Header Reklam

Eurovent, AB Havalandırma Üniteleri Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesine İlişkin Ön Pozisyon Belgesi Yayımladı

04 Nisan 2019
Eurovent, AB Havalandırma Üniteleri Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesine İlişkin Ön Pozisyon Belgesi Yayımladı

Derneğin hazırladığı kapsamlı döküman, mevcut Yönetmeliklerin temel hatlarında yeniden düzenleme yapılması gereğini yansıtıyor. Eurovent Birliği'nin Klima Santralleri ve Konutsal Klima Santralleri Ürün Grupları (konut havalandırma ünitelerini kapsar), 1253/2014 (AB) sayılı (Ecodesign gereksinimlerini karşılayan havalandırma üniteleri) Komisyon Yönetmelik çalışmalarının mevcut durumunu da yansıtan bir pozisyon belgesi yayınladı. Belge, revize edilecek yönetmelikteki açıklamaları ve değişiklikleri, hava filtreleri, sızıntıları, nem geri kazanımını, kontrol sistemlerini, etiketleme yönlerini ve diğer pek çok önemli konuyla ilgili sorunları iyileştirmek için derinlemesine önerileri içermektedir.

Pozisyon Belgesi, Eurovent Klima Santralleri ve Konut Klima Santralleri Ürün Gruplarının 1,5 yıl süren ortak çabaları sonucunda, bu tür ürünlerin Avrupa’daki 160'tan fazla üreticisini (Rusya ve Türkiye dahil) temsil ederek hazırlandı. Büyük bir değişiklik beklenmemekle birlikte, belgeler Nisan ayı başında ilgili Ürün Grupları tarafından nihai oylamaya tabi tutulacak.

Çalışmanın hazırlık sürecinde, mümkün olan en yüksek geçerliliği garanti altına almak için Eurovent Market Intelligence istatistik uzmanlarının yanı sıra “Enerji Geri Kazanım Bileşenleri” ve “Hava Filtreleri” Ürün Gruplarına da danışılarak görüş istendi. Pozisyon Belgesi ayrıca Eurovent’in birlikte çalıştığı EVIA derneği tarafından da kabul görmektedir.

Eurovent Derneği Genel Müdürü Morten Schmelzer konuya ilişkin şunları söylüyor: “Endüstrimiz, Avrupa Birliği’nin Ecodesign konseptinin; yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin desteklenmesinin bir zorunluluğu olduğuna inanıyor. Ancak, yapılan piyasa deneyimlerine dayanarak düzenlemelerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. AB Havalandırma Üniteleri Yönetmeliği’nin, nem geri kazanımına odaklanıldığı ve ısı geri kazanımının gerekli görülmediği Güney Avrupa iklimlerini yetersiz şekilde ele aldığı görülüyor. Ayrıca, iç hava kalitesi ve kontrol sistemleri gibi diğer hususların da daha güçlü bir şekilde dikkat çekmesi gerekiyor. ”

Şubat 2019’da Avrupa Komisyonu, Havalandırma Ünitelerinde Eko-Tasarım ve Enerji Etiketleme Yönetmeliği ile ilgili Gözden Geçirme Çalışmasını başlattı. İnceleme VHK tarafından yürütülmekte ve VITO tarafından yönetilmektedir. Mevcut düzenleme çalışmaları, AB 1253/2014 (havalandırma birimleri için eko tasarım gereklilikleri) ve AB 1254/2014’ün (konut havalandırma birimlerinin enerji etiketlemesi) gözden geçirilmesini içerecek.

Eurovent, ilgili herkesi, 15 Nisan 2019 tarihinde Litvanya, Vilnius'taki Klima Santralleri Ürün Grubunun yaklaşan toplantısına katılmak üzere davet ediyor. Toplantıya VHK ve VITO temsilcileri katılacak.Slider Altına