EPEE, Komisyonun Enerji Sistemi Entegrasyonu Stratejisini Destekliyor

09 Temmuz 2020 Dergi:

EPEE, Avrupa Komisyonu'nun Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi için yayınlanan teklifini memnuniyetle karşılayarak, enerji sistemindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyet etkin kullanımını en üst düzeye çıkaran genel bir çerçeve oluşturma gereğini kabul ediyor.
Isıtma ve soğutma, AB'deki toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık %50'sini temsil etmektedir ve bunun %80'i, özellikle ısıtmada, yanan fosil yakıtlara dayanmaktadır. Fosil yakıtlardan uzaklaşmak için, ısıtma ve soğutma alanında enerji tüketimini azaltmak ve yenilenebilir enerjilerin payını daha da artırmak çok önemlidir. Kısacası, stratejide, enerji tedarik sistemlerinin (arz tarafı) tasarımının, enerji kullanan sistemler (talep tarafı) tasarımıyla nasıl entegre edileceği ele alınmalıdır. Binalar enerji altyapısının önemli bir öğesidir ve ısıtma ve soğutmanın uzun vadeli enerji sistemi planlamasının merkezinde olması gerekir.
EPEE Genel Direktörü Andrea Voigt, “Isıtma ve soğutmayı karbondan arındırmak için, ısıtma ve soğutmayı aynı madalyonun iki yüzü olarak ele alan entegre bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Örneğin ısı pompaları, yenilenebilir enerjiyle enerji tasarruflu ısıtma ve soğutma sağlayarak mükemmel bir fırsat sunar. Atık ısı geri kazanımı, enerjiyi daha verimli kullanmanın bir başka yoludur. Talep tarafı yönetimi ve termal depolama çözümleri, yenilenebilir enerjilere geçişi desteklemek için şebekeye daha fazla esneklik sağlayabilir” dedi.

EPEE’nin Enerji Sistemi Entegrasyonu Stratejisinde ısıtma ve soğutma konusundaki durum raporu: https://www.epeeglobal.org/wp-content/uploads/EPEE-Position-Paper_Sector-Integration-1.pdf
EPEE’nin sürdürülebilir soğutma yaklaşımı için hazırladığı video: https://www.youtube.com/watch?v=bzJJjsFyeec&feature=youtu.be
Count on Cooling dökümanı:

http://countoncooling.eu/wp-content/uploads/2020/03/DEF_COC_2020_4pager_digital.pdf