Enerji Çalıştayı ve Sergisi 'ENKÜS 2006'

05 Temmuz 2006 Dergi: Temmuz-2006
Çalıştayda enerji sorunları ve çözüm yolları politik, ekonomik ve sosyal gündemin ön plana çıktığı bir ortamda, sektörün önde gelen yetkilileri ve isimleriyle tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü tarafından 22-23 Haziran 2006 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde ENKÜS 2006 (İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi) düzenlendi. Çalıştayda ülkemizin gelecekteki politikalarını ve sürdürülebilir stratejilerini oluşturmada önemli bir girdi olan enerji konusu, alanın başlıca aktörleri olan kamu, üniversite ve sanayi sektörlerinden uzman ve yetkililerin katılımıyla masaya yatırıldı. Çalıştayda enerji sorunları ve çözüm yolları politik, ekonomik ve sosyal gündemin ön plana çıktığı bir ortamda, sektörün önde gelen yetkilileri ve isimleriyle tartışıldı.

Çalıştayın açılışında konuşma yapan İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Satman, gelişmekte olan Türkiye’de her türlü enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve enerji planlamasında enerjinin arzı, enerjinin çeşitlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik konular olarak öne çıktığını vurguladı. Satman, bir mal üretimi için Türkiye’de AB ülkelerine oranla 2.5 kat daha fazla enerji üretildiğine değinerek, enerjinin verimli kullanılmasının da önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Enerji arzının güvenliğini sağlamak için, 2005-2020 yılları arasını kapayan 15 yıllık dönemde kömür, petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarına toplam 128.6 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğine de dikkat çeken Satman, geleceğe yönelik enerji politikaları oluşturulmasında kamu, sanayi ve üniversiteye düşen görevlerden bahsetti.

Çalıştay kapsamında, enerji konusundaki başlıca aktörler olan kamu, sanayi ve üniversite bir araya gelerek, bu aktörler arasındaki işbirliğini geliştirme olanaklarını araştırdı. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen ve enerji ithaline bağımlı ülkemizde enerji konusu, arz güvenliği, kaynakların çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve sistemin verimli işleyişi konularını ve gelecek için yeni stratejileri kapsayacak şekilde incelendi. Çalıştayda enerji 12 oturum ve bir panelde 50 uzman tarafından ele alındı; dünyada ve ülkemizdeki mevcut durum, uygulamaya yönelik çalışmalar, sağlanan gelişmeler ve ileriye dönük işbirliği olanakları kamu, sanayi ve üniversite temsilcileri tarafından ortaya koyuldu.

Etiketler