Slider Altına

Ecodesign için Altı Avrupa Endüstri Derneği Bir Araya Geldi

05 Haziran 2018

Ecodesign gerekliliklerini karşılama sürecini desteklemek için altı önemli meslek örgütü bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu 2016-2019 Ecodesign Çalışma Planı'nın yarısından fazlasını teşkil eden Ecodesign Direktifi'nin uygulanmasına ilişkin bir inisiyatif raporunu kabul etti.

Isıtma, soğutma, ev aletleri, ticari temizlik cihazları ve aydınlatma sektörlerini temsil eden altı endüstri birliği; APPLIA (Home Appliance Europe) Avrupa Ev Gereçleri Birliği, EHI Avrupa Isıtma Birliği, EHPA Avrupa Isı Pompası, EPEE Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı, EUnited Cleaning Avrupa Temizlik Cihazları Birliği ve LightingEurope Avrupa Aydınlatma Endüstrisi Birliği, Ecodesign çerçevesinin tüketici seviyesinde enerji verimliliğini artırmakta güçlü bir araç olmaya devam etmesini sağlamak için geliştirilebilecek kilit konuları belirledi:

  •  Düzenlemenin kesinleşmesi ve üreticiler için yeterli geçiş süresinin sağlanması;
  • Geçtiğimiz yıllarda, halihazırda kabul edilen Ecodesign kriterlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasındaki gecikmeler, KOBİ'ler de dahil olmak üzere endüstrinin, süreci yönetememesine yol açtı. Şirketler, yeni gereksinimlere uymak için enerji verimliliğini iyileştirecek şekilde ürünlerini yeniden tasarlanma konusunda kaynak yatırımını planlamak ve gerçekleştirmek için yasal zorunluluğun ne zaman başlayacağını bilmek zorundadır. Avrupa Komisyonu'nun, AB vatandaşlarına “paketler” halinde yeni Ecodesign önlemlerini yaymak isteğini takdir ediyoruz. Bir Ecodesign veya Enerji Etiketi Yönetmeliği yayınlanması ile gereksinimlerin uygulanması arasında en az iki yıllık bir süre tanınmalıdır. Tamamen yeni teknolojilere geçiş durumunda, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için gerçekçi bir uygulama takvimi benimsenmelidir.
  • Gelir eşitsizliği göz önüne alınarak düzenlemelerin yapılmasının sağlanması;
  • AB düzenlemeleri, tüketicilerin evlerinde tasarruf sağlayan bir dizi cihazdan - kendi ihtiyaçlarına göre seçim yaparken, 2050 hedefine ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmalarına olanak tanıyan en verimli ürünleri teşvik etmelidir. Vatandaşların düşük gelir düzeyine sahip olabilecekleri göz önünde bulundurularak, vatandaşların etkili hizmet ve ürünlere erişebilmelerine olanak tanıyan önlemler alınmalıdır.
  • Şeffaf, sağlam ve ürüne özel bir yaklaşımın teşvik edilmesi;
  • Ecodesign önlemleri etkili olmuştur. Çünkü ürüne göre ölçülebilir, doğrulanabilir parametreler, şeffaf bir metodoloji ile açık ve net olarak düzenlemiştir. Yeni ve daha iyi enerji sınıfına sahip olacak her bir ürün grubu için geçiş zamanlaması; teknik özellikleri, kullanım alanı ve şekli gibi kendine özgü parametreleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Her bir ürün grubu için kaynak verimliliği kriterleri belirlenmeli, net ve objektif bir şekilde tanımlanmalıdır. Avrupa Komisyonu, Ecodesign gereksinimlerinin çevre, tüketici ve imalatçıları üzerindeki etkisinin uygun bir değerlendirmesini yapmalı ve süreç boyunca uygun danışmanla çalışılmasını sağlamalıdır.
  • Birbiri ile çelişme riski yaratacak gereksiz yönetmelikler çıkarılmaması;
  • Ürünlerin bileşenleri (örneğin fanlar, motorlar, sirkülatörler) için Ecodesign gereksinimlerinin düzenlenmesi yerine, nihai ürünler için gerekliliklerin oluşturulması, tüketicilere ve çevreye fayda sağlayacak ve tedarikçilerin ürünlerin içinde yenilikçi çözümleri geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, İç Yönetmeliklerle, halihazırda Ecodesign kapsamındaki ürünlere entegre edilen bileşenler için gereklilikler koyulmamalıdır, yani; çifte yasal düzenlemeden kaçınılmalıdır.
  • Yönetmeliklerin uygulama zorunluluğunun yeterli ve doğru takibinin sağlanması;

Son olarak, mevcut Ecodesign ve Enerji Etiketleme politikaları, etkin ürünlerin satın alınmasını destekleyecek ve Piyasa Gözetimi'ni güçlendirecek önlemlerle tamamlanmalıdır, böylece iklim ve enerji verimliliği hedefleri gibi hedeflere gerçek anlamda ulaşılabilecektir.

Eş-imza sahibi dernekler, maliyet-etkin Ecodesign gereksinimlerinin önemli enerji tasarruflarına katkıda bulunduğunu düşünmektedir, çünkü bunlar önemli temel ilkelere dayanmaktadır: sadelik, satın alınabilirlik, ölçülebilirlik ve şeffaflık. Ecodesign çerçevesinin etkinliğini korumak için bu temel ilkelere saygı gösterilmeli ve süratle uygulanmalıdır. Ayrıca, bu ilkelerin, enerji tasarruflu ürünleri tanıtmak ve Ecodesign Düzenlemelerinin daha iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun önlemlerle tamamlanması gerekmektedir.


Etiketler


Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Çeviri