Header Reklam
Header Reklam

Eurovent, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı Bütünüyle Onayladı

13 Aralık 2019 Dergi: Ocak-2020
Eurovent, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı Bütünüyle Onayladı

Avrupa HVACR endüstrisi, AB ülkelerinin 2050’ye dek karbonsuzlaşması arzusunda.

Avrupa Komisyonu, Avrupa’yı 2050’ye kadar ilk iklim-nötr kıtası haline getirmeye yönelik iddialı bir politika önlemleri paketi olan Avrupa Yeşil Anlaşması’nı 11 Aralık Çarşamba günü sundu. Yeşil teknolojilere yapılan cesur yatırımlarla inovasyonu artıran ve iklim dostu endüstrilere destek sağlayan politika paketi, Avrupa HVACR sektöründeki işletmeler için yeni büyüme perspektifleri ve sürdürülebilir ürünlerde endüstrinin küresel lider olma konumunu destekleme potansiyeli sunuyor.
Avrupa Yeşil Anlaşması’nın dayanaklarından biri, enerji tedarikini yenilenebilir enerjilere kaydırmayı ve enerji verimliliğine öncelik vermeyi içeren, temiz enerjilere olan bağlılıktır. Bu amaçla, Von der Leyen, Enerji Verimliliği Direktifi ve Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin gözden geçirilmesini, yeni ve iddialı bir Ecodesign çalışma planı ve döngüsel ekonomi eylem planının hazırlanmasını zorunlu tuttu. Böylelikle Ecodesign ve Enerji Etiketleme düzenleyici çerçevesi, daha fazla ilgi görecek ve döngüsel ekonomi ile yaşam döngüsünü değerlendirme özelliklerini bütünleştirecek.
AB’deki enerji tüketiminin %40’ı binaların payıdır ve bu da yapı sektörünü Komisyon’un yeni dekarbonizasyon stratejilerinin en önemli hedeflerinden biri yapıyor. En son 2018’de gözden geçirilen EPBD, yine Yapı Ürünleri Yönetmeliği'nde olduğu gibi Von Der Leyen’in sorumluluğunda tekrar incelemeye tabi tutulacak. Avrupa Yeşil Anlaşması, AB’nin bina stoğunun 2050’ye karbonsuzlaşması yolunda ilerlemesini sağlamak için, bina yenileme oranlarını iki veya üç katına çıkarmayı ve binaların dijitalleştirilmesi hızını artırmayı hedefliyor.
Yeni Komisyon ayrıca, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kurallarına uygun olarak hava kalitesi standartlarını yükseltmeyi taahhüt etti. Temiz hava, sağlık için temel öneme sahip olmakla beraber, ne yazık ki iç ortamlarda olması gereken değerin altında kalmaya devam ediyor. Eurovent, insanların zamanlarının çoğunu harcadıkları temiz havanın iç mekanlardaki önemini vurgulamaya devam edecek ve sadece temiz ortam havasını değil, İç Hava Kalitesini de uygun şekilde değerleyen AB politikalarını zorlayacaktır.
Eurovent Başkanı Naci Şahin, “Eurovent, Avrupa Yeşil Anlaşmasının girişimlerini şiddetle desteklemektedir. Bina mühendisliği sektörünü daha sürdürülebilir hale getirme, piyasadaki en iyi teknolojilerin ve en verimli ürünlerin alımını teşvik etme ve Ar-Ge faaliyetlerinde daha fazla yenilik ve yatırımı teşvik etme sözü veriyor. Bugün, enerji açısından en verimli ısıtma, soğutma ve havalandırma ekipmanları AB’de pazarlanmaktadır. Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa HVACR endüstrisinin yarının insan eliyle yapılandırılan çevrede oynayacağı rolün güçlenmesini sağlama sözü veriyor” dedi.
Eurovent, Yeşil Yeni Anlaşma’nın gelişmesine destek vermek, ortak iklim-nötr hedeflerine ulaşmak ve eş-liderlik edebilmek için Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor.