Header Reklam
Header Reklam

EVIA, 2021 Yıllık Genel Kurul Toplantısını Düzenledi

09 Mayıs 2021
EVIA, 2021 Yıllık Genel Kurul Toplantısını Düzenledi

European Ventilation Industry Association-EVIA (Avrupa Havalandırma Endüstrisi Derneği) 2021 Yıllık Genel Kurul Toplantısını düzenledi ve iç mekan hava kalitesi için gelecekteki fırsatları gözlemledi.

Avrupa genelindeki havalandırma sektöründen temsilciler, EVIA’nın 4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenen ikinci sanal Genel Kurul Toplantısı için bir araya geldi.

EVIA’nın bu yılki Genel Kurul Toplantısında Üyeler, Avrupa Yeşil Anlaşması bağlamında İç Mekan Hava Kalitesi fırsatlarını ve EVIA’nın havalandırma sistemlerinin enerji verimliliği konusunda AB ile işbirliğinin devam eden değerini not alma fırsatı buldu.

Önümüzdeki yıl EVIA, verimli ve sağlıklı havalandırmayı desteklemek için yeni politika alanları keşfederken, üyelerinin uzmanlığını ve Brüksel’deki ilişkilerinden yararlanmaya devam edecek.

2021 Genel Kurulunda Joan Miro Ramos (Soler & Palau) Başkan olarak yeniden atandı. Holger Thamm (Stiebel-Eltron) ve Pierre Cruveillé (Aldes) başkan yardımcısı, Peter Fenkl (Ziehl-Abegg) ise sayman olarak atandı. Yönetim Kurulu seçimlerinde Johannes Bollman (Zehnder Group) ve Morten Schmelzer (Systemair) ilk kez seçildi.

İşlemleri resmi olarak başlatan EVIA Başkanı Joan Miro Ramos, politika yapıcılar arasında İç Mekan Hava Kalitesinde (IAQ) iyileştirmeler sağlamada havalandırmanın değerinin giderek arttığını belirtti. COVID-19 salgını da havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu son bir yıldır gözler önüne serdi.

AB ve Üye Devletleri aynı anda ekonomik iyileşme ve Avrupa Yeşil Anlaşması’nın 2050 iklim nötr hedefini takip ederken, havalandırma endüstrisi için büyük bir fırsat çağı olmaya devam ediyor. Havalandırma, bina stokunun enerji verimliliğini artırmada önemli bir role sahip ve aynı zamanda AB vatandaşlarının sağlığı yararına iç hava kalitesini iyileştiriyor.

EVIA Başkanı Joan Miro Ramos, “EVIA’nın sektöre ve AB vatandaşlarına hizmet sunma taahhüdünün bir açıklamasında, dernek, AB düzeyinde karar vericilerle etkileşim için proaktif bir yaklaşım benimsiyor. AB yeşil geçişin hızını artırdıkça ve karbonsuzlaştırma sağlayacak teknolojilere ilişkin seçimler yapılmaya başladıkça, EVIA ek kaynaklara yatırım yapmak için bir karar aldı. AB, 2030 yılına kadar %55 emisyon azaltımı için uygun (fit for 55) olmak istiyor, EVIA ise şimdi %55’e uygun” şeklinde konuştu.

EVIA, 2021 Genel Kurul Toplantısı ile birlikte döngüsel ekonomi / sürdürülebilirlik üzerine bir web semineri de düzenledi. Avrupa Komisyonu’ndan, bir sürdürülebilirlik / ürün çevresel ayak izi danışmanlığı ve Fransa’daki girişimler adına uzman konuşmacılar, EVIA gibi endüstri birliklerinin, AB’nin Sürdürülebilir Ürünler Girişimi (Sustainable Products Initiative-SPI) kapsamında ürün düzeyinde sürdürülebilirlik gereksinimlerinin uygulanmasına ilişkin gelecekteki zorluklara yanıt vermek için en iyi şekilde nasıl işbirliği yapabileceğini tartıştı. Bu interaktif tartışma, 2026-2027’ye kadar sektörün sürdürülebilirlik hesaplama metodolojilerine bakış açısını sunmaya yönelik EVIA bünyesinde çalışmanın ileriye dönük yolunu gösterdi.

Önümüzdeki aylarda EVIA, Komisyon’un Fit for 55 paketinin bir parçası olarak Temmuz ayında yayımlanacak olan Enerji Verimliliği Direktifi ve Yenilenebilir Enerji Direktifi revizyonlarına odaklanacak. Binaların Enerji Performansı Direktifinin (EPBD) revizyonu için Komisyondaki teknik hazırlık çalışmaları ve 2021 yılının 4. çeyreğinde yayımlanması beklenen SPI ile ilgili çalışmalara da devam edilecek.

EVIA’nın bir sonraki genel kurulu 4-5 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenecek.