Header Reklam

Enerji Tasarrufu Haftası’nda ETNA’dan Açıklama

13 Ocak 2021

ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri Pazarlama İletişimi Sorumlusu, Çevre Mühendisi Derya İpek Demir, 11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası’na özel açıklamalarda bulundu. 

Demir, “Enerjiye olan talep tüm dünyada artarken, enerji kaynaklarımız da hızla tükeniyor. Enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için çözüm, enerjinin verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması ve bilinçsiz tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artışa bağlı olarak oluşan küresel iklim değişikliği ile birlikte enerji tasarrufu ve enerji verimliliği kavramları son birkaç yıldır daha çok gündemimizi meşgul ediyor. Pompaların dünya elektrik tüketimindeki payının %20 olduğu yapılan araştırmalarda tespit edildi. Bu büyük tüketimi engellemek amacıyla dünya çapında enerji tasarruflu pompa sistemleri kullanılırsa küresel elektrik tüketiminin %8 azaltılabileceği ve bu veriler ışığında verimli pompa sistemlerine yapılacak yatırımın önemi açıkça görülüyor. Bununla birlikte ülkemizde enerji ithalatının cari açığı en çok artıran faktörler arasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise biz ETNA olarak, müşterilerimizi doğru pompa seçimi, kullanımı ve frekans kontrollü sistemleri tercih etmeleri durumunda işletme aşamasında sağlayacakları enerji ve ekonomik tasarruf hakkında bilinçlendiriyor ve yeni nesil, yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerimizin kullanımını teşvik ediyoruz. Enerji tasarrufuna dair farkındalığı artırmak amacıyla dünyada ve ülkemizde Ocak ayının ikinci haftası olarak kabul edilen Enerji Tasarrufu Haftası’nda da herkesi bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.