Header Reklam
Header Reklam

Endüstriyel Soğutmada Enerji Verimliliğini Artıracak Tebliğ Yayınlandı

12 Eylül 2020
Endüstriyel Soğutmada Enerji Verimliliğini Artıracak Tebliğ Yayınlandı

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ, 5 Eylül 2020’de Resmi Gazete’de yayınlandı. 10.maddesine göre tebliğ, yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecek.
Bu tebliğ ile endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin, hızlı soğutma kabinlerinin, yoğuşturma ünitelerinin ve proses çillerlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi. Tebliğ’in 2.maddesinde kapsam dahilindeki ve haricindeki cihazlar tanımlandı. Ağır hizmet kabinleri ile soğutucu ve dondurucular hariç tutulmak üzere Tebliğ kapsamındaki endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin enerji verimliliği, tebliğin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla EEI < 95, 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla EEI < 85 olacak. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ağır hizmet kabinlerinin EEI değeri 115’ten düşük olacak.