Header Reklam
Header Reklam

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi, 2021 Yılında 7.8 Puan Artış Gösterdi

13 Temmuz 2022
Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi, 2021 Yılında 7.8 Puan Artış Gösterdi

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından ulusal olarak enerji verimliliğinin hem bilgi, hem de davranış boyutunda gelişimini tespit etmek üzere; “sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinde enerji verimliliği bilinç endeksini” ölçümlemek üzere hazırlanan rapor, enerji verimliliği bilincinin artıyor olduğunu gösteriyor.

Rapora göre; 2021 yılında hem Verimlilik Endeksi Bilgi ve İlgi Boyutunda hem de Verimlilik Endeksi Uygulama Boyutunda 2020 yılına göre artış meydana gelmektedir. İşletmelerin 2021 yılında Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi, 2020 yılına göre 7,8 puan artarak 166,3’e yükselmektedir. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede olduğunu göstermektedir.

  • Sanayi İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 yılına göre 2,1 puan artarak 154,2’ye yükselmektedir.
  • Hizmet İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 yılına göre 5,7 puan artarak 146,7’ye yükselmektedir.
  • Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 yılına göre 7,2 puan artarak 169,5’e yükselmektedir.

2020 yılı baz alındığında 2021 yılında;

• Enerji verimliliği bilgi boyutunda %0,3

• Enerji verimliliği uygulama boyutunda %10,7

• Enerji Verimliliği Bilinç Endeksinde ise %4,9 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir.

İşletmelerin %94’ü enerji verimliliği konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %95,1’i enerji tasarrufu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir. Enerji verimliliği ile enerji tasarrufu konusunda “çok bilgi sahibi” olduğunu belirtenler, sanayi işletmeleri içerisinde en yüksek orandadır.

Enerji verimliliği konusunda bilgi ile enerji verimliliğine verilen önem arasında yüksek korelasyon gözlenmektedir. Bilgi - önem ilişkisi en yüksek sektörler ulaştırma ve tarım olurken; bilgi - önem ilişkisi en düşük sektör hizmet sektörüdür.

Her 10 işletmeden 8’i işletmesinde 3 yıl öncesine göre bugün enerji verimliliğine verilen önemin arttığını ve 3 yıl sonrasında da bugüne göre enerji verimliliğine verilen önemin artacağını düşündüğünü belirtmektedir.

İşletmede enerjinin verimli kullanılmasına önem vermede en etkili neden “maliyetleri azaltmak” olmaktadır.

Sanayi işletmelerinin %61’inde, hizmet işletmelerinin %51’inde enerji verimliliğine, enerji tasarrufundan daha fazla önem verilmektedir. Ulaştırma ve tarım işletmelerinde ise enerji tasarrufuna enerji verimliliğinden daha fazla önem verilmektedir. Sanayi ve hizmet işletmelerinde enerji tasarrufundan, enerji verimliliğine doğru bir geçiş olduğu görülmektedir.

Tüm işletmeler genel olarak göz önüne alındığında enerji verimliliğine yönelik ifadeler içerisinde katılım oranı en yüksek ifade “ülke ekonomisine katkı sağlaması” olmaktadır.

Katılım oranı en yüksek ifade sanayi ve hizmet sektörü için “ülke ekonomisine katkı sağlaması”; Ulaştırma ve tarım sektörleri için “çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlaması” olmaktadır.

Sanayi işletmeleri nezdinde bilinirliğin en yüksek olduğu teşvik ve destek “Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri” olmaktadır. Sanayi işletmelerin %56,8’i herhangi bir teşvik ve destekten haberdar değildir. Sanayi işletmelerinin %77,1’i enerji verimliliği konusunda teşvik ve desteklerden yararlanmak istemektedir. Teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen ancak bilgi eksikliği olan ciddi bir kesim olduğu görülmektedir.

Sanayi işletmelerinin %22’si, işletmesinde ISO 50001 sistemi olduğunu belirtirken, %38’i kurmayı düşündüğünü ifade etmektedir. ISO 50001 sistemi kurmayı düşünmeme nedenleri arasında “yeterli bilgiye sahip olunmaması” ilk sırada yer almaktadır. Sanayi işletmelerinin %45’i 3-5 yıl içinde ISO 50001 sistemini kurmayı düşünmektedir.

İşletmelerin enerji verimliliğini artırma uygulamaları için bütçe ayırmama durumunun daha yaygın olduğu görülmektedir. (%52,2)

İşletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamalar arasında “verimli aydınlatma ürünleri kullanımı” en yaygın uygulama olarak öne çıkmaktadır. Yaygınlığı en düşük olan uygulamalar ise “yüksek enerji tüketen makinaların elektriğin ucuz olduğu saatlerde çalışması” ve “yenilebilir enerji kaynakları” olmaktadır.

Her 10 işletmeden 9’u işletmede yakıt tüketimi düşük ulaşım aracı kullanımına önem verildiğini belirtirken 1’i önem verilmediğini belirtmektedir. Yakıt tüketimi düşük ulaşım aracı kullanımına verilen önemin ulaştırma ve tarım sektörleri içerisinde en az oranda olduğu görülmektedir.