve çözüm önerileriyle ortak hedef üzerinde görüş bildirme fırsatı buldu. ‘Hastane Havalandırmasında Hijyen’ konusu ile başlayan etkinliklerin, elde edilen veriler doğrultusunda çizilen yol haritasına göre planlanacak yeni etkinliklerle devam edeceği belirtildi.