Header Reklam
Header Reklam

Dünyadan yeni ekipmanlar

05 Nisan 2004 Dergi: Nisan-2004

Interclima 2004 Inovasyon Ödülleri

Bu ay, Yeni Ürünler köşemizde, Interclima 2004 (Paris) Fuarı’nda verilen İnovasyon Ödülleri’ni kazanan cihaz ve sistemleri tanıtmayı sürdürüyoruz. Bu ödüller verilirken göz önüne alınan ölçütler: Enerji tasarrufu, yerleştirme ve bakım kolaylığı, hijyen ve kullanım kolaylığı, tasarım ve ergonomi, belgelendirme şeklindedir.

E5A.600 G/F-ZT (ELCO SAS)

450 kW’dan 600 kW’a değişen güçlerde brülör. Çok basit bir sistemi olan bu brülörde, pazardaki benzer ürünlere göre çok az sayıda eleman vardır. Çok hafif akar-yakıtlarla (standart ve düşük NOx, 1 jet/2 basınç ve 2 jet/1 basınçta), gazlarla (düşük NOx, 2 hızda, değişken olarak), ya da çift yakıtla (ağır akar yakıt ve biogas) çalışabilir. Tüm kontrol elemanları, çok kolay monte edilebilir. Bakım için de yalnızca bir kaç adet alete ihtiyacı vardır. Çok sessiz çalışır (72 dB(A)’da). Pnömatik uygulamalara göre, daha yüksek modulasyon oranına sahiptir. Geçici basınç salınımlarından etkilenmez ve basınç seviyelerinden bağımsız çalışır. Ekim 2004’te piyasaya çıkmıştır. Boyutları 547 mm x 694 mm x 749 mm’dir. Bilgi için:

Bilgi için:

Bernard BAUDRE

Tel.:+33 (0)4 50 87 76 10

Faks :+33 (0)4 50 87 76 11

e-posta:bernard.baudre@elco-burners.com

Web: www.eleco.fr

MDA Agito (ALDES)

Otomatik detektör. Bu modül, düzenli olmayan bir şekilde iskan edilen yerler (toplantı odaları, derslikler) için uygundur ve tüm havalandırma sistemlerinde (üflemeli, tek ya da çift akışlı) kullanılabilir. Motorlu bir regülator ve optik detektörlü elektronik bir kartı olan cihazda; akış, tavana yerleştirilen sensörün içindeki Fresnel lensi ile hissedilmekte. Akış aralığı 30 ila 300 m3/saat ararsındadır. Akış bilgisinin ana modülden, yan modüllere gönderildiği sistemde, ana modül 2 detektöre bağlıdır. Enerji tüketimini, bu sistemle % 80 azaltmak mümkün olmaktadır. Sistem Ekim 2002’den bu yana piyasada.

Bilgi için:

Sophie DUSSARDIER

Tel.:+33 (0)4 78 77 15 15

Faks :+33 (0)4 78 76 15 97

e-posta: dussardier-sophie@aldes.com

Web :www.aldes.com

VIVRACOME (ACOME)

Düşük sıcaklıklarda, döşemeden ısıtma-soğutma yapan bu sistemin kuru yüzeyli ekipmanlarının toplam kalınlığı, 22 mm. Böylece yüksekliği azalmakta ve kurulmasından hemen sonra kullanılabilmektedir. Bu sistem her yere uygulanabilir: Yeni yapılan binalar, tadilat gören yerler, konutlar, ticari yerler vs. Cihazın PER Ecotube boruları, yüksek ısıl iletkenliğe sahip alüminyum filmle kaplanmıştır. Karolarla parke döşeme arasına, PE/alüminyum bir ara tabaka döşenerek, ısının çapraz geçişi garanti altına alınmış.

Oyuklu yalıtım karolarının içine gömülü parallel iki boru, ısıtma devresini oluşturmakta. Bu borular, ısıyı yüzeyin üzerinde homojen olarak dağıtırlar. Çok ince bir kuru tabakanın kullanılmasına imkan veren system, istendiğinde sökülebilmekte. PER Ecotube için CSTBat 16-720 sertifikası vardır ve Technical Notice No 14/02-720’ye uygundur. Yalıtım tabakası, DTU P 52-203 ve NF EN 1264 standartlarına uygunluk taşımaktadır. PSE karoları, NF P 14-201 standartlarıyla; alüminyum ara tabaka da NF P 63-204 standartları ile uyumludur.

Bilgi için:

Tel.:+33 (0)1 42 79 14 00

Faks :+33 (0)1 42 79 15 00

Web :www.acome.fr

CCM 2004 (HYDRONIC)

Tam donanımlı klima santrali. Hizmet sektörü, hastaneler ve endüstriyel tesisler için uygun olan bu santral; 1,000 ila 17,000 m3/saat arasındaki hacimsel debilerde çalışabilmekte. Ürünün iki adet yenilik özelliği var: Birincisi; ön yüzeyi, kaymalı paneller sayesinde tamamen sökülebilerek, temizlik, bakım ve hijyeni sağlamakta. Paneller, yan taraflarda açıklık olmasını da engellemekte. Ayrıca; kondensatın donması nedeni ile oluşabilecek sorunlar da giderilebilmektdir. İkinci yenilik ise; üreticinin, üst tarafa yerleştirmiş olduğu sepet. Bu sepette, ünitenin tüm aksesuar ve bağlantıları, ısı değiştiricilerinin tüm giriş ve çıkış uçları toplanmakta. Bu kollektörlerden gelen akış yukarıya yönlendirilebildiği gibi, aşağıya doğru akış olduğunda da, arkalarındaki ön panelin çıkarılabilir olmasından dolayı, herhangi bir engelle karşılaşılmaz. Kontrol ve bakımın kolaylığı; enerji tüketiminin, kötü bakım ve uzun sure kullanılan filtreler nedeniyle artmasının da önüne geçmiş olur. Santral pazara henüz çıkmış: Şubat 2004’te.

Bilgi için:

Alain MARECAUX

Tel.:+33 (0)2 33 85 14 01

Faks :+33 (0)2 33 25 22 52

e-posta:alain.marecaux@hydronic.fr

SPORLAN CDS + EMC (ACAL SA)

Moduler bir elektronik valf (CDS) ve çok orifisli basınç regülatörü (EMC). Süper ve hiper marketlerdeki soğutucular için tasarlanan cihaz, elektrik tüketimini azaltmak (%35’lere kadar) ve satış vitrinindeki sıcaklığı düzenlemek amamcıyla, soğutma kalitesi ve enerji verimini artırma konseptine sahip. Çok orifisli basınç regülatörü, orifislerini, duruma gore kaskadlı bir şekilde açmakta, böylece, soğutma yükündeki değişimler, evaporatöre giren akışkan miktarını etkilememektedir. Ayrıca; soğutucu, yeni çalıştırılmaya başlandıktan, ya da defrosttan sonra, rejime girme süresi kısa olmaktadır. Modüler valf, satış vitrinlerindeki sıcaklık değişimlerini, ±0.5o töleransla, AB yönergelerine uygun aralıklarda tutmaktadır. Basınç regülatörü standart bir termostatik genişleme valfi gibi çalışmaktadır. Bir modüler valf ve bir sensor, iki ya da üç kabini kontrol ederek, cihazın kurulması sırasında, zaman ve maliyetten tasarruf sağladığı gibi; bakım masraflarını da azaltır. Cihaz Nisan 2002’den bu yana piyasada.

Bilgi için:

Said LAMROUDI

Tel.:+33 (0)1 45 14 73 00

Faks :+33 (0)1 48 77 62 30

e-posta :slamroudi@acal.fr

Web :www.acal.fr

COCOON e. CONTROL FRANCE AIR

Çift akışlı ısı geri kazanım sistemi. Bu merkezi havalandırma birimi, öncü bir tasarımı temsil etmekte ve bireysel olarak konutlarda kullanılabilmektedir. Elektronik kontrol ünitesinin LCD göstergesi, bir çok parametrenin izlenebilmesine olanak tanımaktadır:
Filtrenin tıkanması durumunda, basınç karakteristiklerinin otomatik ayarı. Böylece, havalandırma verimindeki düşmelerin ve içerdeki hava kalitesindeki bozulmanın önüne geçilmiş olunur.
Kullanıcının özel isteklerine göre, ayarlanabilecek havalandırma hızı. Bu amaçla, akış hızı 3 ayrı seviyeye ayarlanabilir.
Tüm parametrelerin, kullanıcının alışkanlıklarına bağlı olarak otomatik ya da elle ayarlanabilmesi.
Yazın, doğal soğutmanın sağlanabilmesi için, sıcaklık sensörleriyle yapılacak motorize ‘by-pass’ın kontrolü.
Isı değiştiricisinin, akışkanın geçici olarak durdurulması yoluyla defrost edilmesi.
Filtre durumunun düzenli ve sürekli görüntülenmesi.
Sistemdeki arızanın gösterilmesi.

Bu ürünü yatay ya da düşey olarak 4 farklı şekilde yerleştirmek mümkündür. Boyutları, 450 x 450 mm.’dir. Isı değiştiricisi, NEN 5138 standartlarına uygundur. Elde edilen sonuçlar da 0.35 W/m3’deki RT 2000 şartları ile uyum içindedir.
Ürün 15 Ocak 2004’te pazara çıkmış.

Bilgi için:

Philippe RISCH

Tel: +33 (0) 4 72 88 11 11

Faks: +33 (0) 4 78 55 54 90

e-posta: philippe.risch@france-air.com

Web: www.france-air.com