Header Reklam
Header Reklam

Enerji Kaynaklarının Akıllı ve Verimli Kullanıldığı Bir Dünya için Çözümler Sunuyor

21 Ocak 2022
Enerji Kaynaklarının Akıllı ve Verimli Kullanıldığı Bir Dünya için Çözümler Sunuyor

Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, dijitalleşen ve enerji kaynaklarının verimli kullanıldığı bir dünyada, bütüncül çözümler sunmanın artık çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Günümüzde çevre kirliliğinin artan boyutlara ulaşması ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin hafifletilmesi yönündeki çabalar CO2 salımına neden olan enerji kaynaklarının kullanımı sorununu gündeme getirdi. Bu nedenle de CO2 emisyonunun azalması, enerji tasarrufu sağlanması ve ekonomik performansın ayarlanması açısından bu üç değişkenin aynı çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. 

İleri teknolojisi ile yeni nesil ürün ve sistemler geliştiren Wilo, enerji kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunduğunu açıkladı. Dijitalleşen ve enerji kaynaklarının verimli kullanıldığı bir dünyada, bütüncül çözümler sunmanın artık çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “Koronavirüs krizi, neredeyse bütün ülkelerde mevcut sistemlerin aktif analiz olanaklarını kısıtladı. Bir tarafta ayrılan kaynakların azalması, diğer taraftan da gerekli hijyen önlemleri nedeniyle genellikle yerinde denetimler yapılması engellenmiş oldu. Bu durum ürün ve hizmetlerimizde dijitalleştirmeyi sürdürmemiz konusunda bizleri teşvik ediyor. Öte yandan artan nüfus, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, refah seviyesinin yükselmesi ve değişen tüketim alışkanlıkları gibi etkenler dünyanın enerji ihtiyacını hızla artırıyor. Bu kapsamda enerji tasarrufu kavramı üretimden tüketime, sanayi kuruluşlarından bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarına kadar tüm alanlarda büyük önem taşıyor. Binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su uygulamalarında kullanılan eski pompa sistemlerinin tükettiği elektrik miktarının, dünya genelindeki enerji tüketiminin yüzde 10’una denk geldiği tahmin ediliyor” diyerek Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. 

Eski ve verimsiz pompaların yüksek verimi ve daha az enerji tüketimi sağlayan ürünlerle değişimi ile CO2 emisyonlarının sürdürülebilir şekilde azaltılmasına katkıda bulunduklarını belirten Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “Wilo-Enerji Çözümleri, ürünlerimizin kullanım ömrünü kapsayan hizmet yelpazemizin bir parçasıdır. Bu şekilde, sorunsuz ve az bakım gerektiren bir çalışma performansı ile optimum enerji verimliliği sağlamayı hedefliyoruz. Motorların enerji verimliliğinin yanı sıra, pompa sisteminin tasarımı da enerji tasarrufu potansiyeli açısından önemli bir rol oynuyor. Doğru seçim olmadan bu potansiyele tam olarak ulaşılması mümkün değildir. Wilo-Enerji Çözümleri hizmetimiz ile müşterilerimizi kontrolsüz pompaların yerine yüksek verimli pompalar kullanmaları konusunda teşvik ediyoruz. Bunun hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir etkisi var. Bir pompa değişimi, son kullanıcının elektrik tüketimi maliyetlerinde yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayabiliyor. Elektrik tüketiminin azaltılması sonucunda CO2 emisyonunda azalma elde ediliyor ve böylece iklim zararsız bir ekonominin gelişmesine katkı sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında Türkiye genelinde yüze yakın enerji çözümü projesi gerçekleştirerek tesislere, enerji verimliliği yüksek ürünlerimiz sayesinde elde edebilecekleri enerji tasarrufu analizlerini raporladık” dedi.

wilo-surdurulebilirlikWilo Grup‘un tüm dünyaya yönelik sürdürülebilirlik stratejisinde yüksek verimli pompalarından faydalanarak yılda en az 1,8 TWh enerji tasarrufu elde edeceğinin sözünü verdiklerini belirten Arkaya, “Bunu sağlamamıza yardımcı olacak etkenlerden biri, Avrupa dışında yüksek verimli ürünlere yönelik giderek artan talep, diğeri ise giderek daha verimli hale gelen teknolojilerdir. Bu sayede, Wilo Grup olarak 2025 yılına kadar 50 milyon tonun üzerinde kümülatif bir CO2 azaltımı ile elde etmeyi ve akıllı ürün portföyümüzü genişleterek yıllık net satışlarımızdan en az yüzde 15 büyüme sağlamayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu. 

Ar-Ge çalışmalarının temelinde verimli teknolojilerle çevre ve kullanıcı dostu ürünler geliştirmenin yattığını belirten Arkaya, “Birleşmiş Milletler ve Bloomberg’ün ‘50 Sürdürülebilirlik ve İklim Lideri’nden biri olarak iklim değişikliği karşısında su yönetim sistemlerinin verimliliğini artırarak dünya çapında insanların daha iyi yaşam standartlarına ulaşmasına destek oluyoruz. Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve çözümlerimiz dünyanın her yerinde insanlara verimli ve iklim dostu bir şekilde su sağlamaya katkıda bulunuyor” dedi.