Header Reklam

Friterm Kuru Soğutucuları Artık ATEX Sertifikalı

25 Eylül 2019 Dergi: Eylül-2019

İsmini Fransızca “Atmosphere Explosive”in kısaltılmasından alan ATEX, patlayıcı ortamı ifade eder. Patlayıcı ortam tanımı, yanıcı maddelerin gaz, toz, buhar ve sis ile çeşitli nedenlerden dolayı bir kısmının veya tümünün tutuşturucu kaynakla teması sonucu yanabilen karışım olarak nitelendirilir. Patlayıcı ortamlara örnek olarak ham petrol işletme tesisleri, petrol ve sıvılaştırılmış gaz nakliye gemilerinde, doğalgaz ve LPG gaz kullanılan tesislerde, maden ocaklarında ve kimyasal üretim tesisleri verilebilir. Avrupa Birliği’nin 94/4/EC ve 1992/92 EC direktiflerine göre 26.12.2013 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde bağlı olarak bu tür tesislerde kullanılan elektrikli ekipmanların ve cihazların ATEX sertifikalı olma zorunluluğu vardır. Kuru soğutucularda kullanılan fan, emniyet şalteri, buat kutusu, kablo rakoru, klemensler ve kablo bağlantı redüksiyonu gibi ekipmanların da ayrı ayrı ATEX sertifikasına sahip olması gerekir. Ayrıca ürün üzerinde kullanılan boyanın yanıcı olmaması, yanıcı ise antistatik kaplama ile bu özelliğinin pasifize edilmesi gerekir. Ürün üzerinde kullanılan kabloların alev geciktirici olması ve açıkta bulunan kabloların bir koruma kılıfından geçirilerek mekanik darbelerden; kar ve yağmur gibi doğa olaylarından korunması gerekir. ATEX sertifikası patlayıcı bölgeye göre ZONE 0, ZONE 1 ve ZONE 2 olarak, tutuşabilecek parçacığa göre Gaz (G) ve Toz (D) olarak sınıflandırılır. Yüksek oranda patlayıcı gaz ve buharı sürekli olarak ihtiva eden ortamlar ZONE 0, normal çalışma koşullarında bulunma olasılığının az olduğu ortamlar ZONE 1 ve çok kısa süreli bulunan ortamlar ZONE 2 olarak tanımlanır. Friterm ATEX sertifikalı kuru soğutucu ürün serisi ve belgelendirme çalışması Temmuz 2019 itibarıyla tamamlandı. Friterm ürünleri, Zone II sınıfı T3 sıcaklık grubu (Tutuşma sıcaklığı 200°C ve üzeri sıcaklıklar) ve Gaz patlayıcı ortamlarında kullanılmak üzere sertifikalandırıldı.