Header Reklam
Header Reklam

GF Hakan Plastik Çevresel Kirlenmeye Karşı Önlem Alma Taahhüdünü Yerine Getirmeye Çalışıyor

05 Haziran 2023 Dergi: Haziran-2023
GF Hakan Plastik Çevresel Kirlenmeye Karşı Önlem Alma Taahhüdünü Yerine Getirmeye Çalışıyor

Ürün tasarımından ürünün nihai olarak elden çıkarılmasına kadar tüm aşamalarda çevresel etkileri azaltma konusuna öncelik veren GF Hakan Plastik’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü için yapılan açıklamada çalışanların da bu bilince sahip olmasının önemine vurgu yapıldı. GF Hakan Plastik yetkilileri, şirket vizyonları ve çevreye karşı taahhütleri ile gelecek nesillere karşı sorumlu olduklarını belirttiler:

Şirket vizyonumuzda da altını çizmiş olduğumuz “Çevreye Duyarlı” olma ve politikamızda da belirtmiş olduğumuz “Çevresel Kirlenmeye Karşı Önlem Alma” taahhüdümüzü yerine getirmeye devam ediyoruz. Çevreye duyarlı süreç bazlı yaklaşımımızı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile her gün daha iyiye götürecek şekilde sürdürüyoruz. GF Global ekibimiz ile çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütüyoruz Ürün portföyü, İklim ve Kaynaklar, İnsanlar ve Refah ana başlıklarında, çevresel ve sosyal faktörleri de dahil edecek şekilde hedeflerimizi sürdürülebilirlik çatısı altında yönetiyoruz.

Kaynakları korumanın, yeni ve yenilikçi ürünler üretmenin yanı sıra bunların hizmet ömrü sonunda kolayca geri dönüştürülebilmesini sağlamak için çevre dostu oldukları kadar işlevsel de olan ürünler üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kullanımlarını güvenli kılmak için, tüm ürünlerimizde bulunan çevreye etkisi olan maddeleri sıkı bir şekilde yönetiyoruz. Kısıtlanmış maddeler olarak adlandırılan çevre veya sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle yönetmelik veya anlaşmalarla ve gönüllü olarak kullanımdan kaldırılan maddeleri; potansiyel riskli maddeler olarak adlandırılan gelecekte düzenlemeye tabi tutulması beklenen, gözlemlenmesi gereken maddeleri takip ediyoruz. Sürekli geliştirme yaklaşımı ile ürünlerimizde olan kullanımlarını ortadan kaldırıyoruz.

Ürünlerimizin imalat, kullanım ve elden çıkarma aşamalarını içeren bütün yaşamları boyunca çevreye etkilerini analiz etmek için bir Yaşam Boyu Değerlendirme (LCA) gerçekleştiriyor ve bu değerlendirmenin sonuçlarını ürün geliştirme süreçlerimize uyarlıyoruz. Bu sebeple de bizim için öncelikli ürün gruplarımız olan “Silenta” ve “Aquasystem” üzerinde bir LCA gerçekleştirerek Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgelerimiz bulunuyor. Diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İlgili taraflarımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirecek, onları daha fazla geliştirecek şekilde yayınlarımıza, eğitimlerimize, uygulamalarımıza, paylaşımlarımıza da devam ediyoruz. Farklı sektörleri de incelediğimizde bizim için önemli bir konu olan çalışanların sisteme dahil edilmemesi, atık tiplerine hakim olunmaması ve kalıcı önlemlerin alınmamasını sıklıkla görüyoruz. GF Hakan Plastik olarak her seviyede çalışanımızı sürece dahil ediyoruz.

Uygunluk yükümlülüklerinin etkin takip edilmesi ve değişikliklerin devreye alınması; üst yönetimin liderlik desteğini göstermesi; sürekli olarak eğitimlerin verilmesi; farkındalık seviyesinin artırılması; çalışanların katılımını sağlayabilmek adına faaliyetler gerçekleştirilmesi ve onların önerilerinin alınması; tüm proseslerde oluşan atıkların belirlenmesi; risk ve fırsatların değerlendirilmesi; doğru ve düzenli bir şekilde atıkların kaynağında ayrıştırılması; akredite bertaraf firmaları ile çalışılması; atıkların ölçülmesi ve azaltılması adına aksiyonların alınması; çevre boyutlarının çok detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlıyoruz.

Biz GF Hakan Plastik olarak rolümüzün ve etkimizin farkındayız.

Çevre bize emanettir, geleceğe mirastır.