Header Reklam

EMI, 2020 Pandemi Döneminin Ardından Avrupa HVAC Pazarında Trendler Raporunu Tanıttı

01 Aralık 2021 Dergi: Aralık-2021
EMI, 2020 Pandemi Döneminin Ardından Avrupa HVAC Pazarında Trendler Raporunu Tanıttı

Eurovent Market Intelligence (EMI), 30 Kasım 2021 tarihinde yeni raporu “2020 Pandemi Döneminin Ardından Avrupa HVAC Pazarında Trendler”i, düzenlediği çevrimiçi bir toplantıyla tanıttı. Toplantıda raporu hazırlayan; Yannick Cotrelle, Inna Collet ve Beyza Aykurt, izleyenlerle önce raporun hazırlık süreci, ardından 2021 yılına ait bazı iklimlendirme pazarı verilerini paylaştı.
EMI Analistlerinden Beyza Aykurt moderatörlüğünde yapılan toplantıda EMI direktörü Yannick Cotrelle rapor hakkında şunları söyledi: “Pandemi sonrası trendlere ve Avrupa HVAC&R pazarının temel güçlüklerine odaklanan 114 sayfalık özel yıllık raporumuzu sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ileriye dönük rapor, her biri için 5 yıllık tahminler dahil olmak üzere 12 farklı ürün grubunu, 16 Avrupa ülkesini ve 17 HVAC&R uygulamasını kapsıyor.”

EMI Analisti Inna Collet, raporda ayrıntılarıyla yer alan 2021 yılı iklimlendirme sektörü pazar görünümü hakkında özetle şu bilgileri aktardı: “2021’de %10’un üzerinde, güçlü gelişme gösteren ürün grupları; %20’yi aşan oranıyla chiller ve konutsal ısı pompaları, %16 ile ısı eşanjörleri, %13-14 ile fancoil ve rooftop üniteleri, %12 ile soğutma kuleleri ve %10-11 ile klima santralleri, VRF’ler oldu. %10’un altında, daha zayıf gelişme kaydeden ürün grupları ise; %5-9 aralığında hava filtreleri ve hassas kontrollü cihazlar, %6 ile hava perdeleri oldu, soğuk tavanlar ise %0 ile 2020 seviyesinde kaldı.

2021’de %10’un üzerinde, güçlü gelişme gösteren ülkeler sıralaması; %20’nin üzerine çıkan oranı ile Fransa ve İtalya, %16-20 aralığında Türkiye, %11-15 aralığında İspanya ve Birleşik Krallık şeklinde. Ortalama seviyede gelişme kaydeden ülkeler ise; %8-9 Avusturya ve Portekiz, %6-9 Norveç ve İsveç, %6-7 Belçika ve Rusya oldu. %1-5 aralığında zayıf gelişim gösteren ülkeler de; %5 ile Almanya ve İsviçre, %4 ile Çekya ve Polonya, %2 ile Hollanda.

2020 pandemi krizinden sonra geri kazanılan HVAC&R sistemlerin uygulama alanlarına bakacak olursak; %25’in üzerinde gelişme kaydeden konut segmenti oldu. Bu durum özellikle ofislerin kapanması ve evden çalışmaya geçilmesi ile insanların evlerindeki sağlık ve konfor taleplerini artırmasından kaynaklandı. Ayrıca pek çok ülkede yeşil iklimlendirmeye geçişi hızlandıracak ısı pompaları başta olmak üzere teşvikler bulunuyor. Konut segmentini, %7-10 ile sağlık segmenti ve veri merkezleri izliyor. Bir diğer güçlü uygulama alanı ise %5 ile depolar. 

Bu süreçte sektörün yönünü tayin eden güçlü etmenler; yeni ErP ve F-Gaz direktifleri başta olmak üzere revize edilen Avrupa direktifleri, tedarik zinciri krizi, hammadde ve komponent temininde kesintiler, lojistik zayıflamalar ve maliyet artışları oldu. Buna iklim krizi doğrultusunda düşük enerji tüketimli ve düşük GWP’li (küresel ısınma potansiyeli), çevre dostu ürünler ile iç hava kalitesi ve sağlık dostu ürünlere talebin artıyor oluşunu da eklemek gerekiyor.”
Ankete katılmayanlar için raporun satış fiyatı 6.000 € (KDV hariç) olup, 5 sayfalık yönetici özetini 600 € (KDV hariç) karşılığında edinmek mümkün. Raporun içerik başlıkları ve metodolojisi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 Slider Altına