Header Reklam

Eurovent - Cecomaf Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

05 Temmuz 2004 Dergi: Temmuz-2004
Eurovent - Cecomaf Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

European Committee of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers (Eurovent Cecomaf) (Avrupa Hava Şartlandırma ve Soğutma Ekipmanı İmalatçıları Komitesi); on bir Avrupa ülkesinden on beş ulusal derneğin oluşturduğu bir yapılanmadır. Bu dernekler toplamda bine yakın firmayı, yaklaşık yüz elli bin çalışanı ve yirmi beş bin Euro’yu aşan bir ciroyu temsil etmektedir. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)’in üyesi olduğu Eurovent-Cecomaf Genel Kurul toplantısı 26-28 Mayıs 2004 tarihleri arasında Scheveningen-Hollanda’da yapıldı. Kongre, Genel Kurul Toplantısından önce yapılan Yönetim Kurulu, Teknik Gruplar, Çevre Komisyonu, Pazarlama Komisyonu toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Genel Kurul toplantısında;

Eurovent Sertifikasyon firması başkanlığına gelecek yıldan itibaren eski başkan Dany Chalmet’in tekrar gelmesine,

Rehva ile Eurovent arasındaki temasın artırılmasına,

ARI ve Amerikan Taahhütçüler Derneği (AACCA) tarafından evlere uygun klima cihaz alımı konusunda bir broşür için ortak çalışma yapılmasına,

Bir sonraki ara toplantının Paris’te 4 Kasım 2004 tarihinde, 2005 Genel Kurulu’nun Fransa’da 25 Mayıs 2005 tarihinde, 2006 Genel Kurulunun ise Finlandiya’da yapılmasına karar verildi.