Header Reklam

F-Gaz Eğitim ve Sertifikasyon Sürecine Alternatif Soğutucu Akışkanların Dahil Edilmesi için Baskılar Artıyor

10 Ocak 2021
F-Gaz Eğitim ve Sertifikasyon Sürecine Alternatif Soğutucu Akışkanların Dahil Edilmesi için Baskılar Artıyor

F-gaz eğitim ve sertifikasyon sürecine alternatif soğutucu akışkanları dahil etmek için hem endüstri hem de çevre gruplarının Avrupa Komisyonu üzerindeki baskısı artıyor.
Şu anda bir gözden geçirme sürecinde olan F-gaz Yönetmeliği (517/2014) ile Avrupa İklimlendirme ve Soğutma Müteahhitleri Grubu AREA, yeni F-Gaz pozisyon belgesinde, alternatif soğutucu akışkanların zorunlu eğitim ve sertifikasyon planına dahil edilmesi için bir kapsam genişletme çağrısında bulundu. 
F-Gazlarla ilgili aşamalı düşüşün; alternatif düşük GWP çözümleri için daha yüksek bir taleple sonuçlanacağını tahmin eden AREA, zorunlu eğitim ve sertifikasyon planının F-gaz yönetmeliğinin ilk revizyonu sırasında alternatif soğutucu akışkanları da içermesini savunuyor.
Pozisyon raporu, "Altı yıl sonra, AREA’nın endişeleri maalesef gerçeğe dönüştü" diyor. "Yönetmelikten kaynaklanan artan taleple başa çıkmak için alternatif soğutucu akışkanlar konusunda yetkin yeterli müteahhitlerimiz yok."
AREA, bu durumun düzenlemenin tam potansiyeline ulaşmasının önünde "açık bir engel" haline geldiğini, ayrıca bu alternatiflerin doğasında bulunan emniyet risklerine ilişkin endişeleri olduğunu söylüyor.
"Mevcut mevzuatın revizyonu, sorunu ele almak ve mevcut zorunlu eğitim ve sertifika programına alternatif soğutucu akışkanları entegre etmek için bir fırsat sunuyor."
Dernek, bu talebi desteklemek için somut öneriler hazırladığını söylüyor.

Engel
Bu son belge, AREA’nın daha önce sunulmuş olan paydaş etki değerlendirmesi danışma belgesinde dile getirilen endişeleri tekrarlıyor ve revizyonun önceliklerinden biri olarak, soğutucu akışkanların yasadışı ticaretine bir engel getirilmesi çağrısında bulunuyor.
AREA’nın zorunlu eğitim ve sertifikasyonu soğutucu akışkan alternatiflerini içerecek şekilde genişletme konusundaki duruşu, diğer endüstri kuruluşlarının yanı sıra Çevre Araştırma Ajansı (ÇED) ve doğal soğutucu akışkanlar kuruluşu Shecco'dan da destek almaktadır. Güvenlik kaygılarının yanı sıra, hem endüstri hem de çevre grupları, alternatifler konusunda eğitim eksikliğinin pazardaki uygulamalarının önünde bir engel oluşturduğunun farkındadır.

Sorumsuz…
Yaz aylarında Komisyon'a sunulan ÇED'in geniş kapsamlı istişare belgesi, doğal soğutucu akışkanlar ve teknolojilerle ilgili zorunlu eğitimin F-gaz düzenlemelerinden çıkarılmasını "sorumsuz" olarak nitelendirdi.
Üye Devletlerdeki sertifikasyon programlarının bir parçası olarak, ilgili ekipmanla ilgili uygulamalı eğitimi içeren doğal soğutucu akışkanlar ve teknolojiler hakkında zorunlu eğitimi talep eden yetkililer; "HFC'lerin bazı alternatifleri toksik veya yanıcıdır veya daha yüksek basınçlarda çalışarak eğitimsiz sertifikalı personelin güvenliğini riske atar. Doğal soğutucu akışkanlarla ilgili zorunlu eğitimin olmaması da orantısız bir şekilde kendi eğitim programlarını kurma kapasitesine sahip olmayan KOBİ'leri etkiliyor ve sertifikalı personelin eğitim alma sorumluluğunu kendilerine yüklüyor" diyor.
Shecco, CO2, amonyak, hidrokarbonlar ve su gibi doğal soğutucu akışkanlar konusunda eğitimi zorunlu hale getirmemenin; HFC içermeyen teknolojilerin edinilmesine ek bir engel oluşturduğunu, eğitimli teknisyen ve mühendislerin eksikliğine yol açacağını söyledi.
Shecco; "Güncellenmiş F-Gaz yönetmeliği, Üye Devletler tarafından oluşturulan tüm HVAC&R sertifikasyon programlarının, ilgili ekipman üzerinde uygulamalı eğitime izin veren pratik eğitim tesisleri dahil olmak üzere doğal soğutucu akışkanlar ve teknolojiler hakkında zorunlu eğitimi içermesini gerektirmelidir" dedi.

Endişeler
Komisyon, alternatif soğutucu akışkan eğitimi ve sertifikasyonu rapora eklemeyeceklerini açıkça belirtmemiş olsa da, F-gaz düzenlemesinin tanımı gereği sadece florlu soğutucu akışkanları yasalaştırmak için tasarlandığına dair endişeler olduğuna inanılmaktadır.
Bir Komisyon sözcüsü Soğutma Merkezi'nden gelen sorulara daha önceki bir yanıtta, incelemenin florlu sera gazlarına dayalı olanlar yerine kullanılabilecek teknolojiler hakkında daha kapsamlı bilgileri kapsama olasılığını araştıracağını söyledi.
“Bununla birlikte, öncelikli olarak bir dizi başka yönetmelik, yanıcı maddelerin, özellikle 2014/34 / EU ATEX Direktifi ve işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik tedbirlerin güvenli bir şekilde taşınmasını ele almaktadır (Direktif 89/391 / EEC - Mesleki Güvenlik ve Sağlık Çerçeve Direktifi (İSG)). Bu Direktifler, teknolojik değişikliklerle uyumlu hale getirilmek için sürekli gözden geçirme süreçlerinden geçmektedir. Ayrıca, iklim dostu alternatifler konusunda eğitim verilmesini teşvik etmek için Komisyon şu anda birkaç LIFE projesini destekliyor."