Header Reklam

Eurovent Market Intelligence, HVAC-2019 Pazar Verilerini Açıklayacak

20 Aralık 2019

Eurovent Market Intelligence (EMI), 6 Ocak 2020’de, 1994’ten bu yana Avrupa HVAC sektörü piyasası hakkında üreticilere bilgi veren yıllık pazar verileri topluyor. 300’den fazla üretici ve 15 ürün grubu ile pazarın yaklaşık %80’ini temsil eden veriler,  Eurovent'in istatistik şubesi tarafından hazırlanan raporun içeriğini oluşturuyor.
Fancoil üniteleri, rooftop’lar, soğutma grupları ve klima santralleri pazarına ilişkin olarak, Avrupa genelinde ortalama %10 civarında büyüme oranlarıyla 2019, 2008-2009 krizinden beri yaşanan en mükemmel yıl oldu. En güçlü büyümeyi kaydeden ülkeler arasında, İngiltere (%20), Benelüks ülkeleri (%15), Fransa (%13), Polonya (%10) ve İtalya ile İspanya (%9) öne çıktı. Krize karşı daha dirençli olarak görülen ülkeler, daha ılımlı bir büyümeye sahipti: Almanya (%6), Norveç (%4), Danimarka (%3) ve İsveç (%1) gibi. Çok nadir düşüş kaydeden ülkeler arasında %3 ile Portekiz, %4 ile Çek Cumhuriyeti ve %5 ile Baltık ülkelerini görüyoruz. Türkiye, yaşanan kriz nedeniyle, Türk lirasındaki devalüasyon, dış borcun, işsizliğin ve enerji fiyatlarının (gaz, elektrik) artmasıyla %25 civarında çarpıcı bir düşüş kaydetti. Rusya’ya Avrupa ülkelerinin ihracatı, bu ülkede yerel üretim tercihinin daha güçlü olması nedeniyle yalnızca %5 oranında arttı ve AB ülkeleri ihracatı %24 artışla BDT ülkelerine kaydı.
2020 için sektörde güçlü bir yavaşlama bekleniyor, ancak yıl çok olumsuz bir tablo ile kapanmayacak. Yılın ilk iki çeyreğinde siparişlerde keskin düşüşler bekleniyor, ancak şu anda dünyayı saran belirsizliklerin (Brexit, Çin-Amerikan ticaret savaşı vb.) yıl içinde azalması gerekiyor. Nispeten düşük bir seviyede kalması gereken petrol fiyatlarını da göz önüne alırsak, 2020 sonuna kadar hafif bir toparlanma beklenebilir. Türkiye'de, büyük siyasi olumsuzlukların önlenmesi, turizmin canlanması ve ihracatın yeniden ivme kazanması da krizin hafifletilmesine yardımcı olacaktır.
Pazar raporunun son halinin açıklanacağı tarih; 14 Şubat 2020. Avrupa HVAC&R piyasası hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm üreticiler bu tarihten önce Eurovent Market Intelligence ile irtibata geçmelidir 
(istatistik@eurovent-marketintelligence.eu).