Header Reklam
Header Reklam

Eurovent, "Genel Havalandırma Uygulamaları için EN ISO 16890’a göre Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi" Tavsiye Kararları Kılavuzunu Yayımladı

14 Aralık 2017

Eurovent 4/23 no’lu tavsiye kararı, İç Hava Kalitesi açısından potansiyel EN ISO 16890 direktiflerini tam olarak kullanırken, EN 779'dan hızlı bir geçişe destek veren kapsamlı bir kılavuz niteliğinde. Eurovent Derneği, "Genel Havalandırma Uygulamaları için EN ISO 16890’a göre Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi" konusunda, uzun süredir beklenen, doğru uygulama tavsiye kararlarını içeren Eurovent 4/23 (2017) kodunun ilk baskısını yayımladı. Bu yayın, havalandırma sistemleri ile uğraşan tüm HVAC profesyonellerine, özellikle tasarım danışmanları, tesis yöneticileri ve hava filtreleri ekipman üreticilerine gönderildi. Bu çalışma Eurovent “Hava Filtreleri” Ürün Grubu (PG-FIL) temsilcileri tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Eurovent, sınıflamaların birbirlerine nasıl karşılık geldiği konusunda genel bir yaklaşım sağlamak için, gerçek test verilerine dayalı olarak aynı filtrelerin EN 779 ve EN ISO 16890’daki derecelendirmeli sınıflarını karşılaştırdı. Karşılaştırma, ilgili sınıfların fiili örtüşmesini yansıtıyor ve Eurovent Certita Sertifikasyonu tarafından kullanılan, genel havalandırmada hava filtreleri için “Eurovent Sertifikalı Performans” programının verileri ile geliştirildi. Bu program, akredite edilmiş üçüncü parti laboratuvarlarda yapılan tüm EN 779 ve EN ISO 16890 testlerini içermektedir. Bu programa katılan üreticiler, Avrupa pazarının yaklaşık %70'lik kesimini temsil etmektedir.

Eurovent “Hava Filtreleri Ürün Grubu” Başkanı Jan Andersson; "EN ISO 16890'da belirlenen verimlilik sınıflandırması temel olarak EN 779'un verimlilik tanımından farklıdır. Farklar, sadece sınıflandırma yaklaşımı ve tarifleri konusunda değil, aynı zamanda test yöntemleri konusundadır. EN ISO 16890 ve EN 779'a göre derecelendirilmiş filtre sınıflarının, herhangi bir hesaplama yöntemi ile doğrudan karşılaştırılamayacağı veya dönüştürülemediği gerçeği ortaya konmuştur. Eğer bu mümkün olabilseydi, ISO standartlarının İç Hava Kalitesi açısından sunması gereken büyük potansiyel yok edilmiş olacaktı" dedi.

Eurovent “Hava Filtreleri Ürün Grubu” Başkan Yardımcısı Thomas Caesar; "ISO 16890 sınıflandırması, mühendislerimiz ve bakım ekipleri için etkili bir İç Hava Kalitesi tasarım aracı oluşturmasına rağmen, belgemizin yayımlandığı tarihte İç Hava Kalitesini dikkate alan çeşitli uygulamalar için doğru filtre sınıfı seçimi ile ilgili Avrupa direktifi yoktu. Yeni Eurovent 4/23 tavsiye kararı ile bu boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Bu belge, uzman bir teknik anlayışı ve Eurovent Derneği'ndeki birçok filtrasyon uzmanının ve özellikle Ürün Grubumuzun birleşik know-how'ını yansıtıyor" dedi.

Eurovent 4/23 (2017) tavsiye kararları www.eurovent.eu adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. Doküman, bir kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır. Basılı hali, Eurovent Derneği üyesi olan tüm filtre üreticilerinden istenebilir. Yeni test verileri elde edildikçe, Tavsiye Kararları düzenli olarak güncellenecektir.