Header Reklam

#Fitfor55: AB’nin Yenilenebilir Isıtma ve Soğutmayı İkiye Katlaması Gerekiyor

16 Temmuz 2021

Avrupa Komisyonu’nun Fitfor55 Paketi, Avrupa’nın ısıtma ve soğutma sektörünü sürdürülebilir kılmak için doğru yönde atılmış önemli bir adım. Daha fazla hırs gerekiyor, ancak Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA), 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %55 oranında azaltılmasını sağlamak için AB mevzuatının önerilen revizyonunu destekliyor. Bu revizyon, Avrupa’da elektrikli verimli ve yenilenebilir ısıtma için piyasa koşullarını iyileştirecek.

EHPA, Avrupa’daki düşük gelirli haneleri desteklemek için kapsamlı bir mekanizma (İklim Sosyal Fonu) ile ulaşım ve binalar için karbon fiyatlandırmasını bir araya getirdiği için Avrupa Komisyonu’nu destekliyor. 

EHPA tarafından yapılan açıklamaya göre; biri diğeri olmadan ilerleyemez. Fosil yakıtlardaki CO2 fiyatı, eşit şartlara katkıda bulunur. Ve yeni sosyal önlemler, örneğin eski binaların ve sosyal konutların yenileme oranını artırarak, Avrupa’daki enerji yoksulluğu sorununun ele alınmasına yardımcı olacaktır.

EHPA’nın açıklaması şöyle: “Avrupa Yeşil Anlaşması’nın temelini oluşturan bu önlemler dizisinin gerçekten iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu yer, Yenilenebilir Enerji Direktifinin önerilen incelemesindedir. Isıtma ve soğutmada yenilenebilir enerjinin zorunlu olarak yılda %1,1 oranında artırılmasını (madde 23) yetersiz buluyoruz. Teknoloji daha hızlı büyümeye katkıda bulunmak için var. Dolayısıyla bu rakam yılda en az %2’lik bir artışla ikiye katlanmalı ve artırılabilir. Bunu yapmamak, AB’nin 2030 yılına kadar konutta %49 yenilenebilir enerji hedefine ulaşma riskini beraberinde getirecektir. Komisyonun kendi hesaplamalarına göre, AB’deki konutların %40’ının ve ticari binaların %65’inin 2030 yılına kadar elektrikle ısıtılması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için Avrupa’nın önümüzdeki on yılda ısı pompası stokunu dört katına çıkarması gerekiyor. Şu anda 13,3 milyon ısı pompası, AB’deki evleri, ofisleri ve tüm bölgeleri ısıtıyor; 2030’a kadar bu rakam en az 50 milyon olmalı ve buna endüstriyel enerji talebi dahil değil. EHPA tarafından temsil edilen ısı pompası endüstrisi teslimata hazır ve büyüyebilir. Uzman görüşüne göre, Avrupa’nın elektrik şebekesi de 50 milyon ısı pompasını sorunsuz bir şekilde idare edebiliyor. Ancak ısı pompaları için piyasa koşullarının büyük ölçüde iyileştirilmesi ve vatandaşlara fosil yakıtlı kazanlardan ısı pompası çözümlerine geçiş için tavsiye ve sübvansiyonlarla yardım edilmesi gerekiyor.”