Header Reklam
Header Reklam

Eurovent Komisyonunun Yüzleri’nde İSKİD İç Hava Kalitesi Projesi Tanıtıldı

08 Temmuz 2023 Dergi: Temmuz-2023
Eurovent Komisyonunun Yüzleri’nde İSKİD İç Hava Kalitesi Projesi Tanıtıldı

“Eurovent Komisyonunun Yüzleri” serisine konuk olan İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Müdürü Melek Ünal Tavukçuoğlu, İSKİD'in faaliyetleri ve İç Mekan Hava Kalitesi (IAQ) bilinçlendirme projesi hakkında kısa bilgiler verdi.

İSKİD Faaliyetleri

İSKİD, kurulduğu 1992 yılından bu yana iklimlendirme sektörünü ileriye taşımaya kararlı bir kuruluştur. Dernek, üye firmaları tek çatı altında toplayarak, sektörün küresel trendlere ve regülasyonlara uygun olarak gelişmesini sağlamak konusunda önemli bir rol oynuyor. Bugün İSKİD, endüstri gelişiminin ön saflarında yer almaktadır ve iklimlendirme sektörünün sürekli büyümesi ve başarısı için esastır. Şimdiye kadar sektörün BIM sürecine geçişinde kritik bir rol oynamıştır. İç hava kalitesi farkındalığını aktif olarak teşvik ediyoruz, makine mühendisliği öğrencilerine rehberlik ediyoruz ve ısı pompaları için pazar oluşturma ve girişimlerin geliştirilmesini organize ediyoruz.

Misyonumuz, iklimlendirme sektörünü ileriye taşımak için stratejik planlar geliştirmek ve bu planları hayata geçirmek için paydaşlar ve sektörle işbirliği içinde çalışmaktır. İSKİD olarak hedeflerimiz arasında sektörün Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin teşvik edilmesi de yer almaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının, yüksek verimli ürünlerin, yenilikçi teknolojilerin ve sektörü ileriye taşıyan uygulamaların kullanımını teşvik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca, haksız rekabeti önlemek ve sektörde güvenilir bir imaj oluşturmak için mevzuat ve standartları takip ediyor, güncelliyor, ihtiyaca göre şartnameler oluşturuyor ve etkin piyasa takibi yapıyoruz.

Sektör ve devlet arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye öncelik veriyoruz. Havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sektörünün önemli bir bölümünü tek bir çatı altında toplayarak sektör hedeflerini ilerletmek için güçlü bir platform oluşturduk. 1994'ten beri, ilerlememizi takip etmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için yıllık istatistikler derliyoruz.

Derneğimiz, iklimlendirme ihtisas fuarlarının hem tüketiciler hem de şirketler için etkinliğini en üst düzeye çıkarmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapmaktadır. Başarılı işbirlikleriyle, şu anda dört kurum ve kuruluşun desteklediği, sektördeki tek fuar olan ISK-SODEX'in başarısını tesis ettik. İstanbul'da iki yılda bir düzenlenen bu fuar, dünya çapında bilinirlik kazanmıştır.

Dernek, sektörde haksız rekabeti, etik kurallara aykırı davranışları ve tüketicileri yanıltabilecek davranışları önleyici tedbirleri alır ve takip eder. Son olarak, yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ısı pompaları farkındalığını artırmak için seminerler düzenlemekte, devlet yetkilileri ile toplantılar yapmakta, kitapçıklar yayınlamakta ve bir web sitesi oluşturmaktadır.

İç Hava Kalitesi Farkındalık Projesi

İSKİD, bir süredir iç hava kalitesinin sağlık ve performans için önemi konusunda farkındalığı artırmak için kapsamlı bir proje yürütüyor. Öncelikli olarak web sitemizde IAQ ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren ichavakalitesi adlı bir web alan oluşturduk. Bu bölüm, iç hava kalitesi hakkında kaynaklar, iç hava kalitesini test etme ve iyileştirme yöntemleri, pandemi sırasında klima kullanımı hakkında makaleler ve sıkça sorulan soruların yanıtlarını içeriyor. Yine bu proje kapsamında okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler için temel havalandırma ve IAQ ilkelerini içeren “Okullarda IAQ” broşürünü derledik ve bazı okulların yanı sıra etkinlik ve fuarlarda dağıttık. Okullarda öğretmen, öğrenci ve velilerin iç hava kalitesi farkındalığını artırmak için önümüzdeki dönemde bir dizi sunum planlıyoruz.

İSKİD olarak pandemi boyunca hayatımızda giderek yaygınlaşan dijital dünyadan yararlanmak için sık sık Zoom üzerinden IAQ konulu webinarlara ev sahipliği yaptık. Bu web seminerlerinin amacı daha geniş bir kitleye ulaşmaktı. Web semineri etkinliklerini daha geniş bir kitleye yayma proje hedefine uygun olarak, sosyal medya takipçisi yüksek influencer'larla iletişime geçtik. Bu etkileyiciler, bu web seminerlerini daha geniş bir kitleye tanıtmak için kendi hesaplarında gönderiler paylaştılar.

Projenin medya ilişkileri kapsamında ulusal ve ticari basına içgörü taşıyan basın bültenleri gönderildi. Ulusal yayın kuruluşu Bloomberg HT kanalında sekiz bölüm olarak yayınlanan Dünya İçin Bir Şey Yap programına sponsor olduk. İSKİD üyesi şirketlerin desteğiyle her cumartesi saat 14:30'da Bloomberg HT'de yayınlanan Dünya İçin Bir Şey Yap, uzman konuklar eşliğinde iç hava kalitesi ve önemi, sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda kamuoyunu bilgilendiriyor ve farkındalığı artırıyor. Programın içeriğini İSKİD YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

İSKİD, bu projeyi yurt dışına duyurmak için derneklerle iletişim halindedir.

https://iskid.org.tr/ichavakalitesi/