Erico/Caddy ve Darhan İşbirliği ile Yangın Tesisatı Sismik Korumasına İlişkin El Kitabı Sektörün Hizmetinde

22 Mart 2018 Dergi: Nisan-2018

Sismik askılama konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Erico/Caddy’nin, birçok ülkeden farklı disiplinlerden mühendis ve bilim adamlarının yaptığı ortak çalışma sonucu hazırladığı “Yangın Sprinkler Tesisatı için Sismik Koruma Sisteminin Kurulum ve Tasarımına İlişkin El Kitabı”, Caddy Türkiye distribütörü Darhan’ın katkılarıyla Türkçe’ye çevrilerek mekanik ve yangın koruma sektörü hizmetine sunuldu. Konu ile ilgili Darhan tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz aktif fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede yer almakta olup ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 40’lık bir bölümü birinci erece deprem bölgesi durumunda. Birinci derece deprem bölgeleri 6 ve üzeri şiddetinde depremlere maruz kalabilme riskini taşıyor. Ülkemizde birinci derece deprem riski taşıyan bölgeler ekonominin can damarı sayılacak sanayileşmiş bölgeler olup bu durum deprem ve etkilerine karşı alınacak önlemlerin önemini artırıyor.Yangınlar deprem sonrasında meydana gelen kayıpların en önde gelen nedenlerinden biridir. Bu açıdan yangın tesisat bileşenlerinin deprem sırasında ortaya çıkabilecek yüklere dayanıklı olacak şekilde sismik askılaması ve depremi zararsız atlatabilmesi gerekir. Deprem anında ortaya çıkan yüklerden zarar gören bir tesisat, işlevini yerine getiremez. 1995 Kobe depreminden sonra yapısal olarak depremden zarar görmeyen binaların yüzde 41’inde yangın sprinkler sistemleri kullanım dışı kalmıştır. Ülkemizde, son senelerde yangın tesisatının sismik yüklere karşı korunması ile ilgili uygulamalar yapılıyor. Ancak gerek projelendirme gerekse imalat aşamasında sismik koruma uygulamalarında eksiklikler göze çarpıyor. Özellikle yangın tesisatı gibi deprem sonrasında kritik işleve sahip olan tesisatların, sismik yüklere karşı korunması için yapılan proje ve imalatların belli standartlar içerisinde olması gerekiyor. Yangın tesisatı sismik koruma ürünlerinin FM onaylı olması, hem basma hem de gerilme yüklerine karşı görev yapması bu standartlardan bazılarıdır. Hazırlanan el kitabı, besleyici hatlar, branşman hatları, pompalar ve raf içi sprinkler tesisatı gibi birçok tesisat birleşeninin sismik korumasına ilişkin bilgi içeriyor. Yangın tesisatı sismik koruma sisteminin dizaynı ve montaj prensiplerini detaylı bir şekilde açıklayan kaynak, proje müelliflerinin, yangın tesisatı ve mekanik tesisat imalatı yapan makine mühendislerinin ve mekanik kontrolörlerin baş ucu kitabı olma niteliğini taşıyor” ifadelerine yer verildi.